Bakom kulisserna

Blickles expertteam om de senaste trenderna inom transportteknik

De hjul och länkhjul som används i transportsystem måste uppfylla komplexa och varierande krav. När vi inte kan använda någon av våra standardlösningar skräddarsyr vi våra hjul och länkhjul så att de uppfyller våra kunders särskilda krav och lämpar sig för den avsedda användningen. Alla våra avdelningar, från produktledning till försäljning och konstruktion, har ett nära samarbete för att ge våra kunder bästa möjliga resultat. Vi träffade Blickles experter Michael Haug (produktchef för transportteknik), David Vogelmann (försäljningschef), Thomas Zimmer (konstruktionschef, hjul för höga belastningar), Dr. Yannic Gross (utvecklingschef för polyuretan) och Marc Braschler (produktionschef för polyuretan) för att ta reda på mer om deras roller.

Vad finns det för trender idag inom området för transportteknik, och vad gör ni för att bemöta dem?

Michael Haug: Transportsystem är inblandade i alla delar av våra liv och denna nivå av integrering ökar hela tiden i takt med automatiseringen. Det här är ett segment som har vuxit kraftigt under de senaste åren. Det finns en ökad efterfrågan på system som kan garantera en hög genomströmningsnivå och se till att materialflödena flyter snabbt. Det är därför oerhört viktigt att ha transportsystem som är extremt tillförlitliga och inte kräver mycket underhåll. Vi tillhandahåller hjul och länkhjul som är tåliga och underhållsfria, håller systemen i rörelse under längre tid och mycket väl motsvarar dagens krav. En annan trend är att det blir allt viktigare att spara energi och använda resurser effektivt. Hjul från Blickle hjälper kunderna att vara energieffektiva tack vare sin hårdhet och sitt låga start- och rullmotstånd.

Vad är det som gör Blickle till en specialist på transporttekniska lösningar?

Thomas Zimmer: En viktig faktor, tror jag, är de många olika material vi använder. Om en kund till exempel prioriterar mjuka rörelser och bullerreducering väljer vi ett mjukare material för hjulbanan. Vi har också hårdare material för kunder som sätter precision över allt annat. Den stora mängd material som vi har tillgång till täcker praktiskt taget alla krav som våra kunder kan ha.

Dr. Yannic Gross: Vi kan också ta fram specialanpassade materialkombinationer för kunder som är intresserade av våra polyuretanhjul. Detta gör att vi kan ta fram hjulbanor som passar perfekt för kundens användningsområde. Vi använder endast leverantörer som vi känner till och litar på. För att kunna garantera att polyuretanen passar perfekt för jobbet måste du se till att du använder rätt material och rätt processer. Det är här vår expertis kommer in i bilden.

Thomas Zimmer: Vi fokuserar verkligen på att uppfylla våra kunders krav, vilket är något som skiljer ut oss från konkurrenterna. Vi tar en noggrann titt på deras tekniska krav och behov redan från början och om uppdraget är komplext involverar vi en expert från konstruktionsavdelningen i ett tidigt skede. För att uppfylla precis de behov kunden har kan vi sedan välja den optimala lösningen från vårt omfattande standardsortiment eller skräddarsy en ny lösning.

Hur viktig är transportteknik för Blickle?

David Vogelmann: Det är en oerhört viktig sektor för Blickle. Blickles styrhjul är de produkter som används mest i transportsystem. Våra hjul och länkhjul finns i en mängd olika användningar, från sorteringssystem till transportband, taktransportörer och hyllmatare. Utöver vårt standardsortiment erbjuder vi även olika varianter och speciallösningar som är särskilt uppskattade av OEM-tillverkare. Vi har ett nära samarbete med våra kunder i varje skede av utvecklingsprocessen, vilket är något de verkligen uppskattar. Normerna för de hjul och länkhjul som används i transportsystem är extremt höga. Detta är faktiskt till fördel för oss, tack vare Blickles engagemang för innovation och kvalitetsstyrning.

Hur gör ni för att hitta den perfekta lösningen för varje enskild kund? Blickle Expertenteam

David Vogelmann: Vår strategi är att utveckla lösningar tillsammans med våra kunder. Därför börjar vi alltid med att ta en noggrann titt på kundens specifikationer. Utifrån denna inledande bedömning tar vi fram ett antal förslag och diskuterar fördelarna och nackdelarna med vart och ett av dem med kunden. Om ett projekt är särskilt komplicerat kan även ingenjörer från Blickles konstruktionsavdelning involveras.

