Användningsvillkor

för den kostnadsfria CAD-nedladdningstjänsten

Vi har med våra affärspartners ett nära samarbete byggt på förtroende.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (hädanefter kallat ’Blickle’) tillhandahåller CAD-filer online till sina kunder. Syftet med detta är att underlätta användandet av länkhjul från Blickle i kundernas designprojekt. Denna online-tjänst från Blickle erbjuds utan kostnad till förmån för Blickles kunder. Blickle förbehåller sig rätten att bestämma specifikationen för alla filer som finns tillgängliga att ladda ned. Blickle förbehåller sig också rätten att när som helst avsluta denna tjänst, helt eller delvis, utan att ange orsak.

Användningsvillkor för CAD kompletteras av vår integritetspolicy.