Verkstadsvagnar

Mobil förvaringslösning för verktyg

Vagnar spelar en viktig roll på många verkstäder genom att de gör verktyg mer lättåtkomliga och gör det enklare att hålla ordning på dem. De erbjuder mobil förvaring för en mängd olika typer av verktyg och utrustning. När de förses med länkhjul av hög kvalitet kan de enkelt flyttas till den plats där arbetet ska utföras.

Verkstadsvagnar måste framförallt vara ergonomiska. Montering av maskiner och annat verkstadsarbete innebär ofta att tunga delar måste flyttas runt. De avstånd dessa delar behöver flyttas medför ansträngningar för personalen. Verkstadsvagnar måste ha lämpliga länkhjul som är lätta att manövrera för att hålla dessa avstånd så korta som möjligt och därmed maximera effektivitet och ergonomi samt minska belastningen på verkstadens anställda.  

Hjulbanor av standard-massivgummi har visat sig vara det bästa alternativet för hjul och länkhjul på verkstadsvagnar. Den mjuka hjulbanan som används i serierna VPP och V ger hög rullkomfort och låga ljudnivåer även vid transport av tunga laster. POEV-serien har en hjulbana av ett särskilt högkvalitativt elastiskt massivgummi med namnet Blickle EasyRoll, som ofta används i verkstäder tack vare sina mjuka rullegenskaper och utmärkta ergonomiska egenskaper. Den största fördelen med den här serien är att hjulet gör arbetet lättare och mer ergonomiskt för användare med sitt låga rullmotstånd och mycket höga rullkomfort.