Låg ljudnivå för att minska bullret

Blickles hjul och länkhjul kan minska bullret avsevärt

För mycket buller kan göra dig sjuk – ett vanligt problem på arbetsplatsen. För mycket buller kan skada din hörsel och ditt autonoma nervsystem. Flera åtgärder kan bidra till att minska dessa problem, exempelvis att använda tysta hjul och länkhjul på transportvagnar inom industrin och handeln. Vi tillhandahåller flera olika versioner med särskild hjulbeläggning speciellt för detta ändamål.

Enligt den federala miljömyndigheten gäller ”rätten till liv och fysisk integritet som garanteras i den tyska konstitutionen utan begränsning och i alla situationer – det inkluderar anställda på arbetsplatsen.” Detta återspeglar inte riktigt situationen ute i den riktiga världen: Enligt en rapport från förbundsministeriet för arbetsmarknads- och sociala frågor rapporterades det cirka 13 000 fall av bullerskador i Tyskland 2017. 6 849 av dessa fall bedömdes vara arbetsrelaterade.

Den federala miljömyndigheten rekommenderar att man genomför en mängd olika åtgärder i syfte att minska bullret. Bland dessa ingår ”tekniska åtgärder vid källan och tystare arbetsmetoder.” Det senare kan åstadkommas genom att använda lösningar som vid första anblicken inte verkar ha någon direkt koppling till bullerreducering, som att använda hjul och länkhjul med extra tysta hjulbeläggningar på transportvagnarna. ”Användarna använder ofta en hård hjulbeläggning, eftersom de tror att mjukare hjulbeläggning har lägre bärighet och högre rullmotstånd” förklarar Matthias Hellstern, produktchef på Blickle. Detta är faktiskt inte fallet, vilket visas av de speciella material som bolaget har tillgång till och som allihop har visat sitt värde i en rad olika tillämpningar. ”Folk underskattar ofta effekterna av hjul och länkhjul. De har faktiskt en betydande inverkan på bullret när gods transporteras ” säger Hellstern. Beroende på vagn och de varor som transporteras kan ljudet från hjulen ökas många gånger om.

Supermjuk hjulbeläggning

Blickles serie ”SoftMotion” av mjukt gummi är perfekt att använda där rullkomfort, stötdämpning och kraftig minskning av bullret är nödvändigt. Den speciella hjulbeläggningen är tillverkad av högvärdigt elastiskt massivgummi som rullar mjukt och tyst över golvet. Det kan vara särskilt användbart när man använder servicevagnar eller vid transport av komponenter som är känsliga för stötar. När de kombineras med en hjulbeläggning med hårdheten 55 Shore A, ger den tjocka hjulbeläggningen av högvärdigt elastiskt massivgummi med en särskilt anpassad kontur ett lågt rullmotstånd och tyst drift. ALBS-serien kan även användas för att minska bullernivåerna och säkerställa extremt hög rullkomfort. Den extra tjocka hjulbeläggningen och den konvexa ytan med Blickle Besthane® Soft gör det möjligt för de anställda att flytta transportvagnar mjukt och tyst. Hjulen i ALBS-serien är resistenta mot värmeuppbyggnad under dynamisk belastning och är särskilt lämpade för höghastighetstillämpningar.
Mer information om Besthane® Soft

Även lämplig för känsliga miljöer

Hårda och bullrande hjul används ofta inom livsmedels- och hygiensektorn. Våra serier POTHS och POBS Hårda och bullrande hjul används ofta inom livsmedels- och hygiensektorn. Våra serier POTHS och POBS kan hantera höga belastningar i känsliga hygienområden med lägre buller och med exceptionellt hög rullkomfort.

Blickles hjulserie POTHS består av en tung och stabil polyamidfälg och hjulbeläggning av termoplastisk polyuretan. Den mjuka hjulbeläggningen har en hårdhet på 80 Shore A, med goda stötdämpande egenskaper och lågt rullmotstånd. Detta reducerar bullernivåerna under transporterna och säkerställer behaglig användning med lite vibrationer. Den kemiskt bundna förbindelsen mellan hjulbeläggningen och fälgen ger en hög bärighet och stort utrymme för kompression. POTHS är smetfri och skyddar golvet.

Blickles hjulserie POBS är en högkvalitativ lösning för hygieniska användningar. Hjulen har en särskilt tjock hjulbeläggning av mjuk reaktionsgjuten Blickle Besthane® Soft polyuretan av hög kvalitet, som är gjuten på en polyamidfälg. Det ger lågt rullmotstånd, utmärkt rullkomfort med tyst användning och skonar golvytan, även i känsliga miljöer. Hjulen är även hydrolysresistenta och korrosionsbeständiga. Dessutom har de en extremt hög kemisk beständighet mot ett stort antal olika aggressiva ämnen.

Tyst på kullerstenar

De tysta hjulen har redan visat sitt värde i flera olika fall, exempelvis för ett traditionellt tyskt bageri. Scenariot: En av bageriets verksamheter i stadskärnan orsakade mycket oväsen genom att rulla cateringvagnar på kullerstenar klockan 4.30 på morgonen. Bageriet kontaktade oss för att hitta ett alternativ till länkhjulen för låg belastning med expandermontering, som de tidigare har använt för att minska bullret.
Till success storyn

Klar fördel för glastillverkare

Våra lösningar är även populära hos världens största glastillverkare, som finns i Frankrike. Varje dag tillverkar koncernen över 4,3 miljoner högkvalitativa produkter av kristall eller glas i fem fabriker över hela världen. De använder 250 lastplattformar på länkhjul för att överföra produkterna från ugnarna till en mängd olika lagringsplatser för efterbehandling och transport. Var och en av dessa plattformar kan transportera upp till 1,5 ton gods. Det finns dock ett antal problem: På vissa delar av golvet finns det krossat glas och plastfilmsrester. Kraftigt buller orsakades på grund av friktionen mellan länkhjulen och filmresterna, som ofta lindades kring hjulaxeln. Kunden hade även problem med kross på grund av produkter som fallit eller slagit i varandra under transport. Det franska företaget vände sig till oss i sitt sökande efter ett alternativ.

Ett av tillverkarens krav var att transportenheternas bygghöjd skulle behållas. Vi gjorde några mindre ändringar i utformningen av vagnen och rekommenderade fjäderbelastade länkhjul för höga belastningar. De elastiska däcken av massivgummi med ”Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd kombinerat med fjäderbelastad bygel i LSFN-serien löste alla glastillverkarens utmaningar. Länkhjulen för höga belastningar dämpar effektivt stötar och minskar bullret avsevärt. Ett extra trådskydd förhindrar att lösa filmrester kan lindas runt hjulaxeln och blockera den.