Inforuta, Blickle hjulserier

Ythårdhet. Mjuk gång och skonsamhet mot golv. 

För att göra det enklare att välja rätt produkt finns en Blickle-inforuta för varje hjulserie. Denna ruta ger en översikt över hjulets ythårdhet, hur mjuk dess gång är och dess skonsamhet mot golv, dess rullmotstånd och slitstyrka.

Ythårdheten graderas från mycket mjukt till mycket hårt och de andra kategorierna är graderade från tillfredsställande till utmärkt.

Ythårdhet

65 Shore A
Mjuk gång och skonsamhet mot golv

utmärkt
Rullmotstånd

mycket bra
Slitstyrka

bra


Ythårdhet

Ythårdheten indikeras i inforutan på produktsidorna. Ju längre till höger markeringen ligger, desto hårdare hjulbana. Hårdhet för

 

Det finns inget linjärt samband mellan de olika testmetoderna för hårdhet. Värdena i bilden har fastställts empiriskt och anges som referens.

Material Ythårdhet
Luftfyllda däck / mjukgummi

50-60 Shore A
Elastiskt massivgummi

65 Shore A
Superelastiskt massivgummi

70 Shore A
Standard-massivgummi

80 Shore A
Termoplastisk polyuretan (TPU), mjuk

80 Shore A
Termoplastiskt elastomergummi (TPE)

85 Shore A
Polyuretan 75 Shore A

75 Shore A
Polyuretan 92 Shore A

92 Shore A
Termoplastisk polyuretan (TPU), hård

92–98 Shore A
Polypropylen

60 Shore D
Polyamid

70 Shore D
Gjuten polyamid

80 Shore D
Gjutjärn / stål

180–230 HB

Mjuk gång och skonsamhet mot golv

Ju högre poäng i den här kategorin, desto tystare och skonsammare mot underlaget är hjulet.

Skonsamhet mot golv
En hård hjulbana utsätter golvet för mer påfrestning än en mjukare. En hjulbana med fem poäng i kategorin ”Mjuk gång och skonsamhet mot golv” har exceptionellt bra egenskaper i detta avseende.

Vid mätning av skonsamhet mot golv används det genomsnittliga yttrycket. Till höger visas referensvärden för respektive hjulbeläggning.

Mjuk gång
Vagnar tenderar att rulla tystare med stora hjul som har mjuka, tjocka hjulbeläggningar. Hårda hjulbanor ger högre ljudnivåer än mjuka beläggningar. Man kan därför förvänta sig att höga poäng i kategorin ”Mjuk gång och skonsamhet mot golv” innebär låga vibrations- och ljudnivåer vid transport av varor.

Även hårda hjul kan ha låga ljudnivåer och hög rullkomfort om de används för att transportera lättare laster på mjuka ytor (t.ex. mattor).

Beräkna genomsnittligt yttryck
Genomsnittligt yttryck beräknas genom att dividera den radiella kraften [N] med hjulets kontaktyta [mm²].

Material Mjuk gång / skonsamhet mot golv Genomsnittligt yttryck
Luftfyllda däck / mjukgummi

0,8 N/mm²
Elastiskt massivgummi

1,8 N/mm²
Superelastiskt massivgummi

1,5 N/mm²
Standard-massivgummi

3,5 N/mm²
Termoplastisk polyuretan (TPU), mjuk

4,0 N/mm²
Termoplastiskt elastomergummi (TPE)

4,5 N/mm²
Polyuretan 75 Shore A

3,5 N/mm²
Polyuretan 92 Shore A

8,0 N/mm²
Termoplastisk polyuretan (TPU), hård

11,0 N/mm²
Polypropylen / Polyamid

40,0 N/mm²
Gjuten polyamid

60,0 N/mm²
Gjutjärn / stål

>350 N/mm²

Start-, rull- och vridmotstånd

Startmotståndet anger den kraft som krävs för att få hjulet att komma i rörelse från stillastående. Rullmotståndet syftar på den kraft som krävs för att hålla hjulet i en jämn rörelse. Start- och rullmotstånd avgörs av följande faktorer:

 • hjuldiameter
 • hjulbanegeometri
 • ythårdhet
 • hjulbanans elasticitet
 • hjullager
 • yta

 

Rullmotstånd är ett resultat av hjulbanans konstanta sammantryckning och återgång när hjulet rullar (hysteres).

Rullmotståndet mäts i en provbänk. Mätningarna görs under ideala förhållanden:

 • plan, jämn, stålyta utan smuts eller hinder
 • hastighet: 4 km/h
 • temperatur: +20 °C
 • belastning: ⅔ av max. bärighet

 

Med dessa standardiserade förhållanden kan rullmotståndet jämföras mellan olika hjulserier.

Material Rullmotstånd
Luftfyllda däck / mjukgummi

bra
Elastiskt massivgummi

mycket bra
Superelastiskt massivgummi

bra
Standard-massivgummi

tillfredsställande
Termoplastisk polyuretan (TPU), mjuk

mycket bra
Termoplastiskt elastomergummi (TPE)

mycket bra
Polyuretan 75 Shore A (Softhane®)

mycket bra
Polyuretan 75 Shore A (Besthane® Soft)

utmärkt
Polyuretan 92 Shore A (Extrathane®)

mycket bra
Polyuretan 92 Shore A (Besthane®)

utmärkt
Termoplastisk polyuretan (TPU), hård

mycket bra
Polypropylen / Polyamid

utmärkt
Gjuten polyamid


utmärkt
Gjutjärn / stål

utmärkt

Olika användningsförhållanden (ytans skick, temperatur, hastighet osv.) måste tas i beaktande vid utformningen av löphjulet och kan ha en avgörande inverkan på rullmotståndet.

Vridmotståndet är den kraft som krävs för att rikta in länkhjulen i körriktningen.

Vridmotståndet påverkas av följande faktorer:

 1. Hjulets kontaktarea: Hjulets kontaktarea roterar runt dess centrum medan länkhjulets svänger. Detta orsakar friktion. Motståndet beror, förutom på kontaktareans
  storlek, på interaktionen mellan ytan och hjulbanan.
 2. Motstånd i vridkransen: Vridkransens konstruktion och kvalitet inverkar på dess vridmotstånd.
 3. Länkhjulets utliggning: Vridmotståndet hos länkhjulet i påverkas av avståndet mellan vridkransens mitt och kontaktareans mitt.
 4.  

Slitstyrka

Ju högre poäng i denna kategori, desto slitstarkare är hjulet.

Förutom andra faktorer omfattar slitstyrkan hos elastomerer och termoplastiska elastomerer deras nötningsbeständighet i enlighet med ISO 4649. Nötningsbeständigheten hos andra hjulbeläggningar har testats i enlighet med ISO 4649.

Hjulbeläggningar har tilldelats olika kategorier för nötningsbeständighet i bilden till höger.

Material Slitstyrka
Luftfyllda däck / mjukgummi

tillfredsställande
Elastiskt massivgummi

bra
Superelastiskt massivgummi

bra
Standard-massivgummi

tillräcklig
Termoplastisk polyuretan (TPU), mjuk

bra
Termoplastiskt elastomergummi (TPE)

tillfredsställande
Polyuretan 75 Shore A

mycket bra
Polyuretan 92 Shore A

utmärkt
Termoplastisk polyuretan (TPU), hård

mycket bra
Polypropylen

tillfredsställande
Polyamid

bra
Gjuten polyamid

mycket bra
Gjutjärn / stål

utmärkt