Blickle har ett stort engagemang i polyuretan

Ökad tillverkningskapacitet för högpresterande hjulbanor

Det är ett allt mer populärt val att använda polyuretanhjulbanor för hjul och länkhjul- Dessa polymerelastomerer har flera olika fördelar. De skonar golvytan, har låg ljudnivå och är oljebeständiga. Blickle har flera decennier av erfarenhet inom utveckling och tillverkning av hjul med gjutna polyuretanhjulbanor. Företaget tillhandahåller flera olika versioner som har blivit etablerade inom flera område och applikationer. För att möta den ökande efterfrågan på elastomerer, kommer Blickle att utöka sin produktionskapacitet och driva en av världens största produktionsanläggningar för polyuretanhjul.

Premiumpolyuretan Blickle Besthane®

Tillgängligheten och funktionaliteten av transportredskap och vagnar, beror till stor del på kvaliteten på de hjul och länkhjul som de använder. Deras hjulbanor påverkar även rullkomforten och hanteringen. I över 20 år har Blickle själv utvecklat och tillverkat följande polyuretanhjulbanor:

  • Softhane®
  • Besthane® Soft
  • Extrathane®
  • Besthane®

Besthane® är premiumpolyuretanet i Blickles sortiment och är en hård polyuretan-elastomer. Den 92 Shore A hjulbanan har lågt start- och rullmotstånd och är även hydrolysresistent. Hjul med en Besthane® hjulbana har hög beständighet mot värmeuppbyggnad under dynamisk belastning och är därmed särskilt lämpade för höga hastigheter. 92 Shore A Extrathane® var det första polyuretanet i Blickles produktsortiment och är nu företagets standardpolyuretan. Det är särskilt beständigt mot slitage och har en hög draghållfasthet. Besthane® och Softhane® hjulbanor lanserades något senare. Softhane är en mjuk polymerelastomer som har en hög vibrationsabsorption och aktsamhet mot golv. Blickle lanserade sedan Besthane® Soft, det mjuka och hydrolysresistenta alternativet till Besthane®. Hjul med denna bana tillhandahåller god draghållfasthet och låg ljudnivå. De är även ytterst beständiga mot värmeuppbyggnad under dynamisk belastning. Detta gör dem lämpade för höghastighetsapplikationer, såsom Blickles elektriska drivsystem.
Läs mer i vår broschyr!

Ett nytt tillägg: Vulkollan®

Förutom polyuretanhjul med hjulbanor utvecklade av Blickle, tillverkar företaget även hjul med en Vulkollan® hjulbana som svar på ökad efterfrågan på marknaden. Denna hjulbana är ett perfekt komplement till Blickles resterande produktsortiment. Dessa 92 Shore A hjul tillhandahåller hög dynamisk bärighet och god draghållfasthet för drivningsapplikationer. I och med deras utmärkta mekaniska egenskaper, används dessa hjul främst som drivhjul i transportsystem.

En specialist på skräddarsydda lösningar

Blickle tror att efterfrågan på polyuretanhjul kommer att fortsätta öka. Det varierade produktsortimentet inkluderar:

Speciella polyuretaner för höga dynamiska och mekaniska belastningar, samt antistatiska versioner och versioner med optimerat rullmotstånd, rundar av produktsortimentet. Skräddarsydda produkter med hårda krav på bärighet. spelar en allt viktigare roll i företagets verksamhet. David Blickle, en medlem i ledningsgruppen, beskriver företagets vision på följande sätt: “Vi tillhandahåller inte bara standardmässiga hjul och länkhjul; vi är mer av en specialist inom skräddarsydda lösningar. Trots vårt breda sortiment med 30 000 standardmässiga produkter, får vi dagligen många förfrågningar från våra kunder om skräddarsydda produkter. Vi njuter av att arbeta i nära samarbete med dem för att göra dessa produkter till verklighet.”

Skräddarsydda lösningar är Blickles specialitet. “Skräddarsydda lösningar är vår styrka. Den omfattande kunskapen som våra ingenjörer besitter, gör det möjligt för oss att utveckla och optimera polyuretanprodukter för specifika applikationer. Vårt team av erfarna designers, kemister och testingenjörer vet exakt hur man skapar perfekta produkter som motsvarar kundernas krav. Vi kan göra ändringar i våra produkters egenskaper genom att justera processparametrar eller formler. Detta gör det möjligt för oss att skapa den ideala hjulbanan för varje applikation,” förklarar David Blickle.
Bekanta dig med våra speciallösningar

Toppmodern tillverkningsteknologi

Blickle kräver stor tillverkningskapacitet i och med sitt omfattande sortiment av produkter och det ökade antalet skräddarsydda lösningar. Blickle arbetar förebyggande för att undvika flaskhalsar i produktionen: “Vi måste använda toppmodern tillverkningsteknologi och öka vår kapacitet för att kunna förbli flexibla när vi hanterar kundförfrågningar och tillhandahålla högkvalitativa produkter med korta leveranstider, säger David Blickle innan han lägger sina kort på bordet: Blickle planerar att bygga en ny polyuretanfabrik för att kunna tillhandahålla ytterligare kapaciteter i framtiden. Byggstarten för den nya anläggningen är för tillfället planerad till början av 2020. Denna expansion ger Blickle en av de största tillverkningsanläggningarna för polyuretanhjul i världen, samtidigt som expansionen gör det möjligt för företaget att optimera sitt värde och logistikflöde.

Vulkollan® är ett registrerat varumärke som tillhör Covestro Group.