Plasthjul från Blickle

Blickle Räder+Rollen kan erbjuda plasthjul i olika utföranden. Plasthjulen består av polypropylen, sprutad eller gjuten polyamid 6 eller seghård gjut-polyamid. Värmebeständiga Blickle-plasthjul tillverkas av fenolharts. I Blickles stora standard-produktsortiment finns plasthjul med en diameter på 35 mm till 400 mm och en bärighet på upp till 50 000 kg.

Blickle kan även tillverka kundspecifika plasthjul på begäran.

Urvalskriterier för plasthjul


När man ska välja plasthjul måste man ta hänsyn till följande urvalskriterier:
 •     Bärighet
 •     Hjul-Ø
 •     Lagertyp
 •     Golvets beskaffenhet
 •     Påverkan från omgivningen, temperatur, kemi och korrosion

Lämpliga plasthjul för ditt användningsområde hittar du i vår Produktsökare .
En översikt över Blickle plasthjul finns i vårt Produktsortiment.

Fastställa nödvändig bärighet för plasthjul


Man beräknar plasthjulens nödvändiga bärighet genom att dividera transportredskapets egenvikt och last med antalet bärande plasthjul. Resultatet multipliceras med en säkerhetsfaktor som beror på plasthjulens användningsvillkor:

T = Bärigheten per plasthjul
E = Transportredskapets egenvikt
Z = Maximal last
n = Antalet bärande plasthjul
S = Säkerhetsfaktorn

I säkerhetsfaktorn S tas för plasthjul hänsyn till avvikelser från normala användningsvillkor (slätt golv, steghastighet, jämn lastfördelning, körning rakt fram, omgivningstemperatur +15 °C till +28 °C). Säkerhetsfaktorn påverkas, förutom av hastigheten, även i hög grad av hjuldiametern i förhållande till ett hinders höjd. Ju större avvikelsen mot plasthjulens normala användningsvillkor är, desto högre S-faktor måste man välja.

Start- och rullmotstånd, driftsljud och skonsamhet mot golv för plasthjul


Plasthjulens start- och rullmotstånd påverkas av många olika faktorer.

Plasthjulens startmotstånd

Startmotståndet är kraften som måste övervinnas för att sätta plasthjulen i rörelse när de står stilla. Den kraft som används för att få ett plasthjul att hålla en likformig rörelse kallas rullmotstånd. Start- och rullmotståndet påverkas av följande faktorer:

 •     Hjul-Ø
 •     Hjulbeläggning
 •     Hjulbanans hårdhet
 •     Elasticitet på hjulbeläggningen
 •     Lager
 •     Underlag

Plasthjulens rullmotstånd

Plasthjul har generellt sett ett lågt rullmotstånd.

Mätningen av rullmotståndet sker med hjälp av en teststation. Mätvärdena för olika hjulbeläggningar fastställs under idealiska villkor:

    Plan, homogen stålyta utan smuts eller hinder
    Hastighet 4 km/h
    Temperatur: +20 °C
    Belastning: 2/3 av max. bärighet

Under dessa standardiserade begränsningar är rullmotståndet för de olika plasthjulserierna jämförbara med varandra. När man ska välja plasthjul måste man ta hänsyn till avvikande användningsvillkor (underlagets beskaffenhet, temperatur,  hastighet osv.), eftersom de kan påverka rullmotståndsvärdena avsevärt.

Driftsljud från plasthjul

I princip avger plasthjulens hårda yta högre driftsljud än hjul med mjukare beläggning. Ju större hjul och ju mjukare och tjockare hjulbeläggning, desto lugnare rör sig fordonet framåt. Vid lägre laster och på mjukt underlag (heltäckningsmatta) kan även plasthjul användas med låg bulleremission och hög rullkomfort.

