Inforuta, Blickle hjulserier

Ythårdhet. Mjuk gång och skonsamhet mot golv.

För att göra det enklare att välja rätt produkt finns en Blickle-inforuta för varje hjulserie. Denna ruta ger en översikt över hjulets ythårdhet, hur mjuk dess gång är och dess skonsamhet mot golv, dess rullmotstånd och slitstyrka.

Ythårdheten graderas från mycket mjukt till mycket hårt och de andra kategorierna är graderade från tillfredsställande till utmärkt.

Ythårdhet
AndraRutanGrön
65 Shore A
Mjuk gång och skonsamhet mot golv
Skala – fem gröna punkter
utmärkt
Rullmotstånd
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Slitstyrka
Skala – tre gröna punkter
bra


Ythårdhet

Ythårdheten indikeras i inforutan på produktsidorna. Ju längre till höger markeringen ligger, desto hårdare hjulbana. Hårdhet för

 

Det finns inget linjärt samband mellan de olika testmetoderna för hårdhet. Värdena i bilden har fastställts empiriskt och anges som referens.

Hårdhetsintervall för hjulserier
Material Ythårdhet
Luftfyllda däck / mjukgummi
FörstaRutanGrön
50-60 Shore A
Elastiskt massivgummi
AndraRutanGrön
65 Shore A
Superelastiskt massivgummi
AndraRutanGrön
70 Shore A
Standard-massivgummi
TredjeRutanGrön
80 Shore A
Termoplastisk polyuretan (TPU), mjuk
TredjeRutanGrön
80 Shore A
Termoplastiskt elastomergummi (TPE)
TredjeRutanGrön
85 Shore A
Polyuretan 75 Shore A
TredjeRutanGrön
75 Shore A
Polyuretan 92 Shore A
FjärdeRutanGrön
92 Shore A
Termoplastisk polyuretan (TPU), hård
FjärdeRutanGrön
92–98 Shore A
Polypropylen
FemteRutanGrön
60 Shore D
Polyamid
FemteRutanGrön
70 Shore D
Gjuten polyamid
FemteRutanGrön
80 Shore D
Gjutjärn / stål
FemteRutanGrön
180–230 HB

Mjuk gång och skonsamhet mot golv

Ju högre poäng i den här kategorin, desto tystare och skonsammare mot underlaget är hjulet.

Skonsamhet mot golv
En hård hjulbana utsätter golvet för mer påfrestning än en mjukare. En hjulbana med fem poäng i kategorin ”Mjuk gång och skonsamhet mot golv” har exceptionellt bra egenskaper i detta avseende.

Vid mätning av skonsamhet mot golv används det genomsnittliga yttrycket. Till höger visas referensvärden för respektive hjulbeläggning.

Mjuk gång
Vagnar tenderar att rulla tystare med stora hjul som har mjuka, tjocka hjulbeläggningar. Hårda hjulbanor ger högre ljudnivåer än mjuka beläggningar. Man kan därför förvänta sig att höga poäng i kategorin ”Mjuk gång och skonsamhet mot golv” innebär låga vibrations- och ljudnivåer vid transport av varor.

Även hårda hjul kan ha låga ljudnivåer och hög rullkomfort om de används för att transportera lättare laster på mjuka ytor (t.ex. mattor).

Beräkna genomsnittligt yttryck
Genomsnittligt yttryck beräknas genom att dividera den radiella kraften [N] med hjulets kontaktyta [mm²].

Material Mjuk gång / skonsamhet mot golv Genomsnittligt yttryck
Luftfyllda däck / mjukgummi
Skala – fem gröna punkter
0,8 N/mm²
Elastiskt massivgummi
Skala – fyra gröna punkter
1,8 N/mm²
Superelastiskt massivgummi
Skala – fyra gröna punkter
1,5 N/mm²
Standard-massivgummi
Skala – fyra gröna punkter
3,5 N/mm²
Termoplastisk polyuretan (TPU), mjuk
Skala – fyra gröna punkter
4,0 N/mm²
Termoplastiskt elastomergummi (TPE)
Skala – tre gröna punkter
4,5 N/mm²
Polyuretan 75 Shore A
Skala – fyra gröna punkter
3,5 N/mm²
Polyuretan 92 Shore A
Skala – tre gröna punkter
8,0 N/mm²
Termoplastisk polyuretan (TPU), hård
Skala – tre gröna punkter
11,0 N/mm²
Polypropylen / Polyamid
Skala – två gröna punkter
40,0 N/mm²
Gjuten polyamid
Skala – två gröna punkter
60,0 N/mm²
Gjutjärn / stål
Skala – en grön punkt
>350 N/mm²

