Livsmedelstillverkning

Blickle länkhjul motsvarar högt ställda krav på hygien

Inom livsmedelsindustrin används en rad olika vagnar, från transportvagnar till förvaringsvagnar och vagnar för hantering av material. Blickles hjul och länkhjul används när en tilltalande design, hög bärighet och en hög hygiennivå krävs. 

Förutom att uppfylla hygienkraven måste hjul och länkhjul ge lågt rullmotstånd, låg ljudnivå och ha elasticitet. Även om hjul och länkhjul med polyuretan-hjulbeläggning redan har fått en ledande roll i den traditionella tillverkningssektorn eftersom de kombinerar en hög bärighet med att vara skonsamma mot golvytan och ha lågt rullmotstånd, kan den ofta fuktiga miljön inom livsmedels- och hygiensektorn göra att hjul av hårdplast är ett bättre alternativ. 

Med Blickles serie POTHS, med hjulbana av mjuk termoplastisk polyuretan, och serien POBS, med hjulbana av Besthane Soft®, kan livsmedelsindustrin dra nytta av rullkomforten hos polyuretan-hjulbanor. En särskilt tjock hjulbeläggning av mjuk reaktionsgjuten Blickle Besthane® Soft polyuretan av hög kvalitet, som är gjuten på en polyamidfälg, gör serien POBS idealisk även för fuktiga miljöer. Till skillnad från vanliga hjul med hjulbana av polyuretan är dessa hjul helt hydrolysresistenta och rostfria. Ytterligare en fördel är deras mycket höga kemiska beständighet mot många aggressiva ämnen.