Varianter / tillbehör

Hjul- och vridkransbroms

Blickle hjul- och vridkransbroms

Bromssystem förhindrar länkhjul från att rulla eller vridas runt i stillastående läge (hjul- och vridkransbroms).
”Främre”, ”bakre”, ”fixerade” och ”centrala” bromssystem används. ”Främre” bromssystem sitter framtill i förhållande till körriktningen. ”Bakre” bromssystem sitter baktill på länkhjulen. ”Fixerade” bromssystem vrider sig inte med vridkransen och bromsarmen har därmed alltid samma läge. 

Med ”centrala” bromssystem låses två eller flera länkhjul på transportredskap med en enda arm. Valet av bromssystem ska göras med beaktande av krav på användarvänlighet, installationsförhållanden och användarspecifika olycksfallsförebyggande åtgärder.

Vid användning av hjul med mycket mjuk slitbana eller mycket mjukt däck (t.ex. hjulserierna VW, VWPP, P, PK, PS) minskar bromskrafterna.

Blickle bromsar
Skillnaden mellan ett låssystem och en broms är att ett låssystem används för att fixera vagnen i läge när det är stillastående. En broms kan aktiveras när transportutrustningen är i rörelse för att minska hastigheten. Som regel kan en broms även användas som låsning.

Blickle hjul- och vridkransbroms stop-fix
Blickle hjul- och vridkransbroms stop-top
Blickle hjul- och vridkransbroms ideal-stop

Blickle hjul- och vridkransbroms 
”stop-fix”
(artikelnr.-tillägg: -FI)

Blickle hjul- och vridkransbroms
”stop-top”

(artikelnr.-tillägg: -ST)

Blickle hjul- och vridkransbroms
”ideal-stop”

(artikelnr.-tillägg: -IS...)

För apparathjul, transportlänkhjul och länkhjul för höga belastninga

I detta ”bakre” bromssystem spärras hjulen i läge (serie LUH: kraftanpassad broms) för att förhindra att vridkransen vrids runt. Hjulet låses med en kraftanpassad, stabil hjulbromsmekanism som är utformad för maximal stabilitet, säkerhet och lång livslängd.
Vridkransen spärras i läge genom att en bromsfjäder griper in i en tandad sfärisk bricka. Samtidigt blockeras hjulet på grund av fjäderns speciella utformning. (Serie LUH: kraftanpassad
bromsning av vridkransen).
Du hittar mer information här.

Låstrycket kan efterjusteras för bygelserierna LK och LKX (från hjul-Ø 125 x 50 mm), samt för LUH och LH.

Bromssystemet har konstruerats för att ge minimal svängradie.

För länkhjul för transportutrustning och höga belastningar

Detta “främre” bromssystem använder
kraftanpassad låsning för att förhindra vridning av vridkransen. Hjulet spärras av en kraftanpassad, stabil bromsmekanism dimensionerad för maximal säkerhet och lång livslängd.

Låstrycket kan justeras.

Svängradien för bromsarmen ligger som regel inom hjulens svängområde.
Mer information: här

 

För länkhjul för transportutrustning och höga belastningar

Bromsarmen till detta ”fixerade” bromssystem har alltid samma position och svänger inte med länkhjulet Den kraftanpassade låsningen förhindrar att vridkransen vrids runt. För vissa länkhjulserier och storlekar understöds den kraftanpassade bromsningen av en spärrkoppling. Hjulet låses med en kraftanpassad hjulbromsmekanism
som är utformad för maximal stabilitet, säkerhet och lång livslängd.

För länkhjulen för transportutrustning i serie L, LH och LK kan låstrycket efterjusteras (från hjul-Ø 150 mm).

Bromsarmen till ”ideal-stop” har två hål som standard. Detta gör det möjligt att koppla ihop två länkhjul, eller använda en länkarm för att manövrera två bromsarmar samtidigt.
Du hittar mer information här.

Hjul i bygelserierna LK och LH med det här bromssystemet har 17 mm högre totalhöjd jämfört med hjul utan ”ideal-stop”-system. En adapterplatta av plast (artikelnummer: AP3–17) finns tillgänglig för höjdutjämning för hjul som inte har det här bromssystemet. Se ”varianter / tillbehör” på respektive produktsida.

Blickle centralbromssystem central-stop (LE- och LK- serien)
Blickle centralbromssystem central-stop (L- och LH- serien)
Blickle centralbromssystem Radstop (fotaktiverat)
Blickle centralbromssystem Radstop (handaktiverat)

Blickle centralbromssystem
”central-stop”

 (artikelnr.-tillägg: -CS)

Blickle centralbromssystem
”central-stop”

 (artikelnr.-tillägg: -CS)

Blickle hjulbroms ”Radstop”
(artikelnr.-tillägg: -RA)

Blickle hjulbroms ”Radstop”
(artikelnr.-tillägg: -RAH)

För länkhjul för transportredskap i serie LE och LK

Detta bromssystem använder kraftanpassad låsning för att förhindra vridning av vridkransen. Hjulet spärras av en kraftanpassad, stabil bromsmekanism dimensionerad för maximal säkerhet och lång livslängd.

