7 000 hjul till Rotterdam

Blickle utvecklar en skräddarsydd lösning för rulltrapporna i Maas-tunneln

Kunden

Den 1 070 meter långa Maas-tunneln går under floden Nieuwe Maas. Tunneln används varje dag av över 75 000 motorfordon och 7 000 cyklar och mopeder. I tunneln finns också åtta rulltrappor för de hundratals fotgängare som varje dag går genom tunneln. Varje rulltrappa är 45 meter lång och går ner så långt som 21 meter under marknivån, med en lutning på 30 grader. Vid en omfattande översyn av anläggningarna i tunneln har dessa rulltrappor granskats. Experterna i Rotterdam konstaterade att hjulen med åren hade slitits ut. Efter att ha letat efter utbyteshjul hittade stadsförvaltningen vad de var ute efter i Rosenfeld.


Utmaningen

Transportexperterna letade efter "de bästa hjulen för rulltrapporna i nationalmonumentet Maas-tunneln". För att rulltrapporna skulle fungera korrekt behövdes 3 500 löphjul och kedjehjul. Det enda tänkbara alternativet var en skräddarsydd lösning, på grund av de stora hjuldiametrarna och det faktum att hjulen måste variera i tjocklek. Den största utmaningen var att hjulen måste passa på stegkedjans befintliga axel. Stadens specifikationer, utformade för att säkerställa lång livslängd, krävde att spelrummet i hjulet var begränsat. Under stadens letande efter en lämplig partner kontaktade de Blickle, den Rosenfeld-baserade specialisten på hjul och länkhjul.


Vår lösning

Maastunnel-SPO-180Efter att ha analyserat kravspecifikationen i detalj tog Blickles experter fram en prototyp och utsatte den för en rad krävande tester. Hjulen behövde både vara slagtåliga och kemiskt beständiga mot vatten, olja, salt, fett och avfettningsmedel. De behövde också ha tillräckligt friktionsmotstånd för att inte slira på metallskenan och samtidigt tåla temperaturer från minus fem till 40 grader Celsius. Specifikationerna krävde till och med att hjulen var självsläckande i händelse av brand och att de var gjorda av termoplastiska material som uppfyllde användarens brandsäkerhetskrav. Efter att ha sett resultatet av dessa tester och gjort en kostnads–nyttoanalys bestämde sig beslutsfattarna i Rotterdam för att ge kontraktet till Blickle i Rosenfeld.


Resultatet

Blickle utvecklade löphjul med en diameter på 180 x 30 mm och kedjehjul med en diameter på 180 x 40 mm. Dessa hjul erbjöd många fördelar för administrationen i Rotterdam. De kraftiga hjulen har en flamskyddad, glasfiberförstärkt hjulbana av polyamid 6 med en hårdhet på 80 Shore D. Precisionssvarvade fälgar ger en enastående koncentricitet. Hjulen innefattar tåliga spår- och vinkelkullager som säkerställer en livslängd på över 25 år. Spårkullagrens inner- och ytterringar är symmetriska, vilket gör löphjulen löper tyst och mjukt. Vinkelkullagren, som används för kedjehjulen, har ringar som är asymmetriska, vilket ger enastående radiell och axiell bärighet. Hjulen släcks av sig själva inom 30 sekunder, glöder i högst 60 sekunder och ger inte upphov till något brinnande material. Lagren är försedda med särskilda skydd för att förhindra nedsmutsning.


Teknisk information och fördelar – SPO 180x30/20-14K – 959895 och SPO 180x40/20-30SK – 959896:

  • Tålig, glasfiberförstärkt hjulbana av polyamid 6.
  • Särskilda skydd för lagerenheterna som minimerar underhållet.
  • Specialkullager med enastående radiell och axiell bärighet.
  • En långsiktig lösning för kunden.