TPA – Hjul- och länkhjulsserie

Apparathjul och länkhjul med termoplastisk gummibana och fälg i polypropylen

Hjulbanan på hjulen och länkhjulen i TPA-serien är gjord av högkvalitativt termoplastiskt elastomergummi. Den har en hårdhet på 75 Shore A och gjuts på en fälg av polypropylen. hjulbanan är smetfri och skapar en stark, obrytbar bindning med fälgen. TPA-serien utmärks av mycket lågt rull- och vridmotstånd.

TPA-seriens hjul och länkhjul används ofta inom detaljhandeln och på montrar. De används också för medicinsk utrustning, mät- och testutrustning och arbets- och monteringsstationer.

 • TPA – Hjul

  Hjulen i TPA-serien finns som standard i storlekar från 50 till 125 mm i diameter och de kombineras med ett kullager eller glidlager. Även elektriskt ledande hjul i smetfri grå version samt hjul med kullagertätningar finns tillgängliga.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Hjul-
  bredd
  [mm]
  Bärighet
  vid 3 km/h
  [kg]
  Lagertyp


  Axelhåls-Ø

  [mm]
  Navlängd

  [mm]
  TPA 50/8G 50 19 50 glidlager 8 22 Om produkten
  TPA 50/6KF 50 19 50 kullager (C) 6 23 Om produkten
  TPA 75/8G 75 25 75 glidlager 8 29.5 Om produkten
  TPA 75/6KF 75 25 75 kullager (C) 6 31 Om produkten
  TPA 80/12G 80 32 100 glidlager 12 35 Om produkten
  TPA 80/8KF 80 32 100 kullager (C) 8 36 Om produkten
  TPA 100/8G 100 25 90 glidlager 8 29.5 Om produkten
  TPA 101/12G 100 32 110 glidlager 12 35 Om produkten
  TPA 101/8KF 100 32 110 kullager (C) 8 36 Om produkten
  TPA 126/12G 125 32 125 glidlager 12 35 Om produkten
  TPA 126/8KF 125 32 125 kullager (C) 8 36 Om produkten
 • TPA – Länkhjul med platta

  Hjulen i TPA-serien kan som standard fås med olika bygelserier med infästningsplatta. Följande byglar finns tillgängliga för att passa med olika hjulstorlekar eller bärighetskrav:

  LPA/LKPA-serierna: Apparatlänkbygel med infästningsplatta

  I guiden finns en detaljerad beskrivning av denna bygelserie. De bromssystem som finns för varje basprodukt listas efter att du har gjort ditt val.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Hjul-
  bredd
  [mm]
  Bärighet
  vid 3 km/h
  [kg]
  Lagertyp


  Totalhöjd

  [mm]
  Platt-
  storlek
  [mm]
  Fästhåls-
  avstånd
  [mm]
  Skruv-
  håls-Ø
  [mm]
  Utliggning

  [mm]
  LPA-TPA 50G 50 19 50 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23 Om produkten
  LPA-TPA 50KF 50 19 50 kullager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 23 Om produkten
  LPA-TPA 75G 75 25 75 glidlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29 Om produkten
  LPA-TPA 75KF 75 25 75 kullager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 29 Om produkten
  LKPA-TPA 80G 80 32 100 glidlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Om produkten
  LKPA-TPA 80KF 80 32 100 kullager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Om produkten
  LPA-TPA 100G 100 25 70 glidlager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 33 Om produkten
  LKPA-TPA 101G 100 32 110 glidlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Om produkten
  LKPA-TPA 101KF 100 32 110 kullager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Om produkten
  LKPA-TPA 126G 125 32 120 glidlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Om produkten
  LKPA-TPA 126KF 125 32 120 kullager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Om produkten
 • TPA – Länkhjul med centrumhål

  Länkhjulen i TPA-serien kan också fås med centrumhålsinfästning, som ett alternativ till andra fastsättningsmetoder.

