Några steg till den optimala produkten

Viktiga termer för hjul och länkhjul

1. Välj produkt.

Beroende på användning kan hjul, länkhjul, fasthjul eller hjulbanor / däck användas. Länkhjul och fasthjul kan sättas fast med infästningsplatta, fästhål, tapp, expander eller insticksstift. Information om de olika fastsättningsmetoderna finns här.

Produkttyp

Infästning


2. Fastställ vilken bärighet som krävs.

Den bärighet som krävs för ett hjul eller ett länkhjul beräknas genom att dividera transportredskapets totala vikt (dödvikt och lastvikt) med antalet hjul eller länkhjul. Resultatet multipliceras sedan med en säkerhetsfaktor som beror på användningsförhållandena.
Läs mer om dynamisk bärighet.

 

 

formula

T = erforderlig bärighet per hjul eller länkhjul
E = transportredskapets dödvikt
Z = max. lastvikt
n = antal bärande hjul eller länkhjul
S = säkerhetsfaktor

3. Start-, rull- och vridmotstånd. Manövrerbarhet.

Startmotstånd, rullmotstånd och vridmotstånd hos ett hjul eller länkhjul beror till stor del på slitbana, hjullager, hjul-Ø, total belastning samt underlagets skick. Beständighet förklaras utförligt här.
Ett transportredskaps manövrerbarhet beror på hur många länkhjul som används, av vilken typ, och hur de är konfigurerade. Dessa faktorer påverkar i sin tur bärighet, manövrerbarhet, styrning, kurvtagning och stabilitet. Läs mer om manövrerbarhet.

Lågt rullmotstånd

  • stor hjul-Ø
  • hård slitbana
  • slitbana med hög elasticitet
  • kullager
  • hård, jämn yta
Lågt vridmotstånd (länkhjul)
  • hård slitbana
  • konvex slitbana
  • stor utliggning
  • hård, jämn yta

 


4. Korrosionsbeständighet. Temperaturbeständighet. Kemisk beständighet.

Livslängden och funktionsförmågan för ett hjul eller ett länkhjul beror till viss del på hur bra det använda materialet eller dess ytfinish kan hålla stånd mot påverkan genom korrosion, temperaturändringar och kemiska ämnen. De viktigaste faktorerna är temperatur och exponeringstid.
Information om kemisk beständighet för de olika material vi använder finns i översiktstabellen.


5. Välj bland ett brett sortiment av hjulbeläggningar.

Hårdhet, form och hjulbeläggning har en avgörande inverkan för rullkomfort, mjuka rull- och startegenskaper, och rull- och vridmotstånd hos ett hjul eller ett länkhjul. Hjulbanan (däcket) på ett hjul ska normalt vara mjukare än underlaget. Annars kan hjulet pressas in i underlaget och skada det. En översikt över de olika hjulbeläggningarna finns här.

Hjulbeläggning Ythårdhet
Luftfyllda däck, mjukgummi
Elastiskt massivgummi, superelastiskt massivgummi
Massivgummi, TPE, polyuretan 75 Shore A, silikongummi
TPU, polyuretan 92 Shore A
Stål, gjutjärn, polyamid, polypropylen, fenolharts
 

mjuk

hård

Hjulbeläggning Driftsljud
Luftfyllda däck, mjukgummi
Elastiskt massivgummi, superelastiskt massivgummi
Massivgummi, TPE, polyuretan 75 Shore A, silikongummi
TPU, polyuretan 92 Shore A
Stål, gjutjärn, polyamid, polypropylen, fenolharts
 

hög ljudnivå

låg ljudnivå


6. Välj hjullagertyp.

Vilket lager som är lämpligt beror på hastighet, belastning, miljöfaktorer och på den kraft som krävs för att flytta transportredskapet.

Glidlager är enkla men har en ofördelaktig friktionskoefficient. Deras friktionskoefficient är den högsta av lagertyperna, vilket ger ett relativt högt start- och rullmotstånd.
Rullager är robusta, har lågt rullmotstånd och litet radiellt lagerspel.
Kullager har bäst start- och rullegenskaper, minst lagerspel, hög bärighet, och lämpar sig även för höga hastigheter.
I de avsnitt som behandlar de olika lagertyperna finns mer information.

Glidlager
Rullager
Kullager

7. Välj en lämplig bygel och version samt lämpliga tillbehör.

Lämplig bygel för alla användningar och alla krav. Bygel av stålplåt i standard-, rostfri eller värmebeständig version, stålsvetsad bygel för höga belastningar med eller utan fjädring, eller en elegant plastbygel.

Funktionen för ett hjul eller ett länkhjul kan kompletteras med olika versioner eller tillbehör. Hjul- och vridkransbroms för blockering av rull- och svängrörelse hos länkhjul, fotskydd för att undvika fotskador, elektriskt ledande hjulbeläggningar för skydd mot elektrostatisk urladdning och mycket mer.
En detaljerad lista över Blickle bygelserier finns här.
Mer information om tillgängliga varianter och tillbehör finns i översikten.

Lenkrolle mit Feststeller "stop-fix"
Lenkrolle mit Feststeller "ideal-stop"
Lenkrolle mit Feststeller "stop-top"
Lenkrolle mit Feststeller "central-stop"
Boclrolle mit Anschraubplatte und Trommelbremse
Lenkrolle mit Rückenloch und Fadenschutz
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Fußschutz
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Lenkrolle mit Radfeststeller "Radstop"
Wagenheber