Att skydda miljön har hög prioritet

Blickle erkänt som ett klimatneutralt företag

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG har demonstrerat sin strävan att värna om miljön genom att bli klimatneutralt. Hjul- och länkhjulstillverkaren har minskat och klimatkompenserat för sina utsläpp av växthusgaser och har tack vare detta erkänts som ett ”klimatneutralt företag”.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. I slutet av juni antog Bundestag, den tyska riksdagen, en ny klimatskyddslag som slår fast att landet ska ha som mål att bli växthusgasneutralt senast 2045. Att frivilligt minska sina utsläpp och kompensera för utsläpp som är oundvikliga är mycket viktiga steg för att motverka klimatförändringar.

Hjul- och länkhjulsspecialisten Blickle har därför beslutat sig för att stegvis minska och kompensera för sina utsläpp av koldioxid för att på så sätt bidra till en bättre framtid. ”Klimatförändringarna är en av de centrala utmaningar vi som samhälle måste få bukt med. Vi ser det därför som en del av vårt ansvar att bidra till att skydda miljön och vi vill även hjälpa till att öka medvetenheten om hur icke förnybara resurser kan hanteras på ett hållbart sätt,” säger Dr. Sarah Blickle-Fenner och David Blickle, verkställande partners.

Blickle har under flera år kontinuerligt minskat sin specifika energiförbrukning och sina koldioxidutsläpp. Redan 2012 utvidgades kvalitetsledningssystemet till att omfatta miljöledningssystem (ISO 14001) och detta följdes 2014 av införandet av ett energiledningssystem (ISO 50001). Med beteckningen ”klimatneutralt företag“ tar hjul- och länkhjulsspecialisten ytterligare ett steg på vägen mot miljöansvar.

I det här arbetet tar Blickle hjälp av Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, en branschoberoende hållbarhetskonsult för medelstora företag. Fokus Zukunft har beräknat Blickles nettoutsläpp utifrån de officiella riktlinjerna i standarden Greenhouse Gas Protocols för att fastställa företagets CO2-avtryck. Den analys som tagits fram ger en transparent översikt av utsläppen av växthusgaser hos Blickle och är en viktig del av tillverkarens miljöarbete. Rapportens huvudfokus är att minska koldioxidutsläppen. De koldioxidutsläpp som för närvarande inte kan undvikas har kompenserats genom inköp av motsvarande mängd klimatcertifikat. På så sätt har Blickles produktionsanläggning blivit klimatneutral, vilket banat väg för dess erkännande som ett ”klimatneutralt företag”.

De klimatcertifikat som köpts in för år 2020 stödjer olika klimatskyddsprojekt, till exempel spisprojekt i Rwanda och Tanzania och ett återplanteringsprojekt i Uganda. Alla de här projekten är Gold Standard-certifierade, vilket innebär att de uppfyller de högsta standarderna för positiv inverkan av klimatprojekt. Ett annat exempel är ett skogsskyddsprojekt i Peru, som certifierats enligt den välrenommerade VCS-standarden.

Växthusgaser fördelas jämnt i hela atmosfären. Därför är det logiskt att minska utsläppen, där kostnaderna för att göra det är lägst. Projekt i tillväxt- och utvecklingsländer förbättrar dessutom de ekonomiska, sociala och ekologiska förhållandena i dessa länder och bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. För tillväxt- och utvecklingsländer är utsläppshandel en viktig faktor som driver på överföringen av renare teknik och en mer hållbar ekonomisk utveckling.

Utöver sitt erkännande som ett ”klimatneutralt företag” har Blickle även gått med i ”Alliansen för utveckling och klimat” som har stöd av det tyska departementet för ekonomiskt samarbete och utveckling. Hjul- och länkhjulsspecialisten, som är en av alliansens över 1 000 deltagare, har tagit detta steg med målsättningen att aktivt främja miljöarbetet.