  LRA/LKRA-serierna: Apparatlänkbygel med centrumhål

  I guiden finns en detaljerad beskrivning av denna bygelserie. De bromssystemvarianter som finns för varje basprodukt beskrivs mer utförligt i respektive produktavsnitt.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Hjul-
  bredd
  [mm]
  Bärighet
  vid 3 km/h
  [kg]
  Lagertyp


  Totalhöjd

  [mm]
  Platt-Ø

  [mm]
  Fäst-
  håls-Ø
  [mm]
  Utliggning

  [mm]
  LRA-TPA 50G 50 19 50 glidlager 69 43 11 23 Om produkten
  LRA-TPA 50KF 50 19 50 kullager (C) 69 43 11 23 Om produkten
  LRA-TPA 75G 75 25 75 glidlager 98 43 11 29 Om produkten
  LRA-TPA 75KF 75 25 75 kullager (C) 98 43 11 29 Om produkten
  LKRA-TPA 80G 80 32 100 glidlager 108 57 13 40 Om produkten
  LKRA-TPA 80G-11 80 32 100 glidlager 108 57 11 40 Om produkten
  LKRA-TPA 80KF 80 32 100 kullager (C) 108 57 13 40 Om produkten
  LKRA-TPA 80KF-11 80 32 100 kullager (C) 108 57 11 40 Om produkten
  LRA-TPA 100G 100 25 70 glidlager 121 43 11 33 Om produkten
  LKRA-TPA 101G 100 32 110 glidlager 133 57 13 40 Om produkten
  LKRA-TPA 101G-11 100 32 110 glidlager 133 57 11 40 Om produkten
  LKRA-TPA 101KF 100 32 110 kullager (C) 133 57 13 40 Om produkten
  LKRA-TPA 101KF-11 100 32 110 kullager (C) 133 57 11 40 Om produkten
  LKRA-TPA 126G 125 32 120 glidlager 158 57 13 40 Om produkten
  LKRA-TPA 126G-11 125 32 120 glidlager 158 57 11 40 Om produkten
  LKRA-TPA 126KF 125 32 120 kullager (C) 158 57 13 40 Om produkten
  LKRA-TPA 126KF-11 125 32 120 kullager (C) 158 57 11 40 Om produkten
 • TPA – Länkhjul med gängad tapp

  Hjulen i TPA-serien kan kombineras med en länkbygel med fastsättning med gängad tapp:

  LRA/LKRA-serierna: Apparatlänkbygel med gängad tapp

  I guiden finns en beskrivning av byglarna LRA och LKRA. De bromssystem som lämpar sig för varje basprodukt listas i respektive produktavsnitt.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Hjul-
  bredd
  [mm]
  Bärighet
  vid 3 km/h
  [kg]
  Lagertyp


  Totalhöjd

  [mm]
  Gänga


  Stiftets
  längd
  [mm]
  Utliggning

  [mm]
  LRA-TPA 50G-GS10 50 19 50 glidlager 69 M10 30 23 Om produkten
  LRA-TPA 50KF-GS10 50 19 50 kullager (C) 69 M10 30 23 Om produkten
  LRA-TPA 75G-GS10 75 25 75 glidlager 98 M10 30 29 Om produkten
  LRA-TPA 75KF-GS10 75 25 75 kullager (C) 98 M10 30 29 Om produkten
  LKRA-TPA 80G-GS12 80 32 100 glidlager 108 M12 30 40 Om produkten
  LKRA-TPA 80KF-GS12 80 32 100 kullager (C) 108 M12 30 40 Om produkten
  LRA-TPA 100G-GS10 100 25 70 glidlager 121 M10 30 33 Om produkten
  LKRA-TPA 101G-GS12 100 32 110 glidlager 133 M12 30 40 Om produkten
  LKRA-TPA 101KF-GS12 100 32 110 kullager (C) 133 M12 30 40 Om produkten
  LKRA-TPA 126G-GS12 125 32 120 glidlager 158 M12 30 40 Om produkten
  LKRA-TPA 126KF-GS12 125 32 120 kullager (C) 158 M12 30 40 Om produkten
 • TPA – Länkhjul med insticksstift

  Länkhjul med insticksstift är ytterligare en bygelversion för TPA-serien:

  LRA-serien: Apparatlänkbygel med insticksstift

  Mer information om den här bygelserien finns i vår guide. De bromssystem som finns tillgängliga för varje basprodukt beskrivs i respektive produktavsnitt.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Hjul-
  bredd
  [mm]
  Bärighet
  vid 3 km/h
  [kg]
  Lagertyp