Skonsamhet mot golv

En hårdare hjulbeläggning sliter mer på golvet än en mjukare. Kännetecknande för att hjulet är skonsamt mot golvet är nedpressningen av den mittersta ytan. För de olika hjulbeläggningsmaterialen kan följande uppgifter användas som riktvärde:

Plasthjul:

 •     Polypropylen/polyamid   > 40,0 N/mm²
 •     Gjuten polyamid > 60,0 N/mm²

Fler hjulbeläggningar:

 •     Luftgummihjul ~ 1,0 N/mm²
 •     Mjukgummi ~ 1,0 N/mm²
 •     Superelastiskt massivgummi ~ 1,5 N/mm²
 •     Elastiskt massivgummi ~ 2,0 N/mm²
 •     Massivgummi/polyuretan ~ 5,0 N/mm² (ca 75° Shore A)
 •     Polyuretan ~ 7,0 N/mm² (ca 92° Shore A)
 •     Termoplastisk polyuretan ~ 15,0 N/mm²
 •     Gjutgods > 200 N/mm²
 •     Stål  > 400 N/mm²


Plasthjulsserier från Blickle


Nedan ser du en översikt över Blickle plasthjulsserier:

Blickle apparat-plasthjul i polyamid - serie POA

Plasthjulen i serie POA är tillverkade i högvärdig polyamid 6, färg svart, sprutade och med ett lågt rullmotstånd. Kullagerutförande: Det fast sprutade och tätade kullagret ger dessa plasthjul utmärkt skydd mot smuts och fukt.
Lagertyper: glidlager, kullager
Hjul-Ø: 35 - 150 mm
Bärighet: upp till 180 kg

Blickle plasthjul i polypropylen - serie PP

Plasthjulen i serie PP är formsprutade polypropylenhjul. De har ett lågt rullmotstånd och hög beständighet mot många aggressiva ämnen. Under normala användningsvillkor är plasthjulen underhållsfria, och hjulen med rullager är då smorda med långtidsfett. Dessa plasthjul finns i färgerna svart och vit.
Lagertyper: glidlager, rullager
Hjul-Ø : 80 - 200 mm
Bärighet: upp till 500 kg

Förutom standardutförandet kan följande varianter levereras:

 •     Elektriskt ledande, svart
 •     Rostfritt rullager
 •     Trådskydd

Blickle plasthjul i polyamid - serie PO

Plasthjulen i serie PO är formsprutade polyamidhjul i utförande för medeltung belastning. De har ett mycket lågt rullmotstånd och hög beständighet mot många aggressiva ämnen. De är underhållsfria under normala användningsvillkor, och hjulen med rull- resp. kullager är smorda med långtidsfett. Dessa plasthjul levereras i färgen naturvit.
Lagertyper: glidlager, rullager, kullager
Hjul-Ø: 60 - 300 mm
Bärighet: upp till 1 500 kg

Förutom standardutförandet kan följande varianter levereras:

 •     Elektriskt ledande, smetfria grått utförande
 •     Rostfritt rullager
 •     Kullagertätning
 •     Rostfritt kullager
 •     Smörjnippel
 •     Trådskydd

Blickle 3-komponents-plasthjul med låg ljudnivå - serie POW

Plasthjulen i serie POW är 3-komponentshjul. Hjulnavet och löpytan består av högvärdig, formsprutad polyamid 6. Dessa plasthjul garanterar en hög belastningsförmåga och mycket lågt rullmotstånd. De högelastiska dämpande skikten av massivgummi ger en mycket låg ljudnivå (-10 dB) och absorberar slag och stötar. Plasthjulen har hög slittålighet och hög beständighet mot många aggressiva ämnen. Under normala användningsvillkor är plasthjulen underhållsfria och smorda med långtidsfett. Dessa plasthjul levereras i färgen vit/röd/vit. Rullagerutförandet har axelhylsa och integrerat trådskydd i plast.
Lagertyper: rullager, kullager
Hjul-Ø: 100 + 125 mm
Bärighet: upp till 220 kg

Förutom standardutförandet kan följande varianter levereras:

