Made by Blickle

Vår målsättning: Bästa tänkbara lösning för varje applikation.

Innovation. Forskning. Utveckling.

Din vilja är vår lag. Vi utvecklar ständigt nya kreativa lösningar. Våra fackrådgivarteam består av erfarna konstruktörer som vet hur man skapar perfekta produkter som motsvarar kundernas krav. Våra utvecklare använder de senaste metoderna, inklusive linjär och icke linjär FEM och har nära relationer med etablerade institut för att föra våra idéer framåt och förverkliga nya möjligheter. Förutom att motsvara tekniska krav i den verkliga världen bedriver vi också grundforskning för att optimera de material vi använder i våra hjul och för att utveckla drivhjul.

Internationella leveranser på rätt sätt

Extremt snabb. Extremt pålitlig.

Du kan förvänta dig enastående pålitlighet från varje del av Blickle. Vår toppmoderna logistikavdelning garanterar leveranser av högsta kvalitet: Vi har mer än 8 000 olika produkter klara att fraktas inom en dag och ytterligare 12 000 klara att fraktas inom en till två dagar över hela Europa.

60 till 70 ton material lämnar vår logistikavdelning i Rosenfeld varje dag. Vårt 40 meter höga helautomatiska höglager har tillräckligt med plats för 43 400 Europallar eller lastburar som betjänas med hyllmatare. Det närliggande lagret för mindre delar har plats för ytterligare 54 000 förvaringsplatser. Detta garanterar att material effektivt kommer fram till våra tillverkningsanläggningar och att produkter levereras till våra kunder snabbt och pålitligt.

Verktygskonstruktion och stålbearbetning

Om du vill ha något gjort bra, gör det själv.

Att vara marknadsledande innebär att man måste sätta höga standarder. The Blickle way: Tillverka och utveckla allt från grunden. All konstruktion av verktyg, maskiner och all stålbearbetning görs av oss själva.

Stålbearbetning
Verktygs- och maskinkonstruktion

Vi utvecklar och bygger själva verktyg, utrustning och system för att motsvara alla krav med våra högkvalificerade medarbetare och toppmoderna maskiner. Det här är till stor fördel för dig på ett antal olika sätt: vi kan snabbt och kostnadseffektivt anpassa massproducerade produkter för att passa kundernas behov. Tack vare vår egentillverkning av verktyg drabbas våra verktyg aldrig av driftstopp, vilket gör att vi kan upprätthålla en hög produktkvalitet.

Stålbearbetning

Vår höga vertikala integrationsnivå ger oss fullständig kontroll över kvalitet och leveransdatum. Den gör också att vi kan reagera snabbt och flexibelt på kundernas och marknadens behov. Flexibilitet står i centrum för våra stålbearbetningsprocesser. Vår omfattande uppsättning av pressar innefattar hydrauliska och excentriska pressar, varav några har servodrivning, med en presskraft på upp till 630 ton. Vår utrustning kan hantera stålrullar som är upp till 12 mm tjocka i en helautomatiserad process. Våra pressar är konfigurerade för att tillverka länkhjul. På så sätt kan vi effektivt tillverka stora kvantiteter och ändå vara tillräckligt flexibla för att kostnadseffektivt kunna producera små serier.

Svetsning

Manuellt eller automatiskt, men alltid exakt.

God kontakt ger lång livslängd. Precision är den viktigaste komponenten i en bra svetsning. För hand när det behövs, automatiserat när det är möjligt. Vi håller en konstant hög nivå på vårt arbete genom att se till att våra svetsare och vår svetsutrustning håller högsta standard. Utan exakta svetsfogar skulle våra Länkhjul för höga belastningar inte ha den stabilitet och säkerhet våra kunder förlitar sig på.

Polyuretan i sin bästa form

Erfarenhet. Know-how. Idéer.

Polyuretangjutning

För att producera högvärdig polyuretan måste du ha rätt formel och rätt processteknik. Det var därför vi beslutade oss för att bli specialister på polyuretan.

Kvaliteten hos polyuretanhjul påverkas av ett antal olika faktorer. Vi blästrar, rengör och grundar metallfälgarna helt automatiskt. För den efterföljande lågtrycksgjutningen används datorstyrda maskiner. Vi tillsätter sedan exakta mängder tillsatser som färgpigment, aktivatorer eller antistatiska medel efter behov. Detta ger oss den flexibilitet vi behöver för att kunna tillmötesgå de exakta krav våra kunder ställer.

