Hjul från Blickle

Blickle Räder+Rollen erbjuder hjul med bärighet från 20 kg upp till 50 000 kg. I produktsortimentet ingår hjul med en diameter från 30 mm till 1 000 mm.

Hjul består av hjulbeläggning/däck, hjulkropp/fälg och ett hjullager. De har beroende på beskaffenhet olika bärkrafter, rullmotstånd och körkvaliteter.

När man ska välja hjul måste man ta hänsyn till följande urvalskriterier:

  •     Bärighet
  •     Hjulbeläggningsmaterial
  •     Hjul-Ø, start- och rullmotstånd.
  •     Lagertyp
  •     Påverkan från omgivningen, temperatur, kemi och korrosion
Mer information om detta finns i vår Guide för hjul och länkhjul.

Hjulens beläggningsmaterial

Blickle Räder+Rollen har ett mycket stort urval av hjultyper produktsortimentet. Det finns olika typer av hjulbeläggningar:

    1. Hjul med gummibeläggning
        Standard-massivgummi, termoplastisk gummielastomer (TPE), mjukgummi-/tvåkomponents massivgummi, elastiskt massivgummi, luftgummihjul, superelastisk massivgummibana

   2.  Hjul med polyuretan-beläggning
        Termoplastisk polyuretan, Blickle Softhane®, Blickle Besthane®, Blickle Besthane® Soft, Blickle Extrathane®

   3. Hjul av plast
       Polyamid 6, gjuten polyamid, polypropylen, fenolharts

  4. Hjul av metall
        Gjutgods, stål

Till hjulurval via Produktsökaren
Till hjulurval via Produktsortimentet

Fastställa hjulens bärighet


För att fastställa bärigheten för ett hjul eller ett länkhjul måste egenvikten för transportredskapet, den maximala lasten samt antalet bärande hjul och länkhjul vara kända. Den nödvändiga bärigheten beräknas så här:
T = Bärigheten per hjul
E = Transportredskapets egenvikt
Z = Maximal last
n = Antalet bärande hjul
S = Säkerhetsfaktorn

I säkerhetsfaktorn S tas för hjul hänsyn till avvikelser från normala användningsvillkor (slätt golv, steghastighet, jämn lastfördelning, körning rakt fram, omgivningstemperatur +15 °C till +28 °C). Säkerhetsfaktorn påverkas, förutom av hastigheten, även i hög grad av hjuldiametern i förhållande till ett hinders höjd. Ju större avvikelsen mot plasthjulens normala användningsvillkor är, desto högre S-faktor måste man välja.

Man skiljer mellan fyra olika användningsvillkor:

Manuell transport inomhus:
    (hindrets höjd < 5 % av hjul-ø): säkerhetsfaktor: 1,0 till 1,5

Manuell transport utomhus:
    (hindrets höjd > 5 % av hjul-Ø): säkerhetsfaktor: 1,5 till 2,2

Motordriven transport inomhus:
    (hindrets höjd < 5 % av hjul-ø): säkerhetsfaktor: 1,4 till 2,0

Motordriven transport utomhus:
    Säkerhetsfaktor: 2,0 till 3,0

För hjul med kullager är hastigheter över 4 km/h möjliga om bärigheten reduceras samtidigt. Om ett hjul eller fasthjul utsätts för speciella statiska belastningar, så kan man utgå från en omkring 25 % högre bärkraft. Vid långa stilleståndstider under hög belastning finns risk att hjulbeläggningen plattas till.

Information om:
Hjul för höga belastningar
Plasthjul
Flänshjul
Drivhjul

Hjul - pratiska länkar:

Guide för hjul och länkhjul
Produktsökare
Produktsortiment