Blickle Extrathane® – hjul- och länkhjulsserier

Med enastående hög skärhållfasthet

Den högkvalitativa Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbanan är en del av det omfattande sortiment av polyuretan-hjulbanor som utvecklats av Blickle. Extrathane®-hjulbanan utvecklades med utgångspunkt i Blickles flera decennier långa erfarenhet inom detta område, för att tillmötesgå marknadens krav och erbjuda enastående egenskaper. Slitbanan är mycket slitstark och har hög skär- och draghållfasthet. Hjul för höga belastningar där Blickle Extrathane® hjulbanor används är därför också lämpliga för tröskelpassager och för medelhastigheter. Extrathane® slitbana används tillsammans med en rad olika fälgar. Materialen i dessa fälgar är aluminium, stål och gjutjärn. Olika fälgar ger olika bärigheter.


ALTH-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Hjul och länkhjul för höga belastningar med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana och aluminiumfälg

SETH-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Hjul och länkhjul för höga belastningar med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana och stålsvetsad fälg

GTH-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Hjul och länkhjul för höga belastningar med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana och gjutjärnsfälg

VSTH-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Hjul och länkhjul för höga belastningar med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana och stålfälg