Blickle Undersökning om kundnöjdhet 2022

Högsta betyg för Blickle

"Vi mäter framgången med vårt arbete genom att våra kunder är nöjda. Nöjda kunder är avgörande och en ständig motivation för oss på Blickle", betonar Reinhold Blickle, Managing Partner för Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG. Därför skickar Blickle regelbundet ut en enkät för att få ett representativt och tillförlitligt resultat om kundnöjdhet. Kunder från 17 länder i Europa, Nordamerika och Kina fick enkäten med 22 frågor om olika ämnen i mitten av juni. Deltagandet var över 20 procent bland de tillfrågade företagen. Det är glädjande att se att betyget återigen är mycket gott i alla deltagande länder trots de svåra allmänna förhållandena i år.

Det totala leverantörsbetyget är i genomsnitt 1,66 på en skala från 1 (mycket bra) till 6 (otillfredsställande). Detta visar att Blickle-standarderna (expertrådgivning, produkttillgänglighet, internationell webbnärvaro) garanteras över hela världen och att kunderna uppskattar Blickle-produkter "Made in Germany". En annan positiv aspekt är att 22,35 procent av kunderna uppger att deras tillfredsställelse med Blickle har förbättrats under de senaste två åren. Endast 2,49 procent ser en försämring. Denna information ger Blickle viktiga ledtrådar för potentiella förbättringar. Det är särskilt anmärkningsvärt att 95,8 procent av kunderna bedömde produktkvaliteten som mycket bra eller bra. Blickle fick också högsta betyg i kategorierna leveranstid/leveranssäkerhet, professionell rådgivning från kontorspersonal och fältpersonal, webbplats/webshop och snabb behandling av förfrågningar.

"För oss är resultaten av undersökningen en bekräftelse på att de extraordinära ansträngningar som gjorts under coronapandemin och den i övrigt svåra miljön belönas positivt. Vi fick mycket högkvalitativ feedback i årets undersökning - det är vi mycket tacksamma för. Denna feedback gör oss stolta och visar oss att vi är på rätt väg. Vi vill framföra vårt uppriktiga tack för de många deltagarna och de ärliga utvärderingarna", fortsätter Reinhold Blickle.