Brems- und Feststellsysteme

Rätt lösning för alla användningar

Trumbromsar och dödmansbromsar används endast för bromsning. I bromssystem finns en rad olika lås som kan aktiveras på olika sätt. Nedan finns en översikt över alla olika alternativ.
 • Bromssystem

  Vajermanövrerad trumbroms

  Fasthjul med dödmansbroms Vagn med trumbroms 

  Konstruktion och funktion

  • manövreras med en vajer (så som visas ovan) eller länkarm
  • när den ansätts pressas bromsbackarna mot den gjutna fälgen, som fungerar som bromstrumma

   

  Fördelar

  • genomgående hög bromskraft, också i fuktiga förhållanden
  • kort manövreringsväg

   

  Mer information

  • En detaljerad beskrivning och översikt över fasthjul med trumbroms finns här

   

  Vajermanövrerad dödmansbroms

  Fasthjul med dödmansbroms Vagn med dödmansbroms 

  Konstruktion och funktion

  • manövreras med en vajer (så som visas ovan) eller länkarm
  • Innan bromsen aktiveras pressas fjädrarna bromsbackarna mot den gjutna fälgen, som fungerar som bromstrumma.
  • bromsen frigörs vid manövrering

   

  Fördelar

  • genomgående hög bromskraft, också i fuktiga förhållanden
  • säkerhet
  • kort manövreringsväg

   

  Mer information

  • En detaljerad beskrivning och översikt över fasthjul med dödmansbroms finns här

   

  Dödmansbroms med sexkantskoppling

   Vagn med ”central-stop” 

  Konstruktion och funktion

  • kan aktiveras med en sekxantstång

   

  Fördelar

  • genomgående hög bromskraft, också i fuktiga förhållanden
  • säkerhet
  • kort manövreringsväg

   

  Mer information

  • En detaljerad beskrivning och översikt över länkhjul med trumbroms finns här

   

 • Bromssystem för central fotmanövrering

  Två länkhjul hopkopplade med en bromsarm

  Länkhjul med broms ”ideal-stop” Vagn med broms ”ideal-stop” 

  Konstruktion och funktion

  • bromsarmen svänger inte runt med länkhjulet
  • bromsarmen till ”ideal-stop” har som standard hål där en gemensam bromsarm kan installeras som kopplar ihop två bromsarmar

   

  Fördelar

  • tidsbesparande eftersom två länkhjul kan bromsas och frigöras i samma rörelse
  • rullkomfort
  • arbetsskydd

   

  Mer information

   

  Två eller fyra länkhjul hopkopplade med en stång

  Länkhjul med ”central-stop” Vagn med ”central-stop” 

  Konstruktion och funktion

  • flera länkhjul hopkopplade med en stång
  • stång kopplad till länkhjulets broms via en sexkantstång

   

  Fördelar

  • tidsbesparande eftersom två eller fyra länkhjul kan bromsas i samma rörelse
  • rullkomfort
  • arbetsskydd
  • liten verkningsvinkel
  • kan manövreras från bägge sidorna av vagnen

   

  Mer information

   

  Flera fasthjul hopkopplade med en stång

  Fasthjul med ”central-stop” Vagn med ”central-stop” 

  Konstruktion och funktion

  • flera fasthjul hopkopplade med en stång
  • stång kopplad till bromsen i bygeln via en sexkantstång

   

  Fördelar

  • tidsbesparande eftersom två eller fyra länkhjul kan bromsas i samma rörelse
  • liten verkningsvinkel

   

  Mer information

  • teknisk beskrivning av ”central-stop”-bromsen finns här
  • speciallösning på förfrågan

   

 • Bromssystem för central riktningsspärr

  Riktningsspärr, kan eftermonteras, manövreras med en fotpedal, låsande

    

  Konstruktion och funktion

  • Riktningsspärrar (separata) monteras på länkhjulets infästningsplatta. När bromsarmen manövreras frigörs riktningsspärren så att länkhjulet kan svänga runt.
  • Om bromsarmen trycks uppåt kan länkhjulen låsas igen vid körning rakt fram (länkhjulens svängrörelse spärras).

   

  Fördelar

  • flera riktningsspärrar kan kopplas ihop med en stång
  • kan eftermonteras på standard-länkhjul
  • stabilitet + flexibilitet på arbetsstationen

   

  Mer information

   

  Riktningsspärr, kan eftermonteras, manövreras med en fotpedal, självlåsande

    

  Konstruktion och funktion

  • När bromsarmen manövreras frigörs riktningsspärren så att länkhjulet kan svänga runt. När länkhjulet är inriktat i körriktningen för fjädern tillbaka bromsarmen till dess låsta läge.

   

  Fördelar

  • kan eftermonteras på standard-länkhjul
  • stabilitet + flexibilitet på arbetsstationen

   

  Mer information

  • speciallösning på förfrågan

   

  Riktningsspärr för sexkantskoppling

    

  Konstruktion och funktion

  • flera länkhjul hopkopplade med en sexkantstång
  • länkhjul fixeras med en förspänd fjäder i vridkransen (får hjulet att fungera som ett fasthjul)
  • länkhjulet blir svängbart igen vid manövrering av sexkantstången

   

  Fördelar

  • Om 6 länkhjul används per vagn kan de mittre länkhjulen fungera som fasthjul när vagnen dras framåt eller flyttat åt sidan vid manuell användning.

   

  Mer information

  • speciallösning på förfrågan

   

  Riktningsspärr för vajerkoppling, integrerad

    

  Konstruktion och funktion

  • riktningsspärr integrerad i bygeln
  • riktningsspärr som frigör med vajer

   

  Fördelar

  • kan manövreras för hand

   

  Mer information

  • speciallösning på förfrågan

   

  Riktningsspärr för vajerkoppling, kan eftermonteras

    

  Konstruktion och funktion

  • gängat hål för anslutning av vajer

   

  Mer information

  • speciallösning på förfrågan

   

  Riktningsspärr för manövrering från sidan, kan eftermonteras

    

  Konstruktion och funktion

  • bromsarmen manövreras i horisontell riktning i stället för vertikalt
  • lämplig för användningar med begränsat utrymme

   

  Mer information

  • speciallösning på förfrågan