Svetssystem

Blickle polyuretanhjul för användning i trumma

Aggregat för elektrodsvetsning och för gassvetsning använder tryck och värme för att skapa en mycket fast bindning mellan olika arbetsstycken. Sådana aggregat kan användas separat eller i storskaliga svetssystem där stora, tunga komponenter bearbetas. I stora svetsanläggningar gör hjul och länkhjul att små svetsaggregat kan transporteras enklare och att stora svetsade delar kan flyttas på ett säkert sätt.  

I svetsanläggningar som dessa används ofta trumsystem för att rotera stora arbetsstycken under svetsningsprocessen. Arbetsstycken i trumman måste flyttas jämnt och precist för att svetsfogarna ska hamna på rätt plats. De här anläggningarna kräver, förutom mycket hög bärighet, också lågt rullmotstånd och bra grepp. 

Blickle använder specialiserade FEM-optimerade hjulutföranden med högkvalitativa polyuretan-hjulbanor för att uppfylla de krav som ställs för dessa trumanläggningar. De här hjulen gjuts med specialoptimerade, extra tjocka hjulbanor av polyuretan-materialen Blickle-Extrathane® eller Blickle Besthane® för att få en hög bärighet. Därför används ofta speciallösningar i serierna GTHN och GBN för detta ändamål. De ger lågt rullmotstånd och utmärkta dämpningsegenskaper som säkerställer att arbetsstycken kan flyttas med precision, för att få en optimal, jämn svetsfog.