Paketeringsutrustning

Lasthjul och styrhjul från Blickle

Det första steget i att säkerställa att varor når kunderna säkert är att se till att de paketeras noggrant och pålitligt. Påfyllning, dosering och paketering utförs ofta av stationära, helautomatiserade paketeringsmaskiner. Det finns också många olika specialiserade paketeringssystem med paketeringslösningar för många olika produkter. De hjul och länkhjul som används i dessa specialiserade system används både för styrning och transport. 

Lasthjul används för att transportera varor inom maskiner. Dessa hjul måste vara nötningsbeständiga och ha ett lågt rullmotstånd i höga hastigheter. Paketeringsmaskiner använder även styrhjul för att se till att varor styrs och positioneras med precision. Dessa styrhjul behöver vara mycket koncentriska för att systemen ska fungera korrekt. 

Med sju olika serier med styrhjul i sitt standardsortiment har Blickle rätt lösning för många olika användningar inom maskin- och systemteknik. För paketeringsmaskiner är i synnerhet serierna FSTH, FPOB och FSVU lämpliga. Alla tre har mycket hög koncentricitet och nötningsbeständighet och samtidigt lågt rullmotstånd. Hjulen i ALTH-serien, eller alternativen med mjuk polyuretan i serierna ALST och ALBS, är typiska pålitliga lasthjul med hög dynamisk bärighet.