Bromssystemets utmärkande egenskap är att två eller flera hjul på ett transportredskap kan låsas samtidigt med en bromsarm. Armens längd kan justeras för att få komfortabla åtdragnings- och lossningskrafter. En ytterligare egenskap är den lilla verkningsvinkeln och bromsens platssparande utformning. Bromsen roterar inte med länkhjulet.
Du kan se produktvideon här.

För transportredskap och länkhjul för höga belastningar i serie L och LH

Detta bromssystem har en kraftanpassad låsning för att förhindra att vridkransen vrids runt. Denna kraftanpassade vridkranslåsning stöds med en formbunden koppling. Hjulet spärras av en kraftanpassad, stabil
bromsmekanism dimensionerad för maximal säkerhet och lång livslängd.Bromssystemets utmärkande egenskap är att två eller flera hjul på ett transportredskap kan låsas samtidigt med en bromsarm.

Armens längd kan justeras för att få komfortabla åtdragnings- och lossningskrafter. En ytterligare
egenskap är den lilla verkningsvinkeln och bromsens platssparande utformning. Bromsen roterar inte med länkhjulet.

Låstrycket kan justeras.

För länkhjul för höga belastningar (fotaktiverade)
och apparathjul och kompakthjul


Detta bromssystem har en kraftanpassad hjulbromsmekanism som är utformad för maximal enkelhet, stabilitet, säkerhet och lång livslängd. Hjulbromsen manövreras med foten, och ger mycket hög bromskraft som säkrar även den tyngsta belastning. Bei I system med dubbelmonterade länkhjul bromsas bägge hjulen av bromssystemet.

Radstop-bromsar används som främre
bromssystem för länkhjul för höga belastningar och som bakre bromssystem för apparathjul- och kompakthjul.

För länkhjul för höga belastningar (handaktiverad)

Detta bromssystem har en kraftanpassad hjulbromsmekanism som är utformad för maximal enkelhet, stabilitet, säkerhet och lång livslängd. Hjulbromsen manövreras med handen, och ger mycket hög bromskraft som säkrar även den tyngsta belastning. I system med dubbelmonterade länkhjul bromsas bägge hjulen av bromssystemet.

Bromsar / tryckfötter / domkrafter

Blickle trumbroms
Blickle dödmansbroms
Blickle tryckfot
Blickle domkraft

Blickle trumbroms
(artikelnr.-tillägg: -TB / -TBL / -TBR)

Blickle dödmansbroms
(artikelnr.-tillägg: -TML / -TMR)

Blickle tryckfot
(artikelnummer: FF...)

Blickle domkraft
(artikelnummer: -WH...)

Hos den här bromsen pressas två bromsbackar, som är integrerade i hjulet, mot den gjutna fälgen, som fungerar som bromstrumma. Trumbromsen ger hög bromsverkan trots att det bara behövs lite kraft för att aktivera den. Bromsen kan aktiveras på flera olika sätt, exempelvis av en länkarm eller en vajer. Tack vare den slutna bygeln är bromsbackarna till största delen skyddade mot korrosion och smuts. Detta säkerställer att bromsverkan förblir konstant oavsett fukt och smuts på körbanan i området.
Mer information finns här.

Se Trumbroms i avsnittet Speciallösningar.

Dödmansbromsar liknar trumbromsar men använder en integrerad fjäder för bromsning när bromsen inte är aktiverad. Bromsen kan frigöras med en länkarm eller en vajer.
Mer information finns här.

Dödmansbromsar finns i vänsterhänt (artikelnr.-tilllägg: -TML) och högerhänt (artikelnr.-tillägg: -TMR) variant. Dödmansbromsar finns även tillgängliga för länkhjul. För dödmansbromsar utan vridkransbroms med artikelnr.-tillägg -TM13 och för dödmansbromsar med vridkransbroms med artikelnr.-tillägg -TTM13.

Se Dödmansbroms i avsnittet Speciallösningar.

Med tryckfötter kan transportredskap låsas i stillastående läge. De monteras direkt på transportredskapet. När bromsarmen aktiveras tas en del av belastningen bort från transportredskapet utan att den lyfts upp.

När den aktiveras fjädrar den in cirka 10 mm. Det maximala ytkontakttrycket i kombination med lämpliga länkhjul och fasthjul uppgår till cirka 60 kg. Förzinkade, blåpassiverade, Cr6-fria.

