Sorteringssystem

Hög automatiseringsgrad dygnet runt med styrhjul från Blickle

Sorteringssystem och styrhjul används där varor, snabbt och med precision, behöver kunna transporteras till en specifik plats, exempelvis i sorteringsanläggningar på flygplatser, kommersiella paketsorteringsanläggningar och varusorteringssystem i logistikcentraler. Utformning och uppbyggnad av dessa system skräddarsys i allmänhet efter de aktuella omständigheterna. I många moderna högprestandasystem har steg i sorteringsprocessen som tidigare utfördes manuellt numera automatiserats. På så sätt kan materialflödet optimeras.

I takt med att sorteringssystem blir allt mer automatiserade tenderar deras drifttider att öka, ända upp till 24/7-drift. Dessutom ökar hela tiden hastigheten med vilken varorna transporteras i systemen. För sådana sorteringssystem krävs styrhjul som motsvarar dessa höga krav och som dessutom är skonsamma mot systemen med rullmotståndsoptimerade hjulbanor. 

Blickle använder styrhjul med hög dynamisk bärighet för att minska värmeuppbyggnaden när systemen körs under långa perioder i höga hastigheter. Den högkvalitativa polyuretan-hjulbanan som används av serierna FPOB och FSVU sätter en ny standard inom dessa områden. FPOB-serien tillverkas genom att gjuta polyuretan-elastomeren Blickle Besthane®, som har hårdheten 92 Shore A, på en fälg av högkvalitativ polyamid. I FSVU-series gjuts polyuretan-elastomeren Vulkollan®, även den med 92 Shore A, på en stålfälg. Bägge dessa serier med styrhjul har extremt hög nötningsbeständighet och ger ett mycket lågt rullmotstånd. 
Blickle har fem andra serier med styrhjul i sitt standardsortiment.