Bärighet

Belastning på hjul och länkhjul

Dynamisk bärighet

Bärigheten som anges för ett hjul eller länkhjul är den bärighet som hjulet eller länkhjulet var kapabelt att klara av vid test på en roterande provbänk i enlighet med DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884).

För att fastställa vilken bärighet som krävs för ett hjul eller länkhjul måste man känna till transportredskapets dödvikt, den maximala lasten och antalet bärande hjul eller länkhjul. Om fyra eller fler hjul eller länkhjul används kan belastningen på varje enskilt hjul / länkhjul variera. Den erforderliga bärigheten beräknas enligt följande:

Formel för bärighet

T = erforderlig bärighet per hjul eller länkhjul
E = transportredskapets dödvikt
Z = max. lastvikt
n = antal bärande hjul eller länkhjul
S = säkerhetsfaktor

Hjul och länkhjul med kullager kan överskrida hastigheter på 4 km/h med minskad bärighet.

Rekommenderade säkerhetsfaktorer för olika användningar

Säkerhetsfaktorn S används för att ta hänsyn till avvikelser från normala användningsförhållanden (jämnt underlag, gånghastigheter på 4 km/h, jämn fördelning av belastning, körning rakt fram, omgivningstemperatur på mellan +15 °C och 28 °C). Säkerhetsfaktorn påverkas av hastigheten och förhållandet mellan hjul-Ø och höjden på hinder. Man skiljer mellan fyra olika kategorier (se tabell):

Säkerhetsfaktorerna tar inte hänsyn till förslitning på slitbanan.

Fastställa säkerhetsfaktorn S

  Transport    Miljö    Hinderhöjd    Säkerhetsfaktor 
 Grafik – manuell transport inomhus   manuell   inomhus    < 5 % av hjul-Ø   1,0–1,5
 Grafik – manuell transport utomhus   manuell   utomhus   > 5 % av hjul-Ø   1,5–2,2
 Grafik – motoriserad transport inomhus   motordriven   inomhus   < 5 % av hjul-Ø   1,4–2,0
 Grafik – motoriserad transport utomhus   motordriven   utomhus   > 5 % av hjul-Ø   2,0–3,0


Statisk bärighet

Om ett hjul eller länkhjul främst utsätts för statisk belastning testas dess statiska bärighet i enlighet med ISO 22878. Ett av kriterierna som detta test tittar på är hur mycket slitbanan plattas till efter en specifik tidsperiod. Information om produkternas statiska bärighet finns i våra produktdatablad. Du kan kontakta oss direkt och be att få dem skickade, eller ladda ner dem från informationssidan för den aktuella produkten.