Se Tryckfot i avsnittet Speciallösningar.
Mer information: här.Artikelnummer

 

Totalhöjd ej aktiverad
(H0) [mm]

 

Totalhöjd
aktiverad
(H1) [mm]

FF 100-1


108

 

138

FF 125-1

 

133

 

163

FF 125

 

142

 

180

FF 150

 

170

 

208

FF 160

 

175

 

213

FF 200

 

217

 

255

Blickles domkraft används för att lyfta transportredskap när de är stillastående. De monteras direkt på transportredskapet. När pedalen ansätts lyfts transportredskapet upp.

Domkrafter kan kombineras med flera olika länkhjulsserier. Domkrafter fungerar bäst när totalhöjden för den aktiverade domkraften (H1) är omkring 5 mm högre än länkhjulens eller fasthjulens totalhöjd. Beroende på vikten hos den person som aktiverar domkraften är lyftkraften mellan 150 kg och 250 kg. Den vertikala belastningen på domkraften får inte överstiga 500 kg vid lyftning.

Se Domkrafter i avsnittet Speciallösningar.Artikelnummer  

Totalhöjd ej
aktiverad
(H0) [mm]

 

Totalhöjd
aktiverad
(H1) [mm]

WH 160

 

166

 

209

WH 200

 

207

 

250

WH 250

 

257


300


 
 
 
Ritning – Blickle-tryckfot
Ritning – Blickle-domkraft

Riktningsspärr

Blickle riktningsspärr för länkhjul av stålplåt
Blickle riktningsspärr för stålsvetsade länkhjul
Blickle riktningsspärr för länkhjul för höga belastningar
Blickle riktningsspärr och hjulbroms för plastlänkhjul

Blickle riktningsspärr för länkhjul
av stålplåt

(artikelnummer: RI...)

Blickle riktningsspärr för länkhjul
av svetsat stål

(artikelnr.-tillägg: -RI4)

Blickle riktningsspärr för länkhjul
för höga belastningar

(artikelnr.-tillägg: -RI4H)

Blickle riktningsspärr och hjulbroms
för plastlänkhjul

(artikelnr.-tillägg: -RIFI)

Riktningsspärrar fixerar länkhjulets svängrörelse i bestämda riktningar. Med riktningsspärren aktiverad fungerar länkhjulet som ett fasthjul.

Den här riktningsspärren levereras som separat del och monteras tillsammans med länkhjulet. Den kan även eftermonteras, eftersom det inte krävs någon strukturell anpassning för länkhjulets bygel.

Detta tillbehör kan levereras för många länkhjulsserier.
Mer information finns i avsnittet ”varianter / tillbehör” på respektive produktsida.

Riktningsspärrar fixerar länkhjulets svängrörelse i bestämda riktningar. Med riktningsspärren aktiverad fungerar länkhjulet som ett fasthjul.

Den här riktningsspärren är en integrerad enhet som är fastsvetsad på infästningsplattan. Den kan förutom standardpositionerna (90°) användas för kundspecifika fixeringspositioner (artikelnr.-tillägg: -RI4, fyra ixeringspositioner). Den här varianter är stabil och gjord för att användas med länkhjul för höga belastningar.

Det här tillbehöret finns tillgängligt för många länkhjul av svetsat stål för höga belastningar. Mer information finns i avsnittet ”varianter / tillbehör” på respektive produktsida.

Riktningsspärrar fixerar länkhjulets svängrörelse i bestämda riktningar. Med riktningsspärren aktiverad fungerar länkhjulet som ett fasthjul.

Den här riktningsspärren är en enhet som är integrerad med infästningsplattan. Riktningsspärren erbjuder fyra fixeringspositioner (90°) med hjälp av en låssprint. Den här varianter är ytterst stabil och gjord för att användas med länkhjul för höga belastningar.

Detta tillbehör finns tillgängligt för många länkhjul av svetsat stål för höga belastningar. Mer information finns i avsnittet ”varianter / tillbehör” på respektive produktsida.

En kombination av riktningsspärr och hjulbroms finns tillgänglig för länkhjul i Blickle serie MOVE med hjuldiameter på 125 mm. Den manövreras med en tvådelad bromsarm. Den vänstra bromsarmen aktiverar hela låssystemet. Den högra bromsarmen aktiverar riktningsspärren.

