Fastsättningsmetoder

Infästningsplatta. Centrumhål. Tappinfästning. Gängad tapp.

Fastsättningsmetoder infaestningsplatta
Fastsättningsmetoder faesthaal
Fastsättningsmetoder faesttapp av staal
Fastsättningsmetoder gaengad tapp
Fastsättningsmetoder insticksstift
Fastsättningsmetoder plasthaallare
Fastsättningsmetoder expander av metall
Fastsättningsmetoder expander av plast

Platta (infästningsplatta)

Centrumhål

Tappinfästning

Gängad tapp
(artikelnr.-tillägg: -GS...)

Insticksstift
(artikelnr.-tillägg: -ES)

Plasthållare för runda rör
(artikelnummer: RHR...)

Expander av metall
(artikelnr.-tillägg: -E...)

Expander av plast
(artikelnr.-tillägg: -ER.../-EV...)

Fastsättningen av länkhjulet görs med skruvar och muttrar mot en jämn yta. Fästhålsavstånden är standardiserade.
Plattfastsättning kan fås för både länk- och fasthjul och används för apparathjul-, länkhjul för transportredskap- och länkhjul för höga belastningar. För länkhjul med riktningsspärr måste plattan riktas in med den korta sidan i körriktningen.

Följande mått ska tas i beaktande vid val av infästningsplatta: 

 • plattstorlek (yttermått)
 • fästhålsavstånd
 • fästhåls-Ø
 •  

Länkhjulet görs fast med ett fästelement (t.ex. en skruv) genom vridkransens centrumhål. För höjdjusterbara länkhjul (serie HRIG) har fästhålet en invändig gänga och fästelementet skruvas in i länkbygels mittbult från enhetssidan.

För att de bärigheter som anges här ska kunna uppnås måste hela anliggningsytan hos länkhjulets infästningsplatta ha fullständigt stöd.

Med den här fastsättningsmetoden finns ingen spärrfunktion mot vridning. Detta gör att vridkransbromsens bärighet blir lägre.

Att använda ett centrumhål för att installera länkhjulet är en kostnadseffektiv lösning efter det då
endast krävs en enda skruv (helst överensstämmande med DIN 912 / ISO 4762). Den här fastsättningsmetoden
används mest för apparathjul- och länkhjul till transportredskap.

Följande mått ska beaktas vid val av infästning med centrumhål: 

 • platt-Ø (yttre mått) (D)
 • fästhåls-Ø (d)
 •  

Länkhjulet fästs med en tapp som sticks in i en motsvarande hylsa eller ett motsvarande hål och låses fast. Tappen är fast ansluten med länkhjulet och måste klämmas fast eller låsas fast med en
fästskruv (korshål) så att den inte vrids eller faller ut.
För länkhjul med riktningsspärr måste hålet riktas in
tvärs mot körriktningen.

För att de bärigheter som anges här ska kunna uppnås måste topplattan ligga helt an mot länkhjulet.

Tappinfästning används främst för apparathjul och länkhjul för transportredskap.

För rostfria länkhjul finns en rostfri tapp tillgänglig.

Följande mått ska tas i beaktande vid val av infästning med tapp: 

 • tapp-Ø (P)
 • tapplängd (Q)
 • korshålets läge (H), i förekommande fall
 • korshålets diameter (d), i förekommande fall

Länkhjulets infästning görs med en gängad tapp som skruvas fast på transportredskapet, i invändig gänga eller cylindriskt genomgående hål och mutter.

Infästning med gängad tapp används främst för apparathjul.

För korrosionsbeständiga plasthjul finns kan en rostfri gängad tapp (-GSX...) tillgänglig.

Följande mått ska beaktas vid val av infästning med gängad tapp: 

 • gängtapps-Ø (gänga M10 eller M12) (P)
 • gängtappslängd (längd ovan länkhjulet) (Q)

 

Länkhjulet fästs med ett insticksstift som sticks in i en motsvarande hylsa eller ett motsvarande hål med
en plasthållare. Stiftet får en fast anslutning med länkhjulet. En fjäderbricka låser länkhjulet så att det inte kan falla ut. Den här fastsättningsmetoden har inget vridskydd, och en vridkransbroms blir därmed verkningslös. Med ett insticksstift kan länkhjulet monteras på enheten snabbt och kostnadseffektivt. Fastsättning med insticksstift används mest för apparathjul.

Följande mått ska beaktas vid val av infästning med insticksstift: 

 • stift-Ø (P)
 • stiftets längd (Q)

 

En plasthållare är en adapter för att minska innerdiametern på rör till insticksstiftets diameter. Plasthållaren trycks in eller slås in i hållaren på
apparaten (runt rör). Därefter sticks ett länkhjul med insticksstift in i hjulhållaren.