  • PU-hjul i alla storlekar, från 25 till 1 000 mm i diameter.
  • Heltäckande kvalitetskontroller.
  • Ythårdhet från 75 till 96 Shore A.
  • Specialfärger för att tillmötesgå kunders behov.

Plastformsprutning

Innovativ plastbearbetning

För att ligga i framkant på marknaden måste du vara flexibel. Vi har möjlighet att producera en mängd olika hjul och länkhjul i plast, inklusive värmebeständiga, elektriskt ledande och glasfiberförstärkta utföranden.

I vår formsprutningsprocess använder vi en rad toppmoderna högprestandamaskiner. Våra länkade system ger oss möjlighet att tillverka flerkomponentshjul på ett helt automatiserat sätt. Vår extremt högpresterande verktygsteknik gör att vi kan optimera våra cykeltider och samtidigt hålla högsta kvalitet.

Installation

Tillverkade internt. Monterade internt.

Vi har utvecklat helautomatiska, högvärdiga, rationella och effektiva produktionslinjer för sammansättning av våra byglar och länkhjul. Dra fördel av vår flexibilitet: Vi arbetar ofta på små produktionsserier för hand för att tillmötesgå våra kunders behov.

Nästan 60 000 kvadratmeter golvyta används för att tillverka över 15 miljoner hjul och länkhjul om året, vilket motsvarar mer än 60 000 enheter om dagen. Vi har integrerat ett stort antal test- och kontrollstationer i våra produktionslinjer för att upprätthålla våra certifierade, högvärdiga standarder.

Kvalitet, miljö och energi

Vi vill ha ditt förtroende. På lång sikt.

Kontinuerliga förbättringar i kvaliteten hos våra produkter och processer är möjliga tack vare våra kvalitetsledningssystem. Vi är djupt engagerade i hållbarhet och energieffektivitet och vi ser till att vår efterlevnad av standarder regelbundet inspekteras av certifieringsorgan.

Kvalitetsledning

Kundförtroende är en av våra mest värdefulla tillgångar. Vi byggde upp detta förtroende tack vare vår kvalitet och tillförlitlighet. Tack vare vår egen tillverkning och vår ambition att produkterna ska vara ”Made in Germany” har vi full kontroll över hela processen, från början till slut. Vi är fast beslutna att hela tiden bli bättre och vi anser att ett sätt är att lära sig av misstag. Det är ingen slump att Blickle år 1994 blev den första tyska tillverkaren av hjul och länkhjul som certifierades enligt ISO 9001. Våra kvalitetsledningssystem har som mål att säkerställa hög kvalitetsstandard på alla områden och i alla processer, så att vi kan hjälpa våra kunder nå sina egna kvalitetsmål. Omfattande tester av material och produkter spelar en avgörande roll. Våra ingenjörer har ett flertal testmaskiner till sitt förfogande, bland annat roterande testbänkar för belastningar på upp till 5,5 ton, materialprovmaskiner och klimat-testskåp. Vi använder toppmodern testutrustning för tester på hjul och länkhjul i enlighet med DIN EN 12527-12533 samt utför hållfasthetstest ända tills produkten förstörs. De första och sista delarna i varje tillverkningsserie inspekteras alltid av personal, utöver egenkontroller av medarbetarna i produktionen under tillverkningen.


Kvalitetssäkring på Blickle 
Miljöledningssystem

För Blickle är hållbarhet ett grundläggande ansvar. Vi integrerade därför i april 2012 i enlighet med DIN EN ISO 14001:2009 ett miljöledningssystem i vårt kvalitetsledningssystem. Vi har därmed förbundit oss att ständigt förbättra våra processer och produkter med avseende på hållbarhet och miljö. Att utveckla miljövänliga produkter, hantera resurser ansvarsfullt i produktionsprocessen, använda förnybar energi och göra alla medarbetare medvetna om miljöarbetet är kärnpunkterna i vårt miljöledningssystem.

Energiledningssystem

Blickle införde 2014 ett energiledningssystem i enlighet med DIN EN ISO 50001, med målsättningen att minimera energiförbrukningen inom alla områden i företaget. Energiledningssystemet hjälper oss i vår strävan att minska belastningen på miljön, till exempel genom minskade koldioxidutsläpp. Det har också som mål att göra alla medarbetare medvetna om hur viktigt det är att använda energi och resurser effektivt.