Tryckfötter och domkrafter

Känn dig trygg vid låsning och lyftning

Tryckfötter och domkrafter används för att antingen låsa eller lyfta transportredskap i viloläge. De monteras båda direkt på transportredskapet.

Genom enkel aktivering av låsarmen hålls transportredskapet på plats utan att lyftas. När tryckfoten aktiveras fjädrar den ca 10 mm. Det maximala yttrycket i kombination med lämpliga länkhjul och fasthjul uppgår till cirka 60 kg. Följande tryckfötter med en plattstorlek på 100 x 85 mm kan kombineras med länkhjulsserierna LE, L och LK. Tryckfötterna med plattstorleken 140 x 110 mm kan kombineras med länkhjulsserierna LH, LO och LS. Andra utföranden finns tillgängliga på begäran. Förzinkade, blåpassiverade, Cr6-fria.

Genom aktivering av låsarmen lyfts transportredskapet. Domkrafterna kan kombineras med flera hjulserier. Domkrafter fungerar som bäst om domkraftens totala höjd (H1) är 5 mm högre än de valda länkhjulen eller fasthjulen. Beroende på vikten hos den som använder transportredskapet är lyftkraften mellan 150 kg och 250 kg. Den vertikala belastningen på domkraften får inte överstiga 500 kg vid lyftning. Förzinkade, blåpassiverade, Cr6-fria.

För mer information, klicka här.