Manövrerbarhet

Manövrerbarhet för utrustning och maskiner

Länkhjul måste positioneras så att kraven på manöver- och styrbarhet för apparater och maskiner kan uppfyllas. Här beskrivs olika möjligheter för hjulplacering.

Drei Lenkrollen gleicher Bauhöhe
Vier Lenkrollen gleicher Bauhöhe
Zwei Lenk- und Bockrollen gleicher Bauhöhe
Vier Bockrollen, wobei die mittleren eine etwas höhere Bauhöhe aufweisen
Zwei Lenk- und Bockrollen, wobei die Bockrollen eine etwas höhere Bauhöhe aufweisen
Vier Lenk- und zwei Bockrollen gleicher Bauhöhe

Tre länkhjul med samma bygghöjd

Fyra länkhjul med samma bygghöjd

Två länk- och fasthjul med samma bygghöjd

Fyra fasthjul, med något större bygghöjd för de i mitten

Två länk- och fasthjul, med något större bygghöjd för fasthjulen

Fyra länk- och två fasthjul med samma bygghöjd

Lämplig för små laster och trånga gångar. Transportredskapet är mycket lättrörligt i alla riktningar. Vid körning rakt fram är transportredskapet relativt svårt att manövrera. Detta kan förbättras genom att sätta en riktningsspärr på ett av de
tre länkhjulen. Med den här hjulplaceringen ökar risken att transportredskapet välter.

Lämplig för trånga gångar. Transportredskapet är mycket lättrörligt i alla riktningar. Vid körning rakt fram är transportredskapet relativt svårt att manövrera. Detta kan förbättras genom att sätta riktningsspärrar på två av länkhjulen.

Den vanligaste hjulplaceringen, lämplig för redskap som dras. Transportredskapet är enkelt att manövrera vid körning rakt fram och i kurvor. I trånga utrymmen är transportredskapet relativt svårt att manövrera. Fasthjulet kan ersättas med en hjulsats, dvs. två hjul på en axel.

Kostnadseffektiv hjulplacering. Transportredskapet är enkelt att manövrera vid körning rakt fram. Om belastningen koncentreras till de mittre fasthjulen blir transportredskapet relativt lätt att styra och vända på stället. Med den här hjulplaceringen kan risken öka för att transportredskapet välter och svänger runt.
De mittre fasthjulen kan ersättas med en hjulsats, dvs. två hjul på en axel.

Lämpligt för att dra. Transportredskapet är enkelt att manövrera vid körning rakt fram och i kurvor och kan enkelt vändas på stället. Med den här hjulplaceringen kan risken öka för att transportredskapet välter och svänger runt. Vi rekommenderar att man använder fjädrande länkhjul. De mittre fasthjulen kan ersättas med en hjulsats, dvs. två hjul på en axel. 

Komplicerad hjulplacering, lämplig för redskap som dras. Transportredskapet är enkelt att manövrera vid körning rakt fram och i kurvor och kan enkelt vändas på stället. Särskilt lämplig för tunga laster och långa redskap. För bra manövrerbarhet krävs att fasthjulen har ständig markkontakt. De mittre fasthjulen kan ersättas med en hjulsats, dvs. två hjul på en axel.

BärighetManövrerbarhet


Vid körning rakt fram


Körning i kurvor


Stabilitet


 

 

Bärighet


Manövrerbarhet


Vid körning rakt fram


Körning i kurvor


Stabilitet


 

Bärighet


 

Manövrerbarhet


Vid körning rakt fram


Körning i kurvor


Stabilitet


 

Bärighet


Manövrerbarhet


 

Vid körning rakt fram


Körning i kurvor


Stabilitet


 

 

Bärighet


Manövrerbarhet


Vid körning rakt fram


Körning i kurvor


Stabilitet


 

Bärighet


 

Manövrerbarhet


 

Vid körning rakt fram


 

Körning i kurvor


 

Stabilitet