ErgoMove®

Moving everything. Anywhere.

Muskel- och skelettsjukdomar är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, särskilt vid arbete där det är vanligt med fysiskt ansträngande aktiviteter, till exempel att skjuta och dra laster. Det elektriska drivsystemet i serien Blickle ErgoMove® minskar dessa hälsorisker avsevärt. Den fysiska belastningen på operatörer minskas vid interna materialtransporter då betydligt mindre ansträngning krävs jämfört med att skjuta och dra laster manuellt.

Alla sorters utrustning och transportredskap kan snabbt och enkelt uppgraderas med ett elektriskt driv-, styr- och bromssystem som enkelt kan kopplas på och användas. I de modulära satserna ingår två eldrivna fasthjul, cockpitlösning med integrerade reglage och batterienhet, samt alla relevanta säkerhetsfunktioner.

Ny broschyr om ErgoMove

Upptäck det innovativa modulsystemet för Blickles elektriska drivlösningar i den nya ErgoMove-broschyren. Den innehåller 36 sidor med omfattande information om systemen och är tydligt indelad i operativsystem, drivsystem och tillbehör.

Blickle ErgoMove®

Moving everything. Anywhere.

Fördelar

 • Optimering av logistikprocesser

  • Enkel transport av tunga laster

  • Minskade förflyttningsavstånd

  • Automatisering möter flexibilitet

 • Förbättrad ergonomi

  • Ergonomiskt fulländade arbetsförhållanden

  • Minskad belastning vid fysiskt krävande arbete

  • Transport av tunga laster på ergonomiskt sätt

 • Effektivitet

  • Ökad effektivitet

  • Minskad sjukfrånvaro

  • Minskat antal vagnar

 • Säkerhet

  • All relevant säkerhetsutrustning ingår

  • Ingen risk för okontrollerade rörelser

  • Säker transport av gods

ErgoMove® 500

 • Drivhjälp upp till 500 kg
 • Manuell manövrering möjlig
 • Enkel installation (plug and play)
 • Perfekt för situationer där utrymme är en viktig faktor

ErgoMove 500 

ErgoMove® 1000

 • Drivhjälp upp till 1 000 kg
 • Manuell manövrering möjlig
 • Enkel installation (plug and play)


ErgoMove 1000 

ErgoMove® 2000

 • Drivhjälp upp till 2 000 kg
 • Bogserbar i variant 2000T

ErgoMove 2000 

ErgoMove® 4000

 • Drivhjälp upp till 4 000 kg
 • Skräddarsydda lösningar

ErgoMove 4000 

Customizing / Services

Som en pålitlig partner tillhandahåller Blickle ett omfattande sortiment av e-mobilitetslösningar och logistiska tjänster som komplement till ErgoMove-serien.

Vill du veta mer om våra ErgoMove®-produkter eller boka en demonstration?

Ring våra ErgoMove®-experter på +46 42 185170 eller maila dem på ergomove@blickle.com.