  Totalhöjd

  [mm]
  Stift-Ø

  [mm]
  Stiftets
  längd
  [mm]
  Utliggning

  [mm]
  LRA-TPA 50G-ES 50 19 50 glidlager 69 11 30.5 23 Om produkten
  LRA-TPA 50KF-ES 50 19 50 kullager (C) 69 11 30.5 23 Om produkten
  LRA-TPA 75G-ES 75 25 75 glidlager 98 11 30.5 29 Om produkten
  LRA-TPA 75KF-ES 75 25 75 kullager (C) 98 11 30.5 29 Om produkten
  LRA-TPA 100G-ES 100 25 70 glidlager 121 11 30.5 33 Om produkten
 • TPA – Fasthjul

  TPA-serien finns tillgänglig med fastbyglar:

  BPA/BKPA-serierna: Apparatfastbygel med infästningsplatta
  BRA/BKRA-serierna: Apparatfastbygel med centrumhål

  De specifika egenskaperna hos varje bygelserie beskrivs i detalj i guiden.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Hjul-
  bredd
  [mm]
  Bärighet
  vid 3 km/h
  [kg]
  Lagertyp


  Totalhöjd

  [mm]
  Platt-
  storlek
  [mm]
  Fästhåls-
  avstånd
  [mm]
  Skruv-
  håls-Ø
  [mm]
  Platt-Ø

  [mm]
  Fäst-
  håls-Ø
  [mm]
  BPA-TPA 50G 50 19 50 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 Om produkten
  BRA-TPA 50G 50 19 50 glidlager 69 43 11 Om produkten
  BPA-TPA 50KF 50 19 50 kullager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 Om produkten
  BRA-TPA 50KF 50 19 50 kullager (C) 69 43 11 Om produkten
  BPA-TPA 75G 75 25 75 glidlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 Om produkten
  BRA-TPA 75G 75 25 75 glidlager 98 43 11 Om produkten
  BPA-TPA 75KF 75 25 75 kullager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 Om produkten
  BRA-TPA 75KF 75 25 75 kullager (C) 98 43 11 Om produkten
  BKPA-TPA 80G 80 32 100 glidlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 Om produkten
  BKRA-TPA 80G 80 32 100 glidlager 108 57 13 Om produkten
  BKPA-TPA 80KF 80 32 100 kullager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 Om produkten
  BKRA-TPA 80KF 80 32 100 kullager (C) 108 57 13 Om produkten
  BKPA-TPA 101G 100 32 110 glidlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 Om produkten
  BKRA-TPA 101G 100 32 110 glidlager 133 57 13 Om produkten
  BKPA-TPA 101KF 100 32 110 kullager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 Om produkten
  BKRA-TPA 101KF 100 32 110 kullager (C) 133 57 13 Om produkten
  BKPA-TPA 126G 125 32 120 glidlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 Om produkten
  BKRA-TPA 126G 125 32 120 glidlager 158 57 13 Om produkten
  BKPA-TPA 126KF 125 32 120 kullager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 Om produkten
  BKRA-TPA 126KF 125 32 120 kullager (C) 158 57 13 Om produkten
 • TPA – Dubbelmonterade länkhjul

  TPA-serien finns tillgänglig som dubbelmonterade länkhjul med följande bygelserier:

  LDA-serien: Apparatlänkbygel för dubbelmonterade hjul med infästningsplatta
  LMDA-serien: Apparatlänkbygel för dubbelmonterade hjul med centrumhål

  En detaljerad beskrivning av skillnaderna mellan bygelserierna finns i vår guide.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Hjul-
  bredd
  [mm]
  Antal
  hjul

  Bärighet
  vid 3 km/h
  [kg]
  Lagertyp


  Totalhöjd

  [mm]
  Platt-
  storlek
  [mm]
  Fästhåls-
  avstånd
  [mm]
  Skruv-
  håls-Ø
  [mm]
  Platt-Ø

  [mm]
  Fäst-
  håls-Ø
  [mm]
  Utliggning

  [mm]
  LDA-TPA 50G 50 19 2 80 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31 Om produkten
  LMDA-TPA 50G 50 19 2 80 glidlager 71 41 10,2 31 Om produkten
  LDA-TPA 50KF 50 19 2 80 kullager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 31 Om produkten
  LMDA-TPA 50KF 50 19 2 80 kullager (C) 71 41 10,2 31 Om produkten
  LDA-TPA 75G 75 25 2 100 glidlager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34 Om produkten
  LMDA-TPA 75G 75 25 2 100 glidlager 98 55 10,2 34 Om produkten
  LDA-TPA 75KF 75 25 2 100 kullager (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6.2 34 Om produkten
  LMDA-TPA 75KF 75 25 2 100 kullager (C) 98 55 10,2 34 Om produkten