Apparathjuls- och länkhjulsserie

Främst för inomhusanvändning

Apparathjul och apparatlänkhjul används i första hand för mindre påfrestande applikationer där den bärighet som krävs är upp till 280 kg. De är konstruerade för hastigheter på upp till 3 km/h och används därför oftast inomhus. TPA, VPA, POES, PATH, VSTH och POA-serierna är apparathjulsserier. En rad olika hjulbeläggningar finns att tillgå, inklusive termoplastiskt gummi, massivgummi, mjukt gummi, termoplastisk polyuretan, Extrathane® eller nylon, och alla har olika egenskaper.

Bland vanliga applikationer för apparathjul kan nämnas medicinsk utrustning, display-stativ och utrustning för storkök. Elektriskt ledande utföranden är särskilt vanliga i medicinska användningar för att skydda känslig utrustning mot elektriska urladdningar. Blickle tillhandahåller därför elektriskt ledande utföranden av alla apparathjul. I kommersiella kök, å andra sidan, är hygien sannolikt den viktigaste faktorn. Det är därför viktigt att länkhjul som används i kommersiella kök inte lämnar några märken i golvet. Därför finns alla Blickles apparathjul tillgängliga i smetfria utföranden.


TPA-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Apparathjul och länkhjul med termoplastisk gummibana och fälg i polypropylen

VPA-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Apparathjul och länkhjul med massivgummibana och polyamidfälg

POES-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Apparathjul och länkhjul med Blickle SoftMotion mjukgummibana och polyamidfälg

PATH-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Apparathjul och länkhjul med termoplastisk polyuretan-hjulbeläggning, med fälg av polyamid

VSTH-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Apparathjul med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbeläggning och stålfälg

POA-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Apparathjul och länkhjul med polyamidhjul