Mjuk rullning trots höga temperaturer och kemiska belastningar

Rostfritt länkhjul LIX-SPO 125XK-933089

Kunden

... är en del av en global svensk koncern som tillhandahåller lösningar för “liv i rörelse” i luftkonditionerings-, hygien- och sanitets-, och livsmedelsbranschen. Kundens tyska huvudkontor tillverkar fönster, dörrar och rullgardiner till husvagnar och husbilar. Kundens 450 anställda omsätter ca 80 miljoner euro på ett produktionsområde på 20 000 kvadratmeter.


Utmaningen

Kunden har etablerat en ny process för behandling av komponenter på vagnar i ett vakuumplasmasystem. Det här systemet skapar ett negativt tryck i en vakuumkammare för att modifiera komponenternas ytor. En processgas (som O2) matas in i vakuumkammaren vid ett tryck på ca 0,1 mbar. När processen är klar ventileras kammaren och de modifierade komponenterna tas ur. Länkhjulen måste tåla temperaturer på upp till 100 °C och en maximal belastning på 170 kg per länkhjul. Kunden ville fortsätta använda sina befintliga vagnar med en hjuldiameter på 125 mm, men ville se till att inga “externa” problem, t.ex. kemiska reaktioner med använda smörjmedel på de befintliga länkhjulen skulle störa den känsliga processen.


Vår lösning

Edelstahlrolle LIX-SPO 125XK-933089

Våra experter rekommenderade initialt ett värmebeständigt rostfritt länkhjul utan smörjning för att klara processerna i plasmasystemet och temperaturer på upp till 100 °C. Efter att grundligt ha testat en rad olika bygel- och hjultyper kunde kunden inte hitta några tekniska problem med länkhjulen. Kunden ville emellertid använda ett PFPE-smörjmedel (perfluorpolyeter) för att förbättra rullegenskaperna. Det här speciella smörjmedlet hade de bästa möjliga egenskaperna för vakuumbeläggning tack vare sin temperaturbeständighet, tryckbeständighet, kemiska beständighet och kompatibilitet med syre.


Resultatet

Tester under extrema förhållanden visade att länkhjulen presterade alldeles utmärkt med specialfettet i vridkransen och kullagren. Länkhjulet kan därför användas utan att ändra tillverkningsprocessen. Kunden kommer nu att byta ut alla sina transportvagnar till nya LIX-SPO 125K-933089 länkhjul med specialfett.


Produktfördelar och teknisk information LIX-SPO 125K-933089

  • Rostfri stålbygel utan vridkranstätning ger korrosionsskydd och är lämplig för användning vid temperaturer upp till 100 °C
  • Speciellt värmebeständigt fett vars egenskaper optimerats för användning i vakuumbeläggningsprocesser
  • SPO-länkhjulet presterar bra i höga temperaturer 
  • Lågt rull- och vridmotstånd