Mjuka och stabila – även vid hög belastning

Länkhjul för höga belastningar LH-POTH 125K-890621

Kunden

...är en specialist inom området plastsprutning och en ledande global leverantör av plastpaneler och plastprofilsystem för fönster, dörrar och rullportar baserad i Tyskland. Företaget säljer sina produkter från nästan 40 platser och har över 5 600 anställda i hela världen.

Utmaningen

Som en del av tillverkningsprocessen för glasdörrprofiler, transporterar kunden sina produkter internt med hjälp av transportredskap. Dessa transportredskap förflyttas två åt gången, antingen med hjälp av gaffeltruckar eller annan bogseringsutrustning. Tugger-tågen tillryggalägger långa avstånd på industriella betonggolv med hastigheter på upp till åtta kilometer i timmen.

Tidigare bars transportredskapen av fyra gjutjärnsbyglar med gjutjärnshjul som tillhandahölls av en konkurrent. Dessa hjul kollapsade ofta, vilket skadar både transportredskapet och golvet.

Kunden ville hitta en länkhjulslösning som passade bättre för syftet för att minska risken för olyckor och ytterligare skada. De ville inte heller spendera mer än vad de hade gjort på den föregående lösningen. Kunden krävde även att lösningen skulle löpa mjukt och ha en lång livslängd.


Vår lösning

Schwerlast-Lenkrolle LH-POTH 125K-890621

Vi utförde omfattande testkörningar med LH-seriens byglar för hög belastning i kombination med olika Blickle-hjulserier för att hitta lösningen som bäst uppfyller kundens krav. Samtidigt som Blickle fokuserade på kostnaderna, utvecklade de en optimerad version av POTH-hjulserien med en förstärkt polyamidfälg, ett större kullager och en gjuten 98 Shore A-polyuretan-hjulbana.

LH-seriens robusta bygel för höga belastningar med härdat lagersäte lades till för att avrunda det optimala länkhjulssystemet. Blickle matchade befintlig infästningsplatta för att göra länkhjulet enkelt för kunden att installera utan extrakostnad.

Jämfört med gjutjärnslänkhjulen som kunden använde tidigare, är Blickles LH-POTH-lösning mjukare och mycket mer skonsam mot golvet. Den är också mycket tystare när den är i rörelse.


Resultatet

Genom att använda de förstärkta Blickle LH-POTH-länkhjulen för höga belastningar, sänkte kunden sina kostnader väsentligt genom att minska slitaget på länkhjulen, minska efterföljande kostnader och eliminera behovet att reparera golvet. Det nya systemet är även betydligt bättre från en ergonomisk synvinkel.


Teknisk information och produktfördelar LH-POTH 125K-890621

  • Förstärkt polyamidfälg, större kullager, slitbana med en speciell hårdhetsnivå
  • Hålavstånden på infästningsplattan gör det enkelt att växla till den nya versionen
  • Minskade ljudnivåer jämfört med föregångaren
  • Minskat slitage
  • Förbättrad ergonomi