Manövrerbarhet

Manövrerbarhet för utrustning och maskiner

Länkhjul måste positioneras så att kraven på manöver- och styrbarhet för apparater och maskiner kan uppfyllas. Här beskrivs olika möjligheter för hjulplacering.

Tre länkhjul med samma bygghöjd
Fyra länkhjul med samma bygghöjd
Två länk- och fasthjul med samma bygghöjd
Fyra fasthjul med större bygghöjd för de i mitten
Två länk- och fasthjul med något större bygghöjd för fasthjulen
Fyra länkhjul och två fasthjul med samma bygghöjd

Tre länkhjul med samma bygghöjd

Fyra länkhjul med samma bygghöjd

Två länk- och fasthjul med samma bygghöjd

Fyra fasthjul, med något större bygghöjd för de i mitten

Två länk- och fasthjul, med något större bygghöjd för fasthjulen

Fyra länk- och två fasthjul med samma bygghöjd

Lämplig för små laster och trånga gångar. Transportredskapet är mycket lättrörligt i alla riktningar. Vid körning rakt fram är transportredskapet relativt svårt att manövrera. Detta kan förbättras genom att sätta en riktningsspärr på ett av de
tre länkhjulen. Med den här hjulplaceringen ökar risken att transportredskapet välter.

Lämplig för trånga gångar. Transportredskapet är mycket lättrörligt i alla riktningar. Vid körning rakt fram är transportredskapet relativt svårt att manövrera. Detta kan förbättras genom att sätta riktningsspärrar på två av länkhjulen.

Den vanligaste hjulplaceringen, lämplig för redskap som dras. Transportredskapet är enkelt att manövrera vid körning rakt fram och i kurvor. I trånga utrymmen är transportredskapet relativt svårt att manövrera. Fasthjulet kan ersättas med en hjulsats, dvs. två hjul på en axel.

Kostnadseffektiv hjulplacering. Transportredskapet är enkelt att manövrera vid körning rakt fram. Om belastningen koncentreras till de mittre fasthjulen blir transportredskapet relativt lätt att styra och vända på stället. Med den här hjulplaceringen kan risken öka för att transportredskapet välter och svänger runt.
De mittre fasthjulen kan ersättas med en hjulsats, dvs. två hjul på en axel.

Lämpligt för att dra. Transportredskapet är enkelt att manövrera vid körning rakt fram och i kurvor och kan enkelt vändas på stället. Med den här hjulplaceringen kan risken öka för att transportredskapet välter och svänger runt. Vi rekommenderar att man använder fjädrande länkhjul. De mittre fasthjulen kan ersättas med en hjulsats, dvs. två hjul på en axel. 

Komplicerad hjulplacering, lämplig för redskap som dras. Transportredskapet är enkelt att manövrera vid körning rakt fram och i kurvor och kan enkelt vändas på stället. Särskilt lämplig för tunga laster och långa redskap. För bra manövrerbarhet krävs att fasthjulen har ständig markkontakt. De mittre fasthjulen kan ersättas med en hjulsats, dvs. två hjul på en axel.

Bärighet


Skala – två gröna punkter

Manövrerbarhet


Skala – fem gröna punkter

Vid körning rakt fram


Skala – två gröna punkter

Körning i kurvor


Skala – fyra gröna punkter

Stabilitet


Skala – en grön punkt 

 

Bärighet


Skala – fyra gröna punkter

Manövrerbarhet


Skala – fem gröna punkter

Vid körning rakt fram


Skala – två gröna punkter

Körning i kurvor


Skala – fyra gröna punkter

Stabilitet


Skala – tre gröna punkter

 

Bärighet


Skala – fyra gröna punkter 

Manövrerbarhet


Skala – tre gröna punkter

Vid körning rakt fram


Skala – fyra gröna punkter

Körning i kurvor


Skala – två gröna punkter

Stabilitet


Skala – fyra gröna punkter

 

Bärighet


Skala – tre gröna punkter

Manövrerbarhet


Skala – två gröna punkter 

Vid körning rakt fram


Skala – fem gröna punkter

Körning i kurvor


Skala – fem gröna punkter

Stabilitet


Skala – två gröna punkter 

 

Bärighet


Skala – tre gröna punkter

Manövrerbarhet


Skala – fyra gröna punkter

Vid körning rakt fram


Skala – fem gröna punkter

Körning i kurvor


Skala – fem gröna punkter

Stabilitet


Skala – två gröna punkter

 

Bärighet


Skala – fem gröna punkter 

Manövrerbarhet


Skala – fyra gröna punkter 

Vid körning rakt fram


Skala – fem gröna punkter 

Körning i kurvor


Skala – fem gröna punkter 

Stabilitet


Skala – fem gröna punkter