Gaffeltruckar

Långvariga partnerskap med namnkunniga tillverkare

Många företag använder gaffeltruckar för att transportera gods internt. De flesta gaffeltruckar använder lyftramar så att lastpallar eller behållare, exempelvis lastburar, enkelt kan staplas. På specialvarianter av gaffeltruckar, exempelvis skjutstativtruckar , smalgångstruckar och sidstaplare, ställs andra krav. 

För löphjul på truckar för industriell användning och gaffeltruckar varierar kraven en hel del på grund av deras mycket varierande användningsförhållanden. Kraven kan skilja sig vad gäller infästningarnas och installationsutrymmets dimensioner, fjädringen och vibrationsdämpningen för särskilda fordon och hjulens dynamiska bärighet.

Blickle utvecklar lösningar som är skräddarsydda för specifika användningar baserat på sin omfattande expertis, som uppnåtts genom att arbeta tillsammans med en rad olika välrenommerade tillverkare av industritruckar. Lösningar som fjädrande länkhjul med polyuretanfjädrar, höjdjusterbara stabiliseringshjul, stabiliseringshjul med hydrauliska fjädrar eller stabiliseringsfjädrar med justerbar fjäderkraft spelar en avgörande roll för att optimera drivhjulets kontakttryck mot underlaget. De högkvalitativa hjulbanorna Blickle Extrathane och Blickle Besthane samt den högkvalitativa polyuretan-elastomeren Vulkollan ger imponerande hög dynamisk bärighet och skär och draghållfasthet och är dessutom smetfria.