I detta ”bakre” bromssystem spärras hjulen initialt i läge för att förhindra att vridkransen vrids runt. Vridkransen spärras genom att en bromsfjäder griper in i en tandad sfärisk bricka. I steg två låses hjulet med en kraftanpassad bromsmekanism.

detalj i riktningsspärr

Detalj i riktningsspärr

Andra alternativ

Automatisk riktningsåterställning
Trådskydd
Fotskydd
Avvisarhjul
Navkapsel för fribärande hjul
STARLOCK®-bricka av rostfritt stål
Teflonbelagd rostfri axelhylsa

Automatisk riktningsåterställning
(artikelnr.-tillägg: -RIR2)

Trådskydd
(artikelnr.-tillägg: -FA eller ”KA” eller ”KF” i artikelnumret)

Fotskydd
(artikelnr.-tillägg: -FS, -FP och -FG)

Avvisarhjul
(artikelnummer: AW..., AG... och ARG...)

Navkapsel för fribärande hjul
(artikelnr.-tillägg: -E)

STARLOCK®-bricka av rostfritt stål
(artikelnummer: ST-KA...)

PTFE belagd rostfri axelhylsa
(artikelnummer: XAT...)

Riktningsåterställare riktar in länkhjulet i en förinställd riktning i obelastat läge. Den här mekanismen minskar störningarna i hantering av transportredskap som används i automatiserade anläggningar och lastningsområden.

RIR2-mekanismen är konstruerad för en särskilt lång livslängd.
Till produktvideon

Specialutföranden finns tillgängliga för skräddarsydda låskrafter och fixeringar.

Trådskyddsskivorna är tillverkade av förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri pressad stålplåt (artikelnr.-tillägg: -FA) eller genom formsprutning av plast (”KA” eller ”KF” i artikelnumret). De förhindrar att tråd snurras runt hjulaxeln och därigenom blockerar hjulen.

I ”KA”-varianter omsluter trådskyddet hjulnavet.

I ”KF”-varianter täcker trådskyddet både navet och hjulets mittstång.

Detta tillbehör kan levereras för många länk- och fasthjulsserier.

Fotskyddet är gjort i förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri pressad plåt (artikelnr.-tillägg: -FS). För länkhjul av svetsat stål (serie LO/LS)är fotskyddet en kraftig svetsad konstruktion. För korrosionsbeständiga, rostfria länkhjul är fotskyddet gjort i ett slagtåligt plastmaterial (polyetylen, artikelnr.-tillägg: -FP). Fotskyddet skruvas eller svetsas fast på bygeln och skyddar mot fotskador. Avståndet till marken är som standard 15 till 25 mm.

Andra avstånd till marken kan fås med ett specialutförande. Även fjädrade, förzinkade, blåpassiverade, Cr6-fria varianter (artikelnr.-tillägg: -FG) finns tillgängliga.

Detta tillbehör kan levereras för många länk- och fasthjulsserier.

Avvisarhjul minskar risken för skador på väggar och
fordon vid kollision. Avvisarhjul för rund- och fyrkantsrör är gjorda av polyetylen eller massivgummi och finns tillgängliga i färgerna gråvit, silvergrå eller grå. De fixeras eller sticks fast i rörramen i det yttre fordonsområdet.

Medlöpande avvisarhjul (artikelnr.-tillägg: - AMW(X), -AMG(X)) finns även för Blickle WAVE plasthjul. De förhindrar dessutom skrapande mot väggar. Avvisarhjulen sätts fast direkt på länkhjulen med en
skruv.

Navkapslarna är tillverkade av elförzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri pressad stålplåt. De skyddar de fribärande hjulens yttre kullager mot smuts, damm osv. och täcker axelände och hjulinfästning. Kullagret är något försänkt på den yttre navsidan på det fribärande hjulet, så att navkapseln enkelt kan monteras på hjulnavet. Därigenom minskas inspänningslängden.

Detta tillbehör kan levereras för många hjulserier. Mer information finns i avsnittet ”varianter / tillbehör” på respektive produktsida.

Med STARLOCK®-brickor kan hjul för låga belastningar enkelt fixeras på en axel. Hjulet sätts fast på en axel som fribärande hjul, och STARLOCK®-brickan trycks fast på den yttre axeländen. STARLOCK®-brickor finns tillgängliga för följande axeldiametrar: 12, 15, 20 och 25 mm.

Den PTFE belagda rostfria axelhylsan består av en rostfri axelhylsa med en PTFE beläggning. Vid rotation och under belastning expanderar PTFE beläggningen till insidan av hjulets glidlager. Detta skapar det önskade sammanförandet av PTFE och rostfritt stål som ger utomordentliga glidegenskaper. Det ger också lägre ljudnivå.

Det här tillbehöret finns tillgängligt för många serier med värmebeständiga hjul. Mer information finns i avsnittet ”varianter / tillbehör” på respektive produktsida. Flera olika värmebeständiga länkhjul i hjulserierna PHN och VKHT finns tillgängliga med PTFE belagd rostfri axelhylsa som standard.

fjädrande fotskydd
Fjädrande fotskydd