1 200 ton flyttade med precision

Länkhjul för höga belastningar från Blickle hjälper Strabag att sänka en bro på ett tillförlitligt sätt.

Kunden

Strabag SE, baserat i Wien, är ett av Europas största byggföretag. Dess kärnmarknader är Tyskland, Österrike samt länder i östra och sydöstra Europa. Företaget har mer än 75 000 anställda och en årsomsättning på ca 16 miljarder euro. Dess kärnverksamheter är kommersiella och industriella byggnationer, broar, infrastrukturprojekt, idrottsanläggningar och avloppssystem.

Utmaningen

Som en del av en utbyggnad till åtta filer av motorvägen A7 i närheten av Hamburg behövde Strabag sänka en 53 meter lång brosektion som vägde mer än 1 200 ton, i successiva steg under flera dagar. Detta måste göras samtidigt som betongkonstruktionens läge måste hållas stabil, utan någon som helst felmarginal. Strabag hade tidigare använt högkvalitativa PTFE-glidplattor för liknande projekt. Gapet mellan panelerna och stålbalkarna medför dock en risk för att bron kan börja gunga. Proceduren måste också avbrytas om plattorna fastnar på grund av att sidorna inte sänks med exakt samma hastighet.

Vår lösning

Strabags experter tog fram ett alternativ – att använda länkhjul för att styra bron nedåt längs stålbalkar. Företaget kontaktade Wache, den återförsäljare som representerat Blickle i Hamburg och Schleswig-Holstein i 35 år. Strabags krav var tydligt definierade: låg bygghöjd och en hjulbanebredd under 200 mm. Varje länkhjul måste ha en bärighet på sex ton. En fjäderväg på mellan 10 och 20 mm hade specificerats för att jämna ut toleranserna. Blickles utvecklingsavdelning tog fram en skräddarsydd lösning som uppfyllde alla de krav Strabag ställde. Det så gott som oförstörbara länkhjulet med 80 Shore D är tillverkat av högkvalitativ komprimerad gjuten polyamid. Det har också ett särskilt lågt rullmotstånd och är nötningsbeständigt. Blickle använde fyra polyuretanfjädrar för att kompensera för toleranserna. Hydrauliska domkrafter användes för att gradvis sänka motorvägssektionen mellan fyra vertikala stålbalkar. För att överföra en del av brons vikt till de vertikala stålbalkarna placerades stålkonsoler på undersidan av bron. Blickle integrerade 16 speciallänkhjul i dessa konsoler – åtta i rörelseriktningen och åtta i tvärgående riktning. Länkhjulen höll brosektionen perfekt i linje med stålbalkarna.

Resultat

Strabag kunde med hjälp av Blickle avsevärt förbättra den komplexa sänkningsprocessen, där de tidigare använt PTFE-plattor. Brosektioner som fastnar är inte längre ett problem tack vare Blickles speciallänkhjul. ”Länkhjulen och fjädringssystemet gör sänkningsprocessen mycket mer tillförlitlig. Vi kunde utan problem hantera eventuella brister i bjälkarnas ytstruktur", säger Strabags projektledare. Blickles lösning ger också en imponerande flexibilitet. Med specialjusteringsmuttrar på polyuretanfjädrarna kan Strabag snabbt och enkelt göra noggranna finjusteringar.

Teknisk information och fördelar – BSQ4FE-GSPO 152K

  • Länkhjul av högkvalitativ, brytsäker komprimerad gjuten polyamid.
  • Bärighet på sex ton per länkhjul
  • Länkhjul och fjädringssystem gör sänkningsprocessen mycket mer tillförlitlig.
  • Specialjusteringsmuttrar på polyuretanfjädrarna för hårfina justeringar.