 •     Rostfritt rullager
 •     Kullagertätning

Blickle plasthjul för höga belastningar - serie SPO

Plasthjulen i serie SPO är formsprutade polyamidhjul för höga belastningar. De har ett mycket lågt rullmotstånd och hög beständighet mot många aggressiva ämnen. De är underhållsfria under normala användningsvillkor, och plasthjulen med kullager är smorda med långtidsfett. Dessa plasthjul levereras i färgen naturvit. Om de används som fribärande hjul måste deras bärighet beaktas för axeltappens dimensionering.
Lagertyper: glidlager, kullager
Hjul-Ø: 75 - 250 mm
Bärighet: upp till 2000 kg

Förutom standardutförandet kan följande varianter levereras:

 •     Smörjnippel
 •     Rostfritt kullager
 •     Trådskydd

Blickle hjul för extremt höga belastningar - serie GSPO

Plasthjulen i serie GSPO är polyamidhjul för extremt höga belastningar av seghård, högkomprimerad gjuten polyamid. De har ett mycket lågt rullmotstånd, hög beständighet mot många aggressiva ämnen och är underhållsfria under normala användningsvillkor. Dessa hjul levereras i färgen natur-beige. Om de används som fribärande hjul måste deras bärighet beaktas för axeltappens dimensionering.
Lagertyp: kullager
Hjul-Ø: 80 - 400 mm
Bärighet: upp till 12 000 kg

Förutom standarutförandet kan följande varianter levereras:

 •     Glidlagerutförande för statiska belastningar eller mycket låga hastigheter
 •     Rostfritt kullager
 •     Pendelrullager för användning som kräver mycket hög rullbelastning
 •     Tätning för pendelrullager

Blickle fläns-plasthjul av gjuten polyamid - serie SPKGSPO

Plasthjulsserien SPKGSPO är flänshjul av seghård, högkomprimerad, gjuten polyamid. Plasthjul av gjuten polyamid  har ett mycket lågt rullmotstånd, är vibrations- och ljuddämpande, har hög beständighet mot många aggressiva ämnen och är underhållsfria under normala användningsvillkor. Flänsen och löpytan är svarvade, löpytan stigande med ca 3° mot axeln. Bärigheten som anges i tabellen gäller för tilldelningen av fläns-plasthjulen till skenprofilerna som anges nedan enligt DIN 536 (standard för kranskenor):

Alla fläns-plasthjul i gjuten polyamid SPKGSPO: A 45 (DIN 536)

Dessa plasthjul levereras i färgen natur-beige. Om de används som fribärande hjul måste deras bärighet beaktas för axeltappens dimensionering.

Lagertyp: kullager
Hjul-Ø: 50 - 250 mm
Bärighet: upp till 3 000 kg

Förutom standardutförandet kan följande varianter levereras:

 •     Rostfritt kullager
 •     Med fastbygel

Blickle värmebeständiga plasthjul av fenolharts

Plasthjul av fenolharts består av duroplastisk plast. De kan belastas statiskt mycket högt, är korrosionsbeständiga, lämpliga för högsta termiska krav och är beständiga mot många aggressiva ämnen. Dessa plasthjul är dock inte beständiga mot starka syror och lut. Plasthjul av fenolharts är inte lämpliga för skrovliga underlag och körning över hinder på grund av det höga slitaget och fenolhartsens begränsade mekaniska motståndskraft. Färg svart.
Fenolharts kan användas vid temperaturer på -35 °C till +260 °C, under kortare tid upp till +300 °C. Hårdheten uppgår till 90°±3° Shore D.
Lagertyper: glidlager, värmebeständiga kullager
Hjul-Ø: 80 - 200 mm
Bärighet: upp till 500 kg

Förutom standardutförandet kan följande varianter levereras:

 •     Teflonbelagd rostfri axelhylsa

Detaljinformation om materialen i Blickle plasthjul


Nedan får du detaljerad information om plastmaterialen som Blickle använder:

Plasthjul i polypropylen - serie PP

Plasthjul i polypropylen består av termoplastisk plast. De är slagtåliga, smetfria, kontaktfärgningsfria, korrosionsbeständiga, luktfria, smakfria, fysiologiskt säkra och beständiga mot många aggressiva ämnen, dock inte mot starka oxidationsmedel och vätehalider. Dessutom har dessa plasthjul lågt rullmotstånd och tar inte upp fukt. I alifatiska och aromatiska kolväten kan dessa plast hjul svälla, i synnerhet i höga temperaturer. Färg naturvit.

