Blickle Besthane®Soft – hjul- och länkhjulsserier

Med mycket lågt rullmotstånd

Vid sidan av Extrathane®, Besthane® och Softhane® är Besthane Soft® ett av de fyra polyuretanmaterial som Blickle har utvecklat baserat på sin mångåriga erfarenhet. Formeln optimerades tills dess att Besthane®Soft gav de egenskaper som önskades: exceptionellt hög rullkomfort, utomordentligt hög skonsamhet mot golvytor, låg ljudnivå, och särskilt hög dynamisk bärighet. Den här serien är också slitstark, oljebeständig och flexibel vid låga temperaturer. Den gjutna slitbanan används med antingen aluminiumfälg eller polyamidfälg. Polyamidutförandet är även hydrolysresistent.

Slitbanan används ofta för system eller transportredskap inom fordonsindustrin, på truckar i industriell användning samt i maskin- och bearbetningsindustrin.

Vi tillhandahåller också gärna andra Shore-hårdhetsvärden och specialfärger.


ALBS-serien med hjul, länkhjul och fasthjul

Hjul och länkhjul för höga belastningar med gjuten Blickle Besthane®Soft polyuretan-slitbana och aluminiumfälg

Hjulserien POBS

Hjul för höga belastningar med gjuten Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana och polyamidfälg