Den perfekta kombinationen – en skräddarsydd lösning till ett attraktivt pris

Länkhjul med hjullåsning LE-TPA 127G-FK-FIRA-931223

Kunden

...är den ledande amerikanska tillverkaren av vagnar för lagring och transport av detaljhandelsvaror. Bland kunderna finns stora globala detaljhandelskedjor, som Walgreens Boots Alliance, Dollar General och CVS.Utmaningen

Den amerikanska tillverkaren producerar ett stort antal rullcontainers för lagring och transport av detaljhandelsvaror varje år. Tidigare har de flesta länkhjulen importerats direkt från Kina och levererats av en amerikansk konkurrent. För att säkerställa att vagnar kan transporteras säkert på lastbilar utan att ta upp för mycket plats, krävs att länkhjulen har en låg bygghöjd. Låset måste också vara säkert. Kunden har tidigare använt länkhjul med ett hjul- och vridkransbroms. De låsta vridkransarna skadades ofta av vibrationer under transporten. Kunden ville också göra låset mer användarvänligt. Den kompakta vagnkonstruktionen och länkhjulens låga bygghöjd innebar att det knappt fanns något utrymme mellan spaken för att frigöra låset och vagnens bas.


Vår lösning

Lenkrolle mit Radfeststeller LE-TPA 127G-FK-FIRA-931223

Blickles lösning använder så många standardkomponenter som möjligt och utnyttjar en helt automatiserad produktions- och monteringsprocess. Det gör det möjligt att erbjuda skräddarsydda länkhjulsystem till ett attraktivt pris på en priskänslig marknad. För att undvika skador på vridkransen under transporten använder det nya systemet ett hjullås utan vridkranslås. Ett antal möjliga varianter diskuterades och visades för kunden. Lösningen som slutligen valdes är baserad på standardlänkbygeln med ett låssystem på baksidan (FI). Låsarmen anpassades för att göra låsarmen kortare. Det gör det enkelt att aktivera och frigöra låset utan att röra vagnens bas.


Resultatet

Blickles hjullås ”FIRA” minskade mängden fel och skador under transporten avsevärt jämfört med konkurrentens länkhjul. Genom att använda standardkomponenter och en automatiserad tillverkningsprocess har Blickle kunnat ge kunden en skräddarsydd lösning till ett attraktivt pris, samtidigt som stora volymer kan levereras snabbt.


Produktfördelar och teknisk information LE-TPA 127G-FK-FIRA-931223

  • Hjullås (utan vridkranslås) minskar transportskadorna
  • Optimerad låsarm för frigöring ger mer utrymme mellan vagnens bas och låset
  • En skräddarsydd lösning för kunden baserad på standardkomponenter, samtidigt som Blickles automatiserade tillverknings- och monteringssystem utnyttjas till fullo
  • Olika hjul (exempelvis TPA, PP eller POEV) kan användas tack vare Blickles modulsystem.
  • Stora kvantiteter snabbt tillgängliga