Internlogistik

Blickle hjul och länkhjul för förbättrad ergonomi

Hjul och länkhjul från Blickle spelar en viktig roll i ett antal olika internlogistiska processer där de ser till att material transporteras inom företag effektivt, säkert och pålitligt.
För hjul och länkhjul som används för detta ändamål kan kravspecifikationerna se mycket olika ut tack vare betydande skillnader mellan de logistiska rutinerna i olika sektorer och tillverkningsprocesser. Blickle kan erbjuda ett unikt produktsortiment och har en lösning för nästan varje tänkbar användning. 
Produkter från Blickle används av nästan varenda välkänd tillverkare av logistikutrustning. Bland dessa kan nämnas tillverkare av gaffeltruckar, kransystem, FTS-utrustning, vagntåg, transportredskap och plockvagnar. 
Tillverkare väljer inte Blickles produkter enbart för deras typiska tyska slitstyrka. Hjul och länkhjul från Blickle ser även till att göra logistiska processer snabba, säkra (olycksförebyggande) och kostnadseffektiva (totalkostnad).
Blickle-produkter minskar den fysiska belastningen på operatörer som drar eller skjuter fram tunga laster, vilket gör logistiska processer mer ergonomiska. 

Här är några exempel på hur Blickle-produkter används för tillämpningar inom internlogistik: