Hjul och länkhjul i polyamid och gjuten polyamid

Rullar enkelt på jämna underlag

Polyamidhjul förekommer ofta i industriella applikationer, särskilt inom områden där hygien är viktigt, till exempel livsmedelsindustrin. Polyamid är beständigt mot en lång rad aggressiva ämnen, har goda rullegenskaper på jämna golv och finns tillgängligt i många olika utföranden och dimensioner. Det vita utförandet är mycket populärt eftersom den gör det lätt att se om hjulen är smutsiga eller dammiga. Materialet är inte särskilt väl lämpat för användningar med höga temperaturer eller ojämna ytor. Under sådana förhållande krävs med detta material betydande kraft för att skjuta på och dra laster, och ljudnivån kan bli hög. Polyamidhjul och -länkhjul används ofta för paketeringsmaskiner och i fordonsindustrin. De är också vanliga på behållare i rostfritt stål eller maskiner som oftast är stillastående, till exempel laboratorieutrustning. Förutom standardutförandena i polyamid erbjuder Blickle serier för höga belastningar gjorda i gjuten polyamid, eller i polyamid med en dämpningsring i gummi för lägre ljudnivå.


POW-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Polyamidhjul med dämpningsring i gummi

PO-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Polyamidhjul och -länkhjul

SPO-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Polyamidhjul och -länkhjul för höga belastningar

GSPO-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Hjul och länkhjul för höga belastningar i gjuten polyamid