Blickles lösning möjliggör avancerade tryck på dekorplattor

Hjul för höga belastningar ALBS 82/15K och styrhjul FSTH 50X18/17-10K

Kunden

... är ett italienskt företag som specialiserat sig på produktion och leverans av teknik för glasering och dekorering av keramiska plattor. Företaget grundades 2010 och väl känt inom konventionell glasering och digital dekoration. Det erbjuder sina kunder innovativa lösningar vad gäller utseendet av keramiska plattor.


Utmaningen

Kunden använde hjul med en polyuretan-hjulbana  från en italiensk konkurrent för att styra motorn på de digitala tryckpressarna över plattorna. De här hjulen slets snabbt ut under produktionen. Tryckenheten som hjulen är fastsatta på rör sig fram och tillbaka på stålskenor i hög hastighet 24 timmar om dygnet. Varje motor är utrustad med åtta lasthjul och fyra styrhjul. Motorns vikt bärs upp av de åtta lasthjulen. De fyra styrhjulen för motorn i rätt position.


Vår lösning

Hjul för höga belastningar ALBS 82/15K och styrhjul FSTH 50X18/17-10K

Vi rekommenderade att använda Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana (ALBS 82/15K) för att bära upp motorns vikt. Den här elastiska slitbanan är extra slitstark och blir inte särskilt varm när den utsätts för höga dynamiska belastningar. Den absorberar också vibrationer. Vår slitbana reducerade rullmotståndet jämfört med konkurrentens slitbana och eliminerade helt de vibrationer som tidigare överfördes från bandmotorn till maskinerna. Vid en hastighet på ca 14 km/h och acceleration/retardation på 3 m/s2, garanterade Blickle Besthane® Soft-lösningen ett startmotstånd på <30 N och ett rullmotstånd på <20 N. Den här lösningen minskade också systemets elförbrukning.

Vi rekommenderade att använda FSTH 50X18/17-10K med en Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana med en hårdhet på 92 Shore A för lägre styrhjul. Efter framgångsrika försök fick vi OK för att utrusta ytterligare maskiner med samma lösning.


Produktfördelar och teknisk information ALBS 82/15K och FSTH 50X18/17-10K

ALBS:
  • Högkvalitativ Blickle Besthane®Soft polyuretan-hjulbana med 75 Shore A för absorbering av vibrationer
  • Lågt rullmotstånd, hög dynamisk bärighet och mycket slitstark

FSTH:
  • Högkvalitativ Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana med 92 Shore A