Tillförlitliga transporter av tungt gods i renrumsmiljö

Blickles ergonomiska drivsystem ErgoMove 4000 får fart på processenheten

Kunden

Maskin- och industriteknikföretaget ystral grundades i tyska Stuttgart 1959. Företaget konstruerar och tillverkar utrustning för blandning, dispergering och pulvervätning för flödesmekaniska användningar. Familjeföretaget är numera baserat i Ballrechten-Dottingen nära Freiburg. Det har 287 anställda och en årsomsättning på cirka 52 miljoner euro. Bland kunderna finns företag inom läkemedels-, kemikalie- och livsmedelsindustrin samt inom sektorerna hushåll och personvård.

Utmaningen

ystral byggde en mobil processenhet som består av en maskin för pulvervätning och dispergering och en processbehållare med en jetstrålemixer för användning i renrum inom läkemedelsindustrin. Hittills har kunderna inom läkemedelsindustrin varit tvungna att förflytta den här typen av enheter för hand. På grund av dess vikt var det inte längre möjligt att transportera dem på ett säkert och ergonomiskt sätt. ystral hade också några tydliga krav: Den mobila enheten fick inte vara högre än två meter, inklusive drivsystemet och måste vara lätt att manövrera i trånga utrymmen. Rullkomforten måste vara hög, även när det skvalpar runt vätska i behållaren. Systemet måste också uppfylla kraven för renrum. ystral hittade Blickle på internet när de letade efter en lämplig partner för projektet.

Vår lösning

EM4000-BS-GBS 252K-ET-IP65

"Vi träffades några gånger för att diskutera problemen i detalj. Vi föreslog tidigt i processen ErgoMove 4000", säger Daniel Hirschler, försäljningschef på Blickle. Med detta elektriska drivsystem kan laster på upp till fyra ton transporteras på ett energisnålt sätt. "Vi modifierade vårt standardsystem för att uppfylla ystrals krav", fortsätter Daniel Hirschler. Blickles konstruktörer rekommenderade att placera drivaxeln i mitten av vagnen för att få så liten vändradie som möjligt och göra vagnen enkel att manövrera i trånga utrymmen. Blickles konstruktörer tog fram en specialvariant av ErgoMove 4000 med lägre höjd, så att den kunde köras genom dörrar. Blickle tog också fram en fjärrkontroll som monterades på den mobila enheten för att säkerställa att den kan styras på ett säkert sätt. Med det här styrsystemet kan användarna placera sig flexibelt i förhållande till enheten och ha översikt över hinder längs färdvägen. Många av komponenterna i drivsystemet är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål eller har en beläggning av zink-nickel så att de uppfyller de stränga kraven för renrumsanvändningar. En särskild styrenhet för drivmotorerna säkerställer mjuk acceleration och inbromsning. Detta gör att vätskorna skvalpar betydligt mindre under transport.


Resultat

Den skräddarsydda ErgoMove 4000 gav en avsevärd förbättring av hanteringen och flexibiliteten i ystrals processer. Processenheten kan nu utan besvär förflyttas av en enda medarbetare. Som Christoph Geng, projektledare, säger: "I synnerhet är det bra att kunna växla mellan olika körlägen. Den synkroniserade styrenheten för drivmotorerna gör det enkelt att förflytta processenheten långa sträckor. I läget för enkelhjulsstyrning kan vi vrida enheten på plats och manövrera den med hög precision.

Teknisk information och fördelar med satsen EM4000-BS-GBS 252K-ET-IP65

  • Central drivaxel som ger snäv vändradie
  • Skräddarsydd för att göra drivsystemet lämpligt för användningar i renrum
  • Fjärrkontroll för säkerhet