FTS

Användningar med höga prestandakrav i trånga utrymmen

Fordon med automatiska styrsystem (AGV:er) är ett transportmedel som följer markerade rutter. De används inom internlogistiska processer för automatiserade, förarlösa materialtransporter. Fordon med automatiska styrsystem kombineras ofta med ett centralt styrsystem till kompletta förarlösa transportsystem (FTS). De används för att transportera både små och stora lastbärare och för att möjliggöra automatiserade logistikprocesser med hög effektivitet och säkerhet. Dessa processer går ofta i 24/7-drift.

I förarlösa transportsystem ställs höga krav på hjul och länkhjul i mycket små installationsutrymmen. Bärigheten hos ett enda automatiskt styrt fordon, till exempel, kan variera från några kilogram till flera ton. Länkhjul för fordon med automatiska styrsystem har rullprestanda på en mycket högre nivå än länkhjul av standardtyp eftersom de ofta är i konstant användning. På grund av dessa användningsförhållanden krävs i förarlösa transportsystem ofta hjulbanor som är särskilt optimerade för FTS-system och hjullager som är konstruerade för att användas konstant. 

Hjulbeläggningarna Blickle Besthane® och Vulkollan® är särskilt lämpliga att användas i FTS-system. De ger lägsta möjliga rullmotstånd och finns tillgängliga som löphjul i serierna GB och GVU som standard. De finns också tillgängliga som drivhjul i serierna GBN, GVUN och VSVU. Bygellösningar som konstruerats specifikt för FTS-system garanterar lång livslängd och underhållsfri drift. Blickle har ett brett utbud av lösningar för dessa system, med ultra-kompakta länkhjul, hjul med speciallager och särskild hjulbanegeometri, samt lösningar för höga belastningar med elektromagnetiska bromssystem.