Serier med kompakta och höjdjusterbara länkhjul

Små länkhjul för stabilitet

Serier med kompakta och höjdjusterbara länkhjul

Kompakthjul kombinerar synnerligen imponerande bärighet med låg bygghöjd. Vissa av dessa länkhjul kan bära upp till 700 kg med en totalhöjd på endast 112 mm. Dubbelmonterade kompakthjul kan bära ännu mer: upp till 1 750 kg med en totalhöjd på endast 125 mm. De passar perfekt för att minska risken att höga, tunga möbler med hög tyngdpunkt tippar över. De används därför ofta till serverhyllor och styrskåp. Kompakthjul är förstavalet i fall där det krävs hög bärighet men där utrymmet är begränsat, till exempel under en sjukhussäng.

Blickles höjdjusterbara länkhjul är den bästa lösningen för mobil utrustning, transportredskap och maskiner som behöver kunna flyttas och sedan låses på plats. De används ofta inom maskinteknik, till exempel paketeringsmaskiner, svarvar och laboratorieutrustning. Samma länkhjul kan användas både för transport och för att låsa dem på plats. Det finns normalt inte tillräckligt med utrymme för att använda både länkhjul och höjdjusteringsfötter. Därför har bägge funktionerna kombinerats i våra höjdjusterbara länkhjul. I motsats till låssystem av standardtyp lyfts hjulet upp när tryckfoten förlängs, och belastningen tas bort. Detta skyddar hjulet och förhindrar tillplattning. Tryckfoten håller också enheten säker och stabil, även vid användning på tunga maskiner.


Kompakthjul – olika serier

Kompakthjul och dubbelmonterade kompakthjul med fästhål, infästningsplatta och gängad tapp

HRLK-serien med höjdjusterbara länkhjul

Länkhjul i stålplåt med infästningsplatta och manöverarm eller justerskruv

Serierna HRP-POA och HRIG-POA med höjdjusterbara länkhjul

Höjdjusterbara länkhjul i gjuten aluminium med integrerad tryckfot och infästningsplatta

Serierna HRSP-POA och HRSP-GSPO med höjdjusterbara länkhjul

Höjdjusterbara länkhjul för höga belastningar i gjuten aluminium med integrerad tryckfot och infästningsplatta

Serierna HRLH-SPO och HRLHD-SPO med höjdjusterbara länkhjul

Höjdjusterbara länkhjul med manuell tryckfot

HRLSD-serien med höjdjusterbara länkhjul

Höjdjusterbara stålsvetsade länkhjul för höga belastningar med justerbar bygghöjd och infästningsplatta