Klassificering av hjul och länkhjul

Apparathjul, länkhjul för transportredskap och länkhjul för höga belastningar

I internationella standarder delas hjul och länkhjul upp i följande kategorier:

 • apparathjul och länkhjul
 • hjul och länkhjul för transportredskap
 • hjul och länkhjul för höga belastningar

Var och en av dessa har olika användningar och testas under olika testförhållanden.
 

Apparate 
Transportgeräte 
Schwerlast 

Blickle apparathjul och länkhjul

Blickle hjul och länkhjul för transportredskap

Blickle hjul och länkhjul för höga belastningar

Apparathjul och kompakthjul nvänds normalt inomhus. De är konstruerade för att klara hastigheter på upp till 3 km/h. De har en bärighet på upp till 280 kg (apparathjul) eller 1 750 kg (kompakthjul). De erbjuder maximal manövrerbarhet och mjuka rullegenskaper med lågt rullmotstånd. De används ofta för medicinsk utrustning, montrar, storköksutrustning och liknande användningar. Bärigheten hos Blickles apparathjul, länkhjul och kompakthjul testas på en roterande provbänk i enlighet med DIN EN 12530 / ISO 22881.

Testförhållanden i huvudsak:

 • hastighet: 3 km/h
 • temperatur: +15 °C till +28 °C
 • hård, horisontell yta med hinder vars höjd är lika med 3 % av hjuldiametern
 • varaktighet för test: antalet gånger som hjulen går över hindren är lika med tio gånger hjuldiametern (i millimeter)
 • vilotid: max. 3 minuter efter 3 minuters körtid

 

Hjul och länkhjul för transportredskap används för
industriella användningar inom- och utomhus. De
är konstruerade för att klara hastigheter på upp
till 4 km/h. De har en bärighet på upp till 1 000 kg.
Hjul och länkhjul för transportredskap är okänsliga
för miljöfaktorer, är i stort sett underhållsfria och
kan upprätthålla korrekt funktion under långa
tidsperioder. De används ofta för alla typer av maskiner och utrustning samt för lastpallar, byggnadsställningar, avfallsbehållare och liknande.
Bärigheten hos Blickles hjul och länkhjul för
transportredskap testas på en roterande provbänk
i enlighet med DIN EN 12532 / ISO 22883.

Testförhållanden i huvudsak:

 • hastighet: 4 km/h
 • temperatur: +15 °C till +28 °C
 • hård, horisontell yta med hinder på följande höjd: 5 % av hjuldiametern för hjul med mjuk hjulbana hårdhet < 90 Shore A) 2,5 % av hjuldiametern för hjul med hård hjulbana (hårdhet ≥ 90 Shore A)
 • varaktighet för test: 15 000 varv med minst
  500 hinderpasseringar
 • vilotid: max. 1 minut efter 3 minuters körtid

 

Hjul och länkhjul för höga belastningar används för
tunga laster och / eller höga hastigheter. De har särskilt kraftig konstruktion. För särskilt tunga belastningar används även länkhjul med två hjul (dubbelmonterade länkhjul). Om det finns ett behov av att undvika vibrationer under transporter är i synnerhet fjädrande länkhjul lämpliga. De används ofta på gaffeltruckar och industritruckar, monterings- och transportsystem och liknande utrustning. Bärigheten hos Blickles hjul och länkhjul för höga belastningar testas på en roterande provbänk i en hastighet på 4 km/h, i enlighet med DIN EN 12532 / ISO 22883. Hjul och länkhjul som är konstruerade för högre hastigheter testas med avseende på bärighet i enlighet med DIN EN 12533 / ISO 22884.

De huvudsakliga testförhållandena enligt
DIN EN 12532 / ISO 22883:

 • hastighet: 4 km/h
 • temperatur: +15 °C till +28 °C
 • hård, horisontell yta med hinder på följande
  höjd: 5 % av hjuldiametern för hjul med mjuk
  hjulbana (hårdhet < 90 Shore A) 2,5 % av hjuldiametern för hjul med hård hjulbana (hårdhet ≥ 90 Shore A)
 • varaktighet för test: 15 000 varv med minst
  500 hinderpasseringar
 • vilotid: max. 1 minut efter 3 minuters körtid

De huvudsakliga testförhållandena enligt
DIN EN 12533 / ISO 22884:

 • hastighet: 6 km/h, 10 km/h, 16 km/h, 25 km/h (standard: max. 16 km/h)
 • temperatur: +15 °C till +28 °C
 • hård, horisontell yta med hinder på följande höjd: 5 % av hjuldiametern för hjul med mjuk hjulbana (hårdhet < 90 Shore A) 2,5 % av hjuldiametern för hjul med hård hjulbana (hårdhet ≥ 90 Shore A)
 • varaktighet för test: antalet gånger som hjulen går över hindren är lika med fem gånger hjuldiametern (i millimeter)
 • vilotid: max. 1 minut efter 3 minuters körtid