ErgoMove® 1000

Cockpit

Det ergonomiska handtaget har utformats i samarbete Institute for Materials Handling Technology i Stuttgart och med Heilbronn College för att uppfylla de ergonomiska standarderna. Två olika varianter av det ergonomiska handtaget finns tillgängliga för ErgoMove® 1000. Den första varianten har ett kraftsensorsystem. Den andra har två vridbara styrspakar.

Ergonomiskt handtag – varianter

 • 1 Intuitiv styrning

  Det ergonomiska handtaget med inbyggd kraftsensor känner av hur stor kraft användaren använder i två dimensioner: fram/bak, vänster/höger. Kraften konverteras till styrsignaler som hjälper till med styrningen. Detta ger i sin tur enkel och intuitiv hantering. Cockpiten med två vridbara styrspakar styr de drivna länkhjulen med styrspakarna. I denna variant manövreras motorerna synkront vid styrning med en hand och separat vid styrning med två händer. Tvåhandsmanövrering gör laster enkla att manövrera, även i trånga utrymmen.

 • 2 Nödbromsfrigöring

  Vid behov kan nyckelbrytaren användas för att frigöra dödmansbromsarna. På så sätt kan vagnen köras utan strömförsörjning.

 • 3 Visning av batterinivå (a) och utbytbara batterier (b)

  Batterienheten använder utbytbara standardbatterier som snabbt kan bytas ut med en enkel kontaktmekanism. På så sätt kan kontinuerlig drift säkerställas med reservbatterier.

 • 4 Läge ”Sköldpadda”/”Hare”

  Sköldpaddsläge framåt 2 km/h, bakåt 2 km/h.

  Harläge framåt 4 km/h, bakåt 2 km/h.

 • 5 Signalhorn

  Både i kraftsensor- och styrspaksvarianten ingår ett signalhorn. Det är inbyggt i cockpiten. Det är en viktig faktor för säkerheten vid godstransport och krävs därför för giltig CE-märkning.

 • 6 Fastklämningsskydd

  Fastklämningsskyddet på det ergonomiska handtaget med vridbar styrspak aktiveras med en tryckkänslig knapp. Om knappen trycks in mot användaren backar vagnen lite i motsatt riktning. På det ergonomiska handtaget med kraftsensor fungerar kraftsensorn som fastklämningsskydd. Handtaget kan känna av mycket små krafter (max 28 N krävs vid 1 000 kg).

ErgoMove 1000® SWITCH&MOVE

Eventuellt med avtagbar sittbrunn
Vill du veta mer om våra ErgoMove®-produkter eller boka en demonstration?

Ring våra ErgoMove®-experter på +46 42 185170 eller maila dem på ergomove@blickle.com.