Blickle Besthane® – hjul- och länkhjulsserier

För mycket hög dynamisk bärighet

Hjul- och länkhjulsserier med polyuretan-hjulbana Blickle Besthane

Vid sidan av Extrathane®, Softhane® och Besthane®Soft är Besthane® en av de fyra polyuretan-hjulbanor som utvecklats av Blickle. Företaget utnyttjade sin mångåriga erfarenhet av att arbeta med polyuretan till att ta fram den optimala formeln för varje hjulbanetyp, för att kunna skapa hjulserier med olika egenskaper. Besthane® hjulbanor har 40 % lägre rull- och svivelmotstånd än de andra polyuretan-hjulbanorna. Detta innebär att det krävs mycket mindre kraft för att dra eller skjuta på transportredskap med tunga laster. Det gör också att den här serien är särskilt intressant för kunder som fokuserar på ergonomi och arbetsskydd. Besthane® slitbana ger även hög dynamisk bärighet, vilket är särskilt användbart vid transport av känsliga material. Slitbanan är vanligt förekommande inom en rad olika applikationer med höga belastningar på olika transportredskap och på maskiner inom fordonsindustrin och maskin- och bearbetningsindustrin. Den kan erbjuda en bärighet på upp till 12 000 kg vid hastigheter på upp till 16 km/h. Besthane®-serien omfattar också ett enormt utbud av hjuldiametrar på upp till 1 000 mm. Besthane® används även på GBN-seriens drivhjul med kilspå, GBA-seriens hjul för navmontering och GSPOB-seriens hydrolysresistenta fälgar av gjuten polyamid.


ALB-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Hjul och länkhjul för höga belastningar med gjuten Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana och aluminiumfälg

GB-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Hjul och länkhjul för höga belastningar med gjuten Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana och gjutjärnsfälg

Hjul- och länkhjulsserien VSB

Hjul och länkhjul för höga belastningar med gjuten Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana och stålfälg