Thomas Zimmer: Det är i det här skedet som vi tittar riktigt noga på kundens krav – vi har detaljerade diskussioner om kundens anläggningar, vilken typ av hjul de använder för närvarande och hur mycket belastning deras nya hjul och länkhjul behöver klara. Detta hjälper oss att välja ut lämpliga materialalternativ och se till att våra förslag har rätt dimensioner. Ju tidigare vi kan komma in i utvecklingsprocessen, desto mer sannolikt är det att vi kan använda hjul och länkhjul från vårt standardsortiment. Om vi inte kan hitta något lämpligt i vårt standardsortiment kan vi ta det som utgångspunkt och modifiera egenskaper som hjulgeometri, lager, hjulbanans tjocklek eller material för att ta fram en skräddarsydd lösning. När kraven väl har tydliggjorts sätter konstruktionsavdelningen igång och kör simuleringar. Därefter beräknar vi lagrets bärighet och förväntade livslängd för att säkerställa att konstruktionen är gångbar.

David Vogelmann: När produktens konstruktion har fastställts kan vi vid behov tillverka prototyper och simulera hur de fungerar under verkliga förhållanden i våra testanläggningar. Om projektet kräver det kan vi också tillhandahålla provexemplar för långtidstestning. Det är mycket viktigt att alla som är involverade i processen – kunden, försäljningsavdelning, utvecklarna och så vidare – drar åt samma håll och kommunicerar regelbundet med varandra.

Marc Braschler: För tillverkningen tillhandahåller konstruktionsavdelningen specifikationerna för en produkt som är den bästa möjliga lösningen för kunden i fråga om kostnad så väl som effektivitet. Vi analyserar sedan ett antal olika scenarier och väljer den tillverkningsmetod som vi anser vara det bästa valet ur både ekonomisk och teknisk synvinkel – antingen en högautomatiserad process eller en manuell process med specialiserade gjutsystem. Vilken metod vi använder beror till stor del på den mängd och den batchstorlek kunden behöver. Dessa faktorer påverkar också vilken typ av – och hur många – gjutformar vi använder i gjutprocessen.

Finns det några särskilda krav på de hjul som används i transportsystem?

David Vogelmann: Transportsystem kräver i allmänhet hjul och länkhjul med hög dynamisk bärighet som också kan arbeta i höga, ibland rent av halsbrytande, hastigheter. Vi ser också en stor efterfrågan på underhållsfria hjul och länkhjul som kan köras dygnet runt. När det gäller att välja rätt hjul för en viss användning måste vi också ta hänsyn till höga accelerations- och bromskrafter, snabba riktningsförändringar och värmeutveckling.

Michael Haug: Kraven kan variera avsevärt beroende på hur kunden planerar att använda våra hjul. Hjul som används utomhus i t.ex. offshore- och portalkranar måste vara särskilt motståndskraftiga mot värme, kyla, hydrolys och korrosion. Inom bilindustrin, å andra sidan, måste hjulen vara extremt tillförlitliga och kunna hantera extrema belastningar. De måste också kombinera bra väggrepp med hög slitstyrka. Inom exempelvis lagerlogistik brukar fokus ligga på snabbhet, elektrisk ledningsförmåga och energieffektivitet.

Utrymmet är ofta begränsat när det gäller transportsystem. Hur påverkar det ert arbete på konstruktionsavdelningen?

Thomas Zimmer:Det är definitivt en av våra största utmaningar. När det utrymme du har till förfogande är begränsat, minskas antalet lager du kan välja mellan och mängden material för att hantera belastningar. >>>> Detta medför vissa begränsningar när det gäller den förväntade livslängden för våra hjulkonstruktioner. Lösningen är att använda material av högre kvalitet. Om vi utformar ett polyuretanhjul för en kund kan vi använda högpresterande material som Blickle Besthane, som har hög bärighet och enastående dynamiska egenskaper. Vi har också en rad högkvalitativa material till vårt förfogande om vi tittar på massiva plastmaterial eller formsprutade material.

Vad siktar ni på att uppnå i framtiden med Blickles produktsortiment?

Michael Haug: Vi vill kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar och fortsätta att samarbeta med dem för att ta fram den perfekta produkten för deras behov. Vi kommer att utöka vårt produktsortiment, som redan är omfattande och vårt modulsystem för att ge oss den bästa möjliga positionen inför framtiden. Vårt övergripande mål är att fortsätta att ligga i framkant när det gäller vår förmåga att tillgodose våra kunders behov. Detta är en av anledningarna till att vi förra året tillsatte en expert för varje marknadssegment på vår Product Management-avdelning. Varje expert fokuserar på ett specifikt område och har en djupgående förståelse för våra kunders och marknadens behov.

Dr. Yannic Gross: Vi håller för närvarande på att utveckla en annan premium-polyuretan som kommer att kunna hantera ännu högre dynamiska belastningar än våra nuvarande produkter och samtidigt passa perfekt för användningar med höga hastigheter. Vi arbetar också på att minska rullmotståndet hos våra polyuretan-hjulbanor ännu mer. Under hela processen med att utveckla och optimera våra polyuretaner har vi ett nära samarbete med våra konstruktions- och produktionsavdelningar samt våra leverantörer. Detta är det enda sättet att säkerställa att de material vi utvecklar i laboratoriet också fungerar i praktiken.

Hur ser ni till att tillverkningsprocessen uppfyller kundernas höga kvalitetskrav?

Marc Braschler:Tillverkning av polyuretan är en extremt komplex process – du måste hålla koll på en mängd olika parametrar för att se till att slutprodukten håller en jämn och hög kvalitet. Vi utför rigorösa kvalitetskontroller på alla material som vi använder för att tillverka vår polyuretan. I våra produktionssystem registreras detaljerade data från hela tillverkningsprocessen. Eventuella fel eller defekter upptäcks omedelbart så att vi kan åtgärda dem. Vi använder högkvalitativ formsprutningsutrustning för att se till att våra hjul håller sig inom specificerade toleranser och är korrekt centrerade. Vi tar stickprov från varje parti och kontrollerar med specialiserad testutrustning att de motsvarar de fastställda specifikationerna. När hjulen är färdiga genomför vi ytterligare en omgång tester för att kontrollera deras skär- och draghållfasthet och hållbarhet. Vi har också utvecklat vår egen specialmetod för att testa hjulbanans vidhäftning. Mitt team och jag är stolta över våra resultat när det gäller kvalitetshantering och vi får ofta positiv feedback från våra kunder.

Dr. Yannic Gross:Det nya kompetenscentret för polyuretan har ett laboratorium och ett tekniskt center som bägge har toppmodern utrustning. Med den här anläggningen kan vi utveckla nya polyuretaner oberoende av tillverkningsprocessen och utföra materialtester utan att störa produktionen. Vi ser alltid till att ha tillräckligt med ledtid inför de omfattande tester vi utför så att vi får tillförlitliga och reproducerbara resultat. Vi förbättrar kontinuerligt våra analysmetoder så att de kan ge ännu bättre precision. Laboratoriet ansvarar också för att inspektera de råvaror vi använder och utföra kemiska analyser av våra färdiga polyuretanmaterial.

Finns det några särskilt utmanande projekt inom området transportteknik ni kommer ihåg?

David Vogelmann: Vi ställdes en gång inför utmaningen att hitta en lösning för ett automatiserat lagrings- och beställningssystem. Systemet använde autonoma robotar för att hämta beställningar och de hade vardera åtta hjul. Kunden kom till oss för att hitta styrhjul och de hade oerhört höga krav när det gällde hjulens grepp, kvalitet och ledningsförmåga. Våra Besthane-styrhjul kunde erbjuda en exceptionell bra precision på rälssystemet trots extremt höga hastigheter och kraftiga accelerationsnivåer. Vårt engagemang för innovation och vår expertis inom polyuretan betalade sig verkligen när vi arbetade tillsammans med kunden för att hitta den perfekta lösningen.

 

„Vår nya produktionsanläggning för polyuretan täcker en yta på cirka 24 000 kvadratmeter och har mer än fördubblat vår tillverkningskapacitet för polyuretan. Produktionsbyggnaden är direkt kopplad till logistikcentret för att säkerställa effektiva tillverkningsprocesser. Vårt nya kompetenscenter för polyuretan har ett laboratorium med toppmodern utrustning. Blickle är därför perfekt positionerat för att möta den ökade globala efterfrågan på polyuretanhjul och länkhjul. Den här stora investeringen understryker vårt fortsatta engagemang för att tillverka produkter i Tyskland och förbereder Blickle för framtida produktionstillväxt.“