Allmänna affärsvillkor

GÄLLER FÖR OFFERT
Vi tackar för Er förtrågan.Eventuell order levereras enligt „Allmänna leveransbestämmelser NL 09“, med reservation för mellanförsäljning, oförutsedda omkostnader, ändrade valutakurser samt andra omkostnader som ligger utanför vår kontroll.

GÄLLER FÖR ORDERERKÄNNANDE
Vi tackar för Er order som vi noterat enligt omstående villkor med reservation för höjda priser, oförutsedda omkostnader, ändrade valutakurser samt andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll. I övrigt gäller „Allmänna leveransbestämmelser NL 09“. Priser gäller exkl.moms. Vid likvid efter förfallodagen debiteras ränta.

GÄLLER FÖR FAKTURA
Anmärkningar mot faktura och levererad vara, vilka ej delgivits inom 7 dagar från mottagandet, godkännes ej. Emballage debiteras till självkostnadspris och återtages ej. Vid likvid efter förfallodagen debiteras ränta. I övrigt gäller „Allmänna leveransbestämmelser NL 09“. 

Blickle AB,
SE-250 23 Helsingborg