Start-, rull- och vridmotstånd

Startmotståndet anger den kraft som krävs för att få hjulet att komma i rörelse från stillastående. Rullmotståndet syftar på den kraft som krävs för att hålla hjulet i en jämn rörelse. Start- och rullmotstånd avgörs av följande faktorer:

 • hjuldiameter
 • hjulbanegeometri
 • ythårdhet
 • hjulbanans elasticitet
 • hjullager
 • yta

 

Rullmotstånd är ett resultat av hjulbanans konstanta sammantryckning och återgång när hjulet rullar (hysteres).

Rullmotståndet mäts i en provbänk. Mätningarna görs under ideala förhållanden:

 • plan, jämn, stålyta utan smuts eller hinder
 • hastighet: 4 km/h
 • temperatur: +20 °C
 • belastning: ⅔ av max. bärighet

 

Med dessa standardiserade förhållanden kan rullmotståndet jämföras mellan olika hjulserier.

Material Rullmotstånd
Luftfyllda däck / mjukgummi
Skala – tre gröna punkter
bra
Elastiskt massivgummi
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Superelastiskt massivgummi
Skala – tre gröna punkter
bra
Standard-massivgummi
Skala – två gröna punkter
tillfredsställande
Termoplastisk polyuretan (TPU), mjuk
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Termoplastiskt elastomergummi (TPE)
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Polyuretan 75 Shore A (Softhane®)
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Polyuretan 75 Shore A (Besthane® Soft)
Skala – fem gröna punkter
utmärkt
Polyuretan 92 Shore A (Extrathane®)
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Polyuretan 92 Shore A (Besthane®)
Skala – fem gröna punkter
utmärkt
Termoplastisk polyuretan (TPU), hård
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Polypropylen / Polyamid
Skala – fem gröna punkter
utmärkt
Gjuten polyamid

Skala – fem gröna punkter
utmärkt
Gjutjärn / stål
Skala – fem gröna punkter
utmärkt

Olika användningsförhållanden (ytans skick, temperatur, hastighet osv.) måste tas i beaktande vid utformningen av löphjulet och kan ha en avgörande inverkan på rullmotståndet.

Vridmotståndet är den kraft som krävs för att rikta in länkhjulen i körriktningen.

Vridmotståndet påverkas av följande faktorer:

 1. Hjulets kontaktarea: Hjulets kontaktarea roterar runt dess centrum medan länkhjulets svänger. Detta orsakar friktion. Motståndet beror, förutom på kontaktareans
  storlek, på interaktionen mellan ytan och hjulbanan.
 2. Motstånd i vridkransen: Vridkransens konstruktion och kvalitet inverkar på dess vridmotstånd.
 3. Länkhjulets utliggning: Vridmotståndet hos länkhjulet i påverkas av avståndet mellan vridkransens mitt och kontaktareans mitt.
 4.  

Slitstyrka

Ju högre poäng i denna kategori, desto slitstarkare är hjulet.

Förutom andra faktorer omfattar slitstyrkan hos elastomerer och termoplastiska elastomerer deras nötningsbeständighet i enlighet med ISO 4649. Nötningsbeständigheten hos andra hjulbeläggningar har testats i enlighet med ISO 4649.

Hjulbeläggningar har tilldelats olika kategorier för nötningsbeständighet i bilden till höger.

Material Slitstyrka
Luftfyllda däck / mjukgummi
Skala – två gröna punkter
tillfredsställande
Elastiskt massivgummi
Skala – tre gröna punkter
bra
Superelastiskt massivgummi
Skala – tre gröna punkter
bra
Standard-massivgummi
Skala – en grön punkt
tillräcklig
Termoplastisk polyuretan (TPU), mjuk
Skala – tre gröna punkter
bra
Termoplastiskt elastomergummi (TPE)
Skala – två gröna punkter
tillfredsställande
Polyuretan 75 Shore A
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Polyuretan 92 Shore A
Skala – fem gröna punkter
utmärkt
Termoplastisk polyuretan (TPU), hård
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Polypropylen
Skala – två gröna punkter
tillfredsställande
Polyamid
Skala – tre gröna punkter
bra
Gjuten polyamid
Skala – fyra gröna punkter
mycket bra
Gjutjärn / stål
Skala – fem gröna punkter
utmärkt