Polypropylen kan användas i temperaturer på -20 °C till +60 °C.
Vid omgivningstemperaturer över +30 °C minskar bärigheten hos dessa plasthjul.
Hårdheten uppgår till 70°±5° Shore D

Plasthjul av polyamid - serie POA, PO, POW, SPO

Plasthjul av polyamid består av termoplastisk plast. Dessa plasthjul är slagtåliga, smetfria, korrosionsbeständiga, slitstarka, luktfria, smakfria, hygieniska och beständiga mot många aggressiva ämnen, dock inte mot mineralsyror, oxidationsmedel, klorkolväten och tungmetallsaltlösningar. Dessutom har dessa plasthjul ett mycket lågt rullmotstånd. Plasthjul av polyamid kan ta upp och avge fukt, och därför kan dimensionsavvikelser förekomma beroende på fuktigheten och temperaturen i omgivningen. Färg naturvit.

Polyamid kan användas vid temperaturer från -40 °C till +80 °C, under kortare tid är högre temperaturer tillåtna. Vid omgivningstemperaturer över +35 °C minskar bärigheten hos dessa plasthjul.
För användning i högtemperaturområden upp till +250 °C används en speciell, värmebeständig polyamid.
Hårdheten i dessa plasthjul är 70°±5° Shore D resp. 85°±5° Shore D vid speciellt värmebeständig polyamid.
Plasthjul för extremt höga belastningar av Blickle gjuten polyamid - serie GSPO, SPKGSPO

Plasthjul av gjuten polyamid består av termoplastisk, reaktionsgjuten plast. Dessa plasthjul är slagtåliga, smetfria, korrosionsbeständiga, mycket slitstarka, luktfria, smakfria, hygieniska och beständiga mot många aggressiva ämnen, dock inte mot mineralsyror, oxidationsmedel, klorkolväten och tungmetallsaltlösningar. När det gäller bärighet, drag- och tryckhållfasthet, elasticitet, formbeständighet och fuktupptagning når plasthjulen av gjuten polyamid bättre resultat än hjul av formsprutad polyamid. Dessutom har de ett ytterst lågt rullmotstånd. Färg natur-beige.

Gjuten polyamid kan användas vid temperaturer från -40 °C till +80 °C, under kortare tid är högre temperaturer tillåtna för dessa plasthjul.
Vid omgivningstemperaturer över +35 °C minskar bärigheten.
Hårdheten uppgår till 80°±3° Shore D.
För tryckkänsliga golv, observera att plasthjul har relativt högt yttryck.

Blickle värmebeständiga plasthjul av fenolharts - serie PHN

Plasthjul av fenolharts består av duroplastisk plast. Dessa plasthjul kan statiskt belastas mycket högt, är korrosionsbeständiga, lämpliga för högsta termiska krav och är beständiga mot många aggressiva ämnen. De är dock inte beständiga mot starka syror och lut. Plasthjul av fenolharts är inte lämpliga för skrovliga underlag och körning över hinder på grund av det höga slitaget och fenolhartsens begränsade mekaniska motståndskraft. Färg svart.

Plasthjul av fenolharts kan användas i temperaturer på -35 °C till +260 °C, under kortare tid upp till +300 °C.
Hårdheten uppgår till 90°±3° Shore D.

Plasthjul - praktiska länkar:

Guide för hjul och länkhjul
Produktsortiment