Lösningen från Blickle gör skillnad i autonoma transportsystem med dödmansbroms

Dubbelmonterade länkhjul för höga belastningar LS-GBS 82K-EMDSB-906018

Kunden

... är ett familjeföretag och en global aktör med säte i Tyskland. Med över 17 000 anställda världen över har den här systemleverantören framgångsrikt utvecklat enskilda transportlösningar för kunder från flera olika branscher.


Utmaningen

Kunden behövde länkhjul med ett säkert bromssystem vid utvecklingen av ett nytt autonomt, intelligent, självorganiserande FTS (förarlöst transportsystem) Nyttolasten för det här transportsystemet behövde uppgå till 1 000 kg - vilket innebar en bärighet på 500 kg per länkhjul. Systemet måste kunna förflytta sig i en hastighet av 1 m/s och, t.ex., kunna lyfta upp behållare 80 mm med en positioneringsexakthet på +/- 2 mm. Eftersom utrustningen bara är 30 cm hög är länkhjulets bygghöjd begränsad.


Vår lösning

Dubbelmonterat speciallänkhjul för höga belastningar LSD-GBS 82K-EMDSB-906018På grund av kraven på låg bygghöjd och hög bärighet stod det klart för experterna på Blickle att dubbelmonterade länkhjul var den enda lösningen. För den här krävande användningen utvecklade våra konstruktörer ett anpassat länkhjul med hölje av gjutjärn och härdat stål. Den elastiska polyuretan-hjulbanan Blickle Besthane® Soft skonar golvytan och erbjuder maximal rullkomfort med mycket lågt rullmotstånd.

Eftersom konventionella bromsmekanismer inte kunde integreras i det här länkhjulet arbetade specialisterna fram en ny lösning med elektromagnetiskt kontrollerad trumbroms genom att använda dödmansprincipen. Detta betyder att bromsen normalt sätt är låst utan ström och öppnas elektromagnetiskt före användning. Dödmansbromsen fungerar först som en färdbroms och sedan som en låsningsenhet och innebär en förhöjd säkerhet för systemet som helhet. Blickle länkhjulslösning testades i flera steg av kunden och efter flera broms-, rull- och körtest och några mindre konstruktionsändringar klarade systemet alla tester. EG-försäkran om överensstämmelse beviljades sedan och kunden kunde därefter börja använda produkten.


Produktfördelar och teknisk information LS-GBS 82K-EMDSB-906018

  • Kompakt bygel gjord av robust gjutjärn och härdade komponenter
  • Elektromagnetiskt kontrollerade trumbromsar, baserade på dödmansprincipen
  • Mycket hög bromskraft (> 1 700 N per länkhjul) och väldigt låg länkhjulshöjd
  • Reglagen ligger inom lågspänningsområdet (24 V) och endast 3 volt i statiskt läge.
  • Kan också användas som färdbromsar med hög bromsverkan (nödbromsfunktion > 40 Nm)