Maskin- och systemteknik

Med länkhjul från Blickle – tillförlitliga och mobila

Hjul och länkhjul från Blickle har i decennier använts som standardkomponenter i en mängd olika maskiner och system.  Utvecklingsingenjörer runt om i världen förlitar sig på Blickles unika produktsortiment.  Blickle erbjuder ett imponerande helhetspaket med beprövade standardprodukter, skräddarsydda speciallösningar och heltäckande kundtjänst. 
Blickle har rätt lösning för i stort sett varje maskin- eller systemteknisk användning.  Blickles länkhjul håller byggutrustning, rengöringsutrustning, förpackningsmaskiner och många andra system igång och gör också, som dolda styrhjul, att maskinerna fungerar pålitligt.
När det gäller utveckling och tillverkning av hjul och länkhjul för höga belastningar har Blickle unik expertis i att bistå med rådgivning vid stora industriprojekt, t.ex. avloppssystem, maskiner för tunnelborrning och vindkraftsindustrin.

Här är några exempel på hur Blickle-produkter används för tillämpningar inom maskin- och systemteknik: