Optimal manövrerbarhet med låg bullernivå

Hjul för höga belastningar med elastiskt mjukt gummi, Blickles ”SoftMotion” LH-ALES 160K-SG-FS35

Kunden

...är en tjeckisk bil- och motortillverkare som tillhör en tysk fordonskoncern. Biltillverkaren har cirka 33 000 medarbetare bara i Tjeckien och sålde över 1,2 miljoner fordon 2017, vilket motsvarar en försäljning på cirka 16 miljarder euro.


Användningen

Bullernivåerna i biltillverkarens monteringsfabrik är höga. Just in sequence-vagnar för fabriksinterna transporter av fordonsdelar rör sig ständigt över betonggolvet. Golvet i hallen är jämnt, men det finns regelbundna övergångar med gjutjärnsgaller.

Vagnarna som används är fortfarande utrustade med hjul från konkurrenterna av grått elastiskt smetfritt massivgummi. Eftersom dessa hjul har varit i bruk under en längre tid och gummibanorna är relativt hårda, är manövrerbarheten inte optimal på grund av det relativt höga rull- och vridmotståndet. Det buller som skapas genom att flytta just in sequence-vagnarna överstiger även standarderna för bullerskydd. Hjulens fotskydd, som är fastsatta av säkerhetsskäl, kommer i kontakt med golvet när de korsar övergångarna, vilket gör att de får en kort livslängd.

Kunden skulle därför vilja ha en ny länkhjulslösning med mycket lägre rull- och vridmotstånd samt en hjulbeläggning som är extra tyst. Avståndet mellan fotskyddet och golvet måste förhindra kontakt när övergångarna passeras.


Vår lösning med standardprodukter

Länkhjul för höga belastningar med elastiskt mjukt gummi, Blickles ”SoftMotion” LH-ALES 160K-SG-FS35

Tack vare de enastående dämpningsegenskaperna och den märkbara minskningen av buller genom den mjuka hjulbeläggningen Blickle ”SoftMotion”, är Blickles hjulserie ALES den optimala lösningen för denna användning. De tjocka hjulbeläggningarna i 55 Shore A, som är permanent fästa på aluminiumfälgen, gör det möjligt att färdas extra tyst och de är högelastiska, vilket innebär lågt rullmotstånd.

Det robusta höljet för höga belastningar i Blickles LH-serie och det stabila fotskyddet av stål med en markfrigång på 35 mm gör hjulet till en optimal och komplett lösning som uppfyller alla kundkrav.


Resultatet

Blickles länkhjul i LH-ALES-serien kännetecknas i funktionstester av enastående dämpningsegenskaper och väsentligt minskat rull- och vridmotstånd. Den manuella hanteringen har även förbättrats märkbart på detta sätt. 

Fotskyddet slår inte längre i marken när det passerar övergångarna och förslitningen både på hjulen och på golvet har minskat, vilket sänker kostnaderna för reparationer och utbyten. Sist, men inte minst, är biltillverkaren entusiastisk över den klart märkbara minskningen av buller när de elastiska mjukgummihjulen Blickle ”SoftMotion” används.


Produktfördelar och framgångsfaktorer LH-ALES 160K-SG-FS35

  • Låg ljudnivå tack vare hjulbeläggningen Blickle ”SoftMotion”
  • Lågt rull- och vridmotstånd
  • Stabilt fotskydd som inte kommer i kontakt med golvet
  • Förbättrad ergonomi tack vare avsevärt mycket bättre rullkomfort
  • Lägre kostnad tack vare färre fel