Optimering av markhanteringen av nyttolaster för rymdfarkoster

Känsliga satellitkomponenter transporteras säkert på hjul för höga belastningar från Blickle

Kunden

Airworks Srl, med huvudkontor i Gorizia, är ett oberoende ingenjörsföretag för avancerade system. Företaget står för både konstruktion, teknikutveckling, testning och prototyptillverkning samt utvecklar enastående teknik för krävande användningar inom bland annat astronomi, rymdteknik, försvarssystem och flygteknik. I företaget finns expertis inom områdena mekanisk konstruktionsteknik, mekatronik, strukturteknik, vibrationsteknik och akustik, termisk energiteknik samt modellering av komplexa fysiska problem för utveckling av ny teknik. Inom den europeiska rymdindustrin har Airworks skapat sig ett namn som konstruktör och tillverkare av elektromekaniska system för hantering, transport och markprovning av satelliter och nyttolaster för rymdfart.


Utmaningen

Det italienska företaget letade efter en lämplig lösning för transport av satellitkomponenter. "Markhantering på hjul av nyttolaster för rymdfarkoster är en till synes enkel operation. Vi måste dock ta hänsyn till flera tekniska aspekter", säger Stefano Picinich, VD och projektledare på Airworks. De flesta förflyttningar utförs manuellt och i trånga utrymmen. Detta kräver hjul med ett mycket lågt start- och rullmotstånd för att minimera antalet operatörer som behövs. "Dessutom måste renrumsförhållanden upprätthållas och golvspecifikationer beaktas. Alla hjul ska vara lätta att rengöra och tillverkade av godkända material som inte skadar golvytan", som Marco Tarnold beskriver kraven.


Vår lösning

Blickle Schwerlasträder

Eftersom Airworks redan hade goda erfarenheter av Blickles produkter från andra användningar, etablerades snabbt en kontakt. "Blickle var vår prioriterade leverantör", konstaterar Stefano Picinich kort och gott. Efter en grundlig analys hittade Blickles specialister på hjul och länkhjul snabbt lösningar för två användningar. I projekt nummer ett skulle en behållare, som Airworks utvecklat för att transportera satellitutrustning, göras mobil. Detta transportsystem för rymdfarkoster, kallat SARah, kan bära totalt upp till 20 ton last. Blickle föreslog att man skulle använda GB 506/80K, ett hjul för höga belastningar. Det är försett med den högkvalitativa polyuretan-elastomeren Blickle Besthane®. Fälgen är gjord av robust gjutjärn med en hårdhet på 92 Shore A.

För installationen av EnMAP-satellitens spektrometerenhet har Airworks utvecklat en särskild roterbar lyftvagn som kan användas i renrum med ISO 5-nivå. För att flytta vagnen säkert krävdes hjul som på ett tillförlitligt sätt kunde bära den totala lasten på 2 700 kg och som hade bromsar och riktningsspärr. Blickles dubbelmonterade länkhjul LSD-SPO 200K för höga belastningar uppfyllde dessa krav. Den särskilt kraftiga polyamidfälgen är extremt slagtålig och hållbar. Länkhjulet kännetecknas dessutom av lågt rullmotstånd och lågt slitage. Den robusta bygeln i svetsat stål har ett mjukt löpande spårkullager. En svetsad, säkrad centrumskruv ger ytterligare stabilitet. Bygelns yta är förzinkad och emissionsfri.


Resultat

Beslutet att välja Blickle har definitivt lönat sig för Airworks. "Behållaren kan manövreras till önskad position på ett ergonomiskt sätt och med minimal arbetsinsats", säger Marco Tarnold från Airworks. Han är också mycket nöjd med de dubbelmonterade länkhjulen för höga belastningar på den roterbara lyftvagnen. "Vi har blivit mycket mer flexibla när det gäller monteringen av satellitkomponenterna", säger Stefano Picinich. Den roterbara lyftvagnen kan flyttas med minimal ansträngning, den lättmanövrerade parkeringsbromsen ger den säkerhet som krävs och Blickles lösning uppfyller specifikationerna för renrummen.


Teknisk information och fördelar – GB 506/80K and LSD-SPO 200K

  • Optimalt rull- och vridmotstånd.
  • Lågt slitage.
  • Används i renrumsförhållanden.
  • Hjul som är lätta att rengöra.