Följande mått ska tas i beaktande vid val av plasthållare: 

 • rörets inner-Ø (P)
 • stift-Ø (d)
 • monteringslängd (Q)
 • hylslängd (B)

 

Fastsättningen av länkhjulet görs med en expander av metall som sticks in i ett hål eller ett rund- eller fyrkantsrör. När skruven skruvas in trycks expanderkilen mot rörets innervägg. Åtdragningsmomenten ska inte överstiga 50 Nm. För tunnare, mindre kraftiga rör kan åtdragningsmomentet minskas till 16 Nm. Med en sexkantskruv på undersidan av expandern förhindras att den vrids i
förhållande till länkhjulet och lossar. Expanderfäste av metall används främst för apparathjul och plasthjul.

Följande mått ska beaktas vid val av expanderfastsättning: 

 • rörinnermått (P)
 • rörform (rund- eller fyrkantsrör)
 • monteringslängd (Q)
 • hylslängd (B)

 

Fastsättningen av länkhjulet görs med en expander av plast som sticks in i ett hål eller ett rund- eller fyrkantsrör. När skruven skruvas in trycks expanderkilen mot rörets innervägg. En expander av plast är mer skonsam mot rörets
insida jämfört med en expander av metall. Emellertid är låskraften lägre än hos en fastsättning med metallexpander. Med en sexkantskruv på undersidan av expandern förhindras att den vrids i
förhållande till länkhjulet och lossar.
Expanderfäste av plast används främst för apparathjul och plasthjul. En expander av plast med korrosionsbeständig spännskruv (-EXR.../-EXV...) finns också tillgänglig.
Till produktvideon

Följande mått ska beaktas vid val av expanderfastsättning: 

 • rörinnermått (P)
 • rörform (rund- eller fyrkantsrör
 • monteringslängd (Q)
 • hylslängd (B)

 

Ritning – infästningsplatta

 

Ritning – fästhål

 

Ritning – tappinfästning

 

Ritning – gängad tapp

 

 Ritning – insticksstift

 

Ritning – hållare

 

Ritning – expander av metall

 

Ritning – expander av plast

 

Fastsättningsmetoder infästningsplatta

Infästningsplattor till apparathjul och plasthjul

Ritning – platta nr. 20
Ritning – platta nr. 22
Ritning – platta nr. 23
Ritning – platta nr. 25 (länkhjul)
Ritning – platta nr. 25 (fasthjul)
Ritning – platta nr. 26
Ritning – platta nr. 27
Ritning – platta nr. 28

Platta nr. 20

Platta nr. 22

Platta nr. 23

Platta nr. 25 (länkhjul)

Platta nr. 25 (fasthjul)

Platta nr. 26

Platta nr. 27

Platta nr. 28

För användning i bygelserie:

LKDB hjul-Ø 50–75 mm

För användning i bygelserie:

LPA / BPA hjul-Ø 35–100 mm
LPXA / BPXA hjul-Ø 50–75 mm
LDA hjul-Ø 50 mm

För användning i bygelserie:

LDA hjul-Ø 75 mm
LKDG / LKDB hjul-Ø 75–100 mm

För användning i bygelserie:

LKPA hjul-Ø 80–150 mm
LKPXA hjul-Ø 80–125 mm
LWK / LWG-P25 hjul-Ø 100–125 mm
LWKX / LWGX-PX25 hjul-Ø 100–125 mm
LKFG / BKFG hjul-Ø 125 mm

För användning i bygelserie:

BKPA hjul-Ø 80–150 mm
BKPXA hjul-Ø 80–125 mm

För användning i bygelserie:

LKPXA / BKPXA hjul-Ø 125 mm
LWKX / LWGX-PX26 hjul-Ø 125 mm

För användning i bygelserie:

LKFGX / BKFGX hjul-Ø 125 mm

För användning i bygelserie:

LWK / LWG-P28 hjul-Ø 100–125 mm

Infästningsplattor till länkhjul för transportutrustning och höga belastningar

Ritning – platta nr. 1
Ritning – platta nr. 3
Ritning – platta nr. 7
Ritning – platta nr. 9

Platta nr. 1

Platta nr. 3

Platta nr. 7

Platta nr. 9

För användning i bygelserie:

LE / B hjul-Ø 60–125 mm
LEX / BX hjul-Ø 75–200 mm
L / B hjul-Ø 75–125 mm
LX / BX hjul-Ø 100–125 mm
LI / B hjul-Ø 80–125 mm
LIX / BX hjul-Ø 80–125 mm
LK / BK hjul-Ø 75–125 mm
LKX / BKX hjul-Ø 75–125 mm
LIK / BIK hjul-Ø 100–125 mm
LIKX / BKX hjul-Ø 100–125 mm
LH / BH hjul-Ø 75–125 mm
LHD hjul-Ø 60–80 mm
LHF / BHF hjul-Ø 100–125 mm
LPFE / BPFE hjul-Ø 100–125 mm
HRLH / HRLHD hjul-Ø 75 mm
HRLK hjul-Ø 75–100 mm

För användning i bygelserie:

LE / B hjul-Ø 150–200 mm
LEX / BX hjul-Ø 150–200 mm
L / B hjul-Ø 140–250 mm
LX / BX hjul-Ø 150–200 mm
LI / BI hjul-Ø 150–200 mm
LIX / BX hjul-Ø 150–200 mm
LK / BK hjul-Ø 100–200 mm
LKX / BKX hjul-Ø 125–200 mm
LUH / BH hjul-Ø 125–200 mm
LH / BH hjul-Ø 100–250 mm
LHD hjul-Ø 80–125 mm
LO / BO hjul-Ø 125–300 mm
LOD / BOD hjul-Ø 75–125 mm
LS / BS hjul-Ø 250–600 mm
LSD / BSD hjul-Ø 250–500 mm
LHF / BHF hjul-Ø 100-200 mm
LPFE / BPFE hjul-Ø 125-150 mm
LSFN / BSFN hjul-Ø 160-200 mm
LSFE / BSFE hjul-Ø 160-200 mm
LIO / BO hjul-Ø 125-200 mm

För användning i bygelserie:

L hjul-Ø 250–280 mm

För användning i bygelserie:

B hjul-Ø 250–280

Infästningsplattor till länkhjul för höga belastningar

Ritning – platta nr. 35
Ritning – platta nr. 36
Ritning – platta nr. 38
Ritning – platta nr. 39
Ritning – platta nr. 42
Ritning – platta nr. 45
Ritning – platta nr. 48

Platta nr. 35

Platta nr. 36

Platta nr. 38

Platta nr. 39

Platta nr. 42

Platta nr. 45

Platta nr. 48

För användning i bygelserie:

LS / BS hjul-Ø 150–400 mm
LSD / BSD hjul-Ø 100–200 mm
LSFN / BSFN hjul-Ø 200–250 mm
LSFE / BSFE hjul-Ø 200–250 mm
HRLSD hjul-Ø 125 mm

För användning i bygelserie:

LS / BS hjul-Ø 300–520 mm
LSFN / BSFN hjul-Ø 250–300 mm
LSFE / BSFE hjul-Ø 250 mm

För användning i bygelserie:

LS / BS hjul-Ø 200–620 mm
LSD / BSD hjul-Ø 125–360 mm

För användning i bygelserie:

BSD hjul-Ø 300 mm

För användning i bygelserie:

LS / BS 250–600 mm
LSD / BSD 250–500 mm

För användning i bygelserie:

LSD / BSD hjul-Ø 300–400 mm

För användning i bygelserie:

LSSD / BSSD hjul-Ø 500 mm

Infästningsplattor till höjdjusterbara länkhjul

Ritning – platta nr. 71
Ritning – platta nr. 72
Ritning – platta nr. 74
Ritning – platta nr. 76
Ritning – platta nr. 78

Platta nr. 71

Platta nr. 72

Platta nr. 74

Platta nr. 76

Platta nr. 78

För användning i bygelserie:

HRP hjul-Ø 45 mm

För användning i bygelserie:

HRP hjul-Ø 50 mm

För användning i bygelserie:

HRP hjul-Ø 63 mm

För användning i bygelserie:

HRP hjul-Ø 72 mm
HRSP hjul-Ø 72 mm

För användning i bygelserie:

HRSP hjul-Ø 90 mm

Infästningsplattor med brittiska måttenheter (tum)

Ritning – platta nr. 12
Ritning – platta nr. 14
Ritning – platta nr. 16

Platta nr. 12

Platta nr. 14

Platta nr. 16

Infästningsplattor med icke-metriska mått (tum) i enlighet med ASME B56.11.1
(se Blickles katalog ”Länkhjul med amerikansk standard”)

Infästningsplattor med icke-metriska mått (tum) i enlighet med ASME B56.11.1
(se Blickles katalog ”Länkhjul med amerikansk standard”)

Infästningsplattor med icke-metriska mått (tum) i enlighet med ASME B56.11.1
(se Blickles katalog ”Länkhjul med amerikansk standard”)

Infästningsplattor till Progressus-länkhjul

Ritning – platta nr. PG1
Ritning – platta nr. PG2
Ritning – platta nr. PG3

Platta nr. PG1

Platta nr. PG2

Platta nr. PG3

För användning i bygelserie:

LPX / BPX hjul-Ø 84–105 mm

För användning i bygelserie:

LPX / BPX hjul-Ø 120–150 mm

För användning i bygelserie:

LPX / BPX hjul-Ø 186 mm