Hyllmatare

Hög precision och elasticitet för automatiserade förvaringssystem

Hyllmatare har stor betydelse för att se till att höglager och förvaringslager för mindre delar används effektivt och pålitligt. Hyllmatare lagrar varor med ett helautomatiserat system och ser med sin prestanda och precision till att materialflöden optimeras. De används för att transportera allt från stora lastburar till standardlastpallar och små eurobehållare, vilket ställer mycket varierande krav på den utrustning som hanterar lasterna. 

Precision, livslängd, snabba och effektiva transporter är de huvudsakliga kraven på hyllmatare. Dessa krav gäller även för de styrhjul och drivhjul som används på sådan utrustning. 

Med drivhjul tillgängliga i storlekar från 75 mm till 1 000 mm, med en extremt hög bärighet på upp till 25 000 kg, har Blickle rätt lösning för en mängd olika hyllmatare. Med sin höga nötningsbeständighet, höga dynamiska bärighet och extremt låga rullmotstånd ger hjulserien GTHN med en Blickle Extrathane®-hjulbana, GSTN-serien med en Blickle Softhane®-hjulbana, GBN-serien med en Blickle Besthane®-hjulbana och GVUN-serien med en Vulkollan®-hjulbana optimala prestanda. Det samma gäller för de styrhjul som används i hyllmatare, som finns tillgängliga i diametrar från 25 till 125 mm. Hjulen tillverkas i vår egen anläggning för produktion av polyuretan och för formsprutning av plast enligt de högsta kvalitetsstandarder – ”Made in Germany”. Detta ger Blickle en hög grad av flexibilitet när det gäller att utforma skräddarsydda lösningar. Oavsett om det gällt specialmått, elektriskt ledande varianter, speciallager eller specialhjulbanor har Blickles styrhjul över hela världen bestått de prov som kontinuerlig drift i transportsystem innebär.