ErgoMove® 2000

Cockpiten och dess funktioner

Cockpiten till ErgoMove® 2000 finns tillgänglig i två varianter. Varianten med en vridbar styrspak är bäst lämpad för användningar med förflyttning rakt framåt över långa avstånd. Med en cockpit med två vridbara styrspakar kan man dessutom enkelt manövrera tunga laster även i trånga utrymmen. I ErgoMove® 2000P-varianten finns också en plug&play-version med ergonomiskt handtag, integrerad styrning och utbytbara batterier.

Cockpit – varianter

 • 1 Enkel manövrering

  ErgoMove® 2000 manövreras med en vridbar styrspak. Manövreringen av den vridbara styrspaken fastställer drivmomentet för de två drivna fasthjul. Beroende på läge styrs de två länkhjulen synkront eller separat. Styrhandtagen har också inbyggd sensorbaserad handdetektering för att lösa ut den elektromekaniska dödmansbromsen.

 • 2 Nödstopp

  I farliga situationer kan det elektriska drivsystemet stängas av genom att aktivera det väl synliga och lättåtkomliga nödstoppet. Detta aktiverar den elektromekaniska dödmansbromsen och bromsar ErgoMove® 2000 till stillastående.

 • 5 Signalhorn

  Signalhornet på ErgoMove® 2000 är kopplat till styrboxen med en 1,5 meters kabel och kan placeras fritt på vagnen. Det är en viktig faktor för säkerheten vid godstransport och krävs därför för giltig CE-märkning.

 • 6 Läge ”I” och ”II” 

  Variant med en vridbar styrspak:

  Läge I: Framåt, bakåt 2 km/h

  Läge II: Framåt 4 km/h, bakåt 2 km/h

   

  Variant med två vridbara styrspakar:

  Läge I: Båda motorerna styrs tillsammans (framåt 4 km/h, bakåt 2 km/h)

  Läge II: Motorerna styrs individuellt med respektive vridbar styrspak (framåt, bakåt 2 km/h)

 • 7 Styrbox/batteri  

  Styrboxen innehåller batteriet och styrenheten för ErgoMove® 2000 och utgör kopplingen mellan drivhjulen och cockpit. ErgoMove® 2000 är utrustad med toppmodern laddningsbar batteriteknologi. Vid full kapacitet klarar batteriet upp till 500 starter med en last på 2 000 kg. Laddningstiden är ungefär fyra timmar (90 procents kapacitet).

 • 9 Fastklämningsskydd

  Fastklämningsskyddet på ErgoMove® 2000 aktiveras med en tryckkänslig knapp. Om knappen trycks in mot användaren backar vagnen lite i motsatt riktning.

Variant Cockpit ErgoMove 2000P

 • 1 Intuitiv styrning

  Det ergonomiska handtaget med inbyggd kraftsensor känner av hur stor kraft användaren använder i två dimensioner: fram/bak, vänster/höger. Kraften konverteras till styrsignaler som hjälper till med styrningen. Detta ger i sin tur enkel och intuitiv hantering. Cockpiten med två vridbara styrspakar styr de drivna länkhjulen med styrspakarna. I denna variant manövreras motorerna synkront vid styrning med en hand och separat vid styrning med två händer. Tvåhandsmanövrering gör laster enkla att manövrera, även i trånga utrymmen.

 • 2 Nödbromsfrigöring

  Vid behov kan nyckelbrytaren användas för att frigöra dödmansbromsarna. På så sätt kan vagnen köras utan strömförsörjning.

 • 3 Visning av batterinivå (a) och utbytbara batterier (b)

  Batterienheten använder utbytbara standardbatterier som snabbt kan bytas ut med en enkel kontaktmekanism. På så sätt kan kontinuerlig drift säkerställas med reservbatterier.

 • 4 Läge ”Sköldpadda”/”Hare”

  Sköldpaddsläge framåt 2 km/h, bakåt 2 km/h.

  Harläge framåt 4 km/h, bakåt 2 km/h.

 • 5 Signalhorn

  Både i kraftsensor- och styrspaksvarianten ingår ett signalhorn. Det är inbyggt i cockpiten. Det är en viktig faktor för säkerheten vid godstransport och krävs därför för giltig CE-märkning.

 • 6 Fastklämningsskydd

  Fastklämningsskyddet på det ergonomiska handtaget med vridbar styrspak aktiveras med en tryckkänslig knapp. Om knappen trycks in mot användaren backar vagnen lite i motsatt riktning. På det ergonomiska handtaget med kraftsensor fungerar kraftsensorn som fastklämningsskydd. Handtaget kan känna av mycket små krafter (max 28 N krävs vid 1 000 kg).

Vill du veta mer om våra ErgoMove®-produkter eller boka en demonstration?

Ring våra ErgoMove®-experter på +46 42 185170 eller maila dem på ergomove@blickle.com.