Hjullagertyper

Glidlager. Rullager. Kullager.

Glidlager
Rullager
Kullager
Centralt kullager (C) med trådskydd
Kullager-CC
Kullager-C-kullagertätning
Kullager-CC-kullagertätning
Pendelrullager

Glidlager
(”G” i artikelnumret)

Rullager
(”R” i artikelnumret)

Kullager
(”K” i artikelnumret)

Centralt kullager (C)
med trådskydd

(”KA” eller ”KF” i artikelnumret)

Två centrala kullager (CC) med trådskydd
(”KA” eller ”KF” i artikelnumret)

Centralt kullager (C) med trådskydd och extra kullagertätning
(”KAD” eller ”KFD” i artikelnumret)

Två centrala kullager (CC) med trådskydd och extra kullagertätningar
(”KAD” eller ”KFD” i artikelnumret)

 

Sfäriskt rullager
(”PR” i artikelnumret) 

 

Glidlager är enkla, kostnadseffektiva och hållbara hjullager. De är dessutom korrosionsbeständiga och underhållsfria under normal användning. Glidlager används främst för apparathjul och länkhjul för transportredskap som körs sällan, med
låg hastighet och inte alltför tufft. För hjul med stålrörsnav används glidlagerbussningar av polyamid. Vid högre hastighet och högre belastning kan varmkörningsproblem uppstå. Gjutjärnshjul med glidlager måste smörjas regelbundet.

Rullager är stabila, motståndskraftiga och till stor del underhållsfria hjullager som bara kräver ett litet inmonteringsutrymme. Rullager (även kallade rullkorg- eller nållager) har ett minimalt radiellt lagerspel och används i synnerhet för länkhjul för transportredskap. Rullager består av stålrullar i en plast- eller stålhållare. De här rullarna rullar mellan axel och hjulnav. Rotationen runt axeln skapar rullfriktion snarare än glidfriktion. Hjulets rullmotstånd är tack vare detta relativt lågt även vid högre belastning. Rullager smörjs med ett långtidsfett och är underhållsfritt under normala användningsförhållanden. Rullager kan även levereras i rostfritt utförande (-XR i artikelnumret).

Hjullager med spårkullager (även kallat precisionskullager) uppfyller de högsta anspråken vad gäller bärighet, köregenskaper (även höga hastigheter) och beständighet mot faktorer i omgivningen. Spårkullager har det minsta lagerspelet och används framför allt för tekniskt krävande länkhjul för transportredskap och för höga belastningar. Som dammskydd finns en täckbricka (friktionsfri tätning, så kallat Z-lager) För särskilda behov kan kullager monteras med en eller två
tätningsbrickor (glidtätning, så kallat RS- resp. 2RS lager). Hjullagringar med kullager tätade på bägge sidor (2RS) får inte eftersmörjas eftersom kullagret då kan skadas. Spårkullager smörjs med långtidsfett och är under normala användningsförhållanden underhållsfria. Som standard är två kullager monterade i navet. Med en distanshylsa upprätthålls avståndet mellan kullagrets innerringar. På så sätt kan hjulet klämmas in i en bygel axiellt (undantag: gaffelvagnshjul). Förutom standardversionen kan kullager även fås i korrosionsbeständig variant (-XK i artikelnumret), en variant smord med
värmebeständigt specialfett (-HK eller -HXK (korrosionsbeständigt) i artikelnumret) eller som värmebeständiga kullager (ugnslager, -IK i artikelnumret). Värmebeständiga kullager är lämpliga för användning i temperaturer från -30 °C till +300 °C, med minskad bärighet.

Ett centralt kullager ger en mycket precis, mjuk gång och bra tätning.
Det här lagret används mest för plasthjul med låg belastning och för styrhjul. Kullagret är inkapslat i fälgen.
Centrala kullager förses med två tätningsbrickor (glidtätning, så kallade 2RS-lager) som standard. Kullager smörjs med långtidsfett och är underhållsfria under normala användningsförhållanden. Det extra kullagerskyddet av plast fungerar både som hjulnavsskydd och trådskydd. När hjulet monteras i länkbyglar och fastbyglar behövs inga flänsbussningar, så som är fallet för konventionella hjullager med kullager som pressas in.

Hjullager med två centrala kullager ger hög precision och mjuk gång. De ger också effektiv tätning, och motsvarar samtidigt höga krav på bärighet. Kullagren kapslas in i fälgen och spärras i läge. Centrala kullager förses med två tätningsbrickor (glidtätning, så kallade 2RS-lager) som standard. Kullagren smörjs med långtidsfett och är under normala användningsförhållanden underhållsfria. Det extra kullagerskyddet av plast fungerar både som hjulnavsskydd och trådskydd. När hjulet monteras i länkbyglar och fastbyglar behövs inga flänsbussningar, så som är fallet för konventionella hjullager med kullager som pressas in.

Kullager som ska användas i fuktiga miljöer med hög korrosionsrisk kan fås med extra tätning. Om tätningsbrickor (glidtätning, så kallade 2RS-lager)
kombineras med spalttätning och en extra glidtätning får kullagret optimalt skydd mot vattenstänk och smuts.
Hjul med extra kullagertätning kan tvättas i maskin. Glidtätningen ger en aning högre rullmotstånd. Kullager smörjs med långtidsfett och är under
normala användningsförhållanden underhållsfria. Det extra kullagerskyddet av plast fungerar både som navskydd och trådskydd. När hjulet monteras i länkbyglar och fastbyglar behövs inga flänsbussningar, så som är fallet för konventionella hjullager med kullager som pressas in. Kullagerskyddet (-HKA, -XKA eller -XKF i artikelnumret) har inte den extra gummitätningsring som finns i varianter med kullagertätning. Varianter -XKA kan också tvättas i maskin tack vare dess
korrosionsbeständiga kullager.

Kullager som ska användas i fuktiga miljöer med hög korrosionsrisk kan fås med extra tätning. Om tätningsbrickor (glidtätning, så kallade 2RS-lager)
kombineras med spalttätning och en extra glidtätning får kullagret optimalt skydd mot vattenstänk och smuts. Hjul med extra kullagertätning kan tvättas i maskin. Glidtätningen ger en aning högre rullmotstånd. Kullager smörjs med långtidsfett och är under
normala användningsförhållanden underhållsfria. Det extra kullagerskyddet av plast fungerar både som navskydd och trådskydd. När hjulet monteras i länkbyglar och fastbyglar behövs inga flänsbussningar, så som är fallet för konventionella hjullager med kullager som pressas in. Varianter med kullagerskydd (-HKA, -XKA eller -XKF i artikelnumret) har inte den extra gummitätningsring som finns i varianter med kullagertätning. Varianter -XKA kan också tvättas i maskin tack vare dess korrosionsbeständiga kullager.

Sfäriskt rullager har två rullbanor för att ge större kontaktyta mot valskroppen och uppnå en extremt hög bärighet vid relativt små storlekar. Sfäriskt rullager är rörliga i sidled och är därför okänsliga för snedställning av axeln. Den extremt höga bärigheten ger utomordentliga driftsprestanda. Sfäriskt rullager används därför i hjul för höga belastningar, företrädesvis vid anläggningskonstruktion (treskiftsdrift). Som standard monteras två sfäriskt rullager i navet. Med en distanshylsa upprätthålls avståndet mellan sfäriska rullagrets innerringar. Detta gör att hjulet kan spännas fast i en bygel. Sfäriska rullager har normalt inte någon tätning. Om så önskas finns en särskild tätning